รายงานแนวโน้มสวัสดิการสำหรับพนักงานและเทคโนโลยี 

Young Black woman in pink shirt wearing headphones using a smart phone at night with neon lights around her

แนวโน้มเทคโนโลยีด้านสวัสดิการสำหรับพนักงานที่สําคัญ

โปรแกรมสวัสดิการสำหรับพนักงานและทีมที่ส่งมอบ จัดการ และรายงานเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าว ถูกผลักดันให้อยู่ในจุดที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่มากขึ้น ความสําคัญของการมอบประสบการณ์พนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลกยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ โดยมีการระบาดครั้งใหญ่เป็นตัวเร่งเหตุการณ์ ความเป็นอยู่ที่ดีคือจุดมุ่งเน้นหลักอย่างไม่ต้องสงสัยในแง่ของการสนับสนุนและการให้เงินทุน และการตัดสินใจลงทุนในสวัสดิการและเทคโนโลยีสำหรับพนักงานก็เพิ่มขึ้นในหมู่คณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม องค์กรต่าง ๆ ยังคงต้องทํางานสําคัญเมื่อต้องใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์กรไม่เคยรายงานการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีในลักษณะดังกล่าวมาก่อน

  • 85% เปลี่ยนแปลงข้อเสนอสวัสดิการของตนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดครั้งใหญ่
  • 80% รายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสวัสดิการที่พนักงานของตนได้รับ
  • 72% ใช้จ่ายมากขึ้นกับสวัสดิการต่อพนักงานหนึ่งคน
  • 60% มีการลงทุนมากขึ้นในด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เป็นตัวเร่งการจัดทำแผนงานเพื่อรวมอำนาจการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลมาไว้ที่ส่วนกลางสําหรับองค์กร 67%

แนวโน้มสวัสดิการสำหรับพนักงานและเทคโนโลยี

คุณดูแลทีมของคุณให้เชื่อมต่อ มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาแนวโน้มเทคโนโลยีของเรา:

รายงานฉบับเต็ม

ดูแนวโน้มในเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ และเทคโนโลยี

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ดูภาพรวมของแนวโน้มในสรุปย่อยของเรา

อินโฟกราฟิก

ภาพรวมขนาดย่อมเกี่ยวกับสิ่งค้นพบที่สําคัญจากการวิจัยในปีนี้

ทีมทรัพยากรบุคคลจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

องค์กรส่วนใหญ่ทําการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสวัสดิการของตนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 7 ใน 10 ราย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ย่อมมาพร้อมกับการตรวจสอบมราละเอียดมากขึ้น 88% ของทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสวัสดิการพบเห็นการมีส่วนร่วมมากขึ้นจากผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่านายจ้างประสบปัญหากับการใช้ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาทําส่งผลกระทบต่อพนักงานอย่างไร หนึ่งในห้าขององค์กรไม่ได้ใช้ข้อมูลพนักงานในรายงานของตนเลย และผู้ที่ละเลยข้อมูลเหล่านั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ:
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลอุปสรรคที่นายจ้างเผชิญมากที่สุด เมื่อเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลพนักงานเพื่อรายงานเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงาน รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของพนักงาน การมีแหล่งข้อมูลมากเกินไป และการที่ทีมทรัพยากรบุคคลไม่มีเวลาเพียงพอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง