Sukces lub porażka fuzji i przejęć zależą od umiejętności 

Black businesswoman talking on cell phone

Większość transakcji kończy się niepowodzeniem z powodu braku koncentracji na ludziach. To nastawienie zmienia się, ponieważ to właśnie ludzie mogą odblokować wartość transakcji.

W czasach poprzedzających pandemię COVID-19 liderzy biznesowi często mówili o „miękkich” elementach fuzji i przejęć związanych z talentami. Ale to nastawienie zmienia się, ponieważ globalny niedobór kadry pracowniczej i umiejętności wpływa na rozwój organizacji.

Większość transakcji nie udaje się jednak ze względu na brak dbałości o czynnik ludzki. Uzyskanie informacji na temat umiejętności przed i po transakcji często jest traktowane jako mniej ważne od oceny potencjału aktywów pod względem wartości i wzrostu. Ryzyko związane z ludźmi jest często zaniedbywane podczas procesu transakcji, nawet jeśli kadra pracownicza jest motorem do generowania przychodów i wzrostu.

Według badania Mercer Global Talent Trends 2022 89% kadry kierowniczej najwyższego szczebla uważa, że ​utrata talentów wpłynęła na ich organizację, a kolejne 66% uważa, że stoi w obliczu niedoboru kadry pracowniczej na rynku pracy. Trzydzieści procent liderów HR wskazało, że wyszukiwanie lub nabywanie umiejętności w drodze transakcji jest najbardziej skutecznym sposobem szybkiego zaradzenia obecnej luce w ich organizacji, co wzmacnia ich strategię kupowania umiejętności zamiast  rozwijać lub wypożyczać je.

Według naszych badań trzy główne czynniki, które liderzy biznesowi uważają za skuteczne w realizacji transakcji, to dostosowanie przywództwa, dostosowanie kultury oraz identyfikacja/utrzymywanie talentów. Proaktywne identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla ludzi i planowanie strategiczne mające na celu ograniczenie tych zagrożeń mają fundamentalne znaczenie.

Wykorzystywanie analiz opartych na AI

Ponieważ większość transakcji kończy się niepowodzeniem z powodu braku zwracania uwagi na czynnik ludzki, inwestorzy finansowi szukają sposobów na uzyskanie większej wiedzy na temat talentów na wszystkich etapach transakcji, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące pracowników i talentów – a ponadto firmy zwracają się w stronę danych i sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Korzystanie ze sztucznej inteligencji może pomóc oceniać umiejętności i doświadczeń pod kątem wczesnego ryzyka oraz dopasowania integracji i potrzeb kadrowych przed i po zamknięciu transakcji.

Takie spostrzeżenia umożliwiają liderom organizacji znalezienie odpowiedzi na pytania takie jak:

 • Jakie umiejętności nabywamy i w jakich ilościach?
 • Czy w całej organizacji występują braki w umiejętnościach?
 • Czy kluczowe umiejętności są powszechne, czy też występują rzadko?
 • Jakie ryzyko związane z umiejętnościami nas będzie dotyczyć?
 • Czy będziemy w stanie osiągnąć krótko- i średniookresowy wzrost?
 • W jakie umiejętności/talenty musimy inwestować  po finalizacji transakcji?
 • Jak w szybkim tempie najlepiej dopasować umiejętności do ról na dużą skalę?
Platformy do analizy talentu mogą łączyć zbieranie danych w czasie rzeczywistym z analizami, aby mieć znaczący wpływ na transakcje fuzji i przejęć. Zapewniając wgląd w umiejętności nabywane przez firmę, można teraz oszacować niematerialne zasoby ludzkie, które należy pozyskać, i określić te, które należy utrzymać.

Umiejętności przyczyniają się zwiększenia wartości transakcji

Ponieważ globalna wielkość transakcji powraca do historycznych, sprzed pandemii, liderzy biznesowi i specjaliści ds. transakcji muszą poruszać się po nowej dynamice rynku, aby osiągnąć sukces. Jednym z największych wyzwań w 2021 roku i większości 2022 roku był bardzo konkurencyjny rynek pracy. W związku ze zwolnieniami i spowolnieniami w zatrudnianiu może wydawać się, że wyzwania związane z pracą są coraz łagodniejsze. Najnowsza ankieta dotycząca perspektyw kadry kierowniczej Mercer, obejmująca dyrektorów generalnych i dyrektorów finansowych, pokazuje, że większość firm planuje zmniejszenie siły roboczej (RIF) w 2023 r. Jednocześnie zacieśniający się rynek pracy i „wojna o umiejętności” ustanowiły niesamowicie nieodpowiednie modele talentów. W rezultacie firmy podejmują działania, aby wzmocnić mięśnie zwinności. Jest to szczególnie potrzebne w transakcjach, w których zrozumienie obecnych umiejętności (zarówno obecnych, jak i potencjalnych) pracowników celu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Poniżej znajdują się dwa scenariusze, na których przewidujemy, że określą one krajobraz transakcji M&A, a umiejętności będą stanowiły podstawę priorytetów, na których należy się skupić.

Problemy pracownicze będą się utrzymywać

Firmy będą nadal doświadczać ciągłych niedoborów kadry pracowniczej i umiejętności we wszystkich branżach, co ostatecznie wpłynie na wartość transakcji i rozwój biznesu. Badanie  Mercer Global Talent Trends wykazało, że 98% organizacji zgłasza braki w umiejętnościach swoich pracowników. Kupowanie i utrzymywanie utalentowanych pracowników dysponujących odpowiednimi umiejętnościami potrzebnymi do osiągnięcia sukcesu w transakcjach będzie miało większy priorytet ze względu na rosnące uznanie wartości odpowiednich umiejętności i większe wyrafinowanie w umiejętności oceny ich  wartości.

Odpowiednia wiedza pomoże podjąć szybkie działania

Utrzymujące się wysokie wyceny i skrócone ramy czasowe transakcji będą narzucały konieczność uzyskania wczesnego wglądu w umiejętności, ryzyko i przewagi konkurencyjne, aby móc zapewnić przewidywany zwrot z inwestycji. Zrozumienie umiejętności wchodzących w zakres transakcji pomaga oszacować niematerialne zasoby ludzkie, które mają zostać pozyskane, i zweryfikować ich zgodność z oczekiwanymi podczas negocjacji, długoterminowymi zwrotami. Organizacje muszą skoncentrować się na danych dotyczących umiejętności, aby skuteczniej planować wpływ na kadrę pracowniczą, inwestycje i wdrażanie.

Osiągnięcie celów finansowych oznacza analizę kwestii pracowniczych z takim samym rygorem jak innych elementów strategicznych. Jeśli ryzyko związane z transakcjami nie zostanie odpowiednio ograniczone, może mieć znaczący negatywny wpływ na wartość transakcji. Przy presji inwestorów ze wszystkich stron sukces transakcji wymaga szybkości, kompetencji i skutecznej realizacji, aby zapewnić trwałą wartość. U podstaw tego sukcesu leży celowe zdobywanie wglądu w umiejętności za pomocą sztucznej inteligencji, aby podejmować szybsze, dokładniejsze i bardziej wpływowe decyzje dotyczące  talentów.

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Doradztwo w zakresie private equity

Kompleksowe doradztwo firmy Mercer w zakresie private equity dostarcza informacje i wdrożenie operacyjne oraz pozwala udoskonalić strategię przyspieszającą tworzenie wartości poprzez kapitał ludzki.
Współtwórcy
Jeff Black
Julie van Waveren
Powiązane rozwiązania
  Powiązane informacje
   Powiązane studia przypadków
    Wyselekcjonowane