สวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก

สวัสดิการพนักงานธุรกิจในขนาดเล็กของเราจะมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดจากผู้ให้บริการประกันสุขภาพชั้นนําในอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการสวัสดิการแบบกลุ่มแก่คุณ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้กับองค์กรและดูแลบุคลากรของคุณให้มีสุขภาพดี

บริการสวัสดิการสําหรับพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก

แพ็คเกจสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กที่แข่งขันได้ สามารถช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาพนักงานไว้กับองค์กร และสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่คอยดูแลสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของคุณ ซึ่งก็คือพนักงานของคุณ

อย่างไรก็ตาม ด้วยค่าใช้จ่ายของสวัสดิการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของอัตราเงินเฟ้อ จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายกับความเห็นอกเห็นใจพนักงาน ตัวอย่างเช่น การเสนอโซลูชันด้านสุขภาพที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพเสมือนจริง การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการประเมินสุขภาพได้ฟรี

ต้นทุนของการกำหนดให้มีแผนสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอาจเพิ่มสูงได้อย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเหตุผลที่เรานําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐานกับสิ่งที่คู่แข่งของคุณเสนอ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อให้แข่งขันได้ โดยไม่ใช้จ่ายมากเกินไป

ในฐานะโบรคเกอร์ด้านสุขภาพและสวัสดิการระดับโลกอิสระ เราจะตรวจสอบทุกอย่างที่มีในตลาด วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างแพคเกจสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กที่คุ้มค่า ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณและจะช่วยให้คุณสามารถ:

 • ดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กร ด้วยสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานและในราคาที่เหมาะสม

 • เทียบเกณฑ์มาตรฐานข้อเสนอของคุณกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแข่งขันได้

 • จัดทําแผนสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • บำบัดฟื้นฟูพนักงานได้เร็วขึ้นหรือช่วยจ่ายเงินเดือนให้ พวกเขาหากไม่สามารถหายจากความเจ็บป่วยได้

 • ปกป้องบุคลากรของคุณจากความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยประกันสุขภาพที่ครอบคลุม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กของคุณเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

 • ปกป้องและดูแลรักษาข้อมูลพนักงานของคุณให้ปลอดภัยด้วยบริการจากผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ

 • ปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานในอนาคตเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ

 • ลดเวลาของผู้ดูแลระบบเมื่อมี Mercer Marsh Benefits คอยจัดการและสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แทนคุณ

สวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

เรามีเบี้ยประกันสวัสดิการมูลค่าสูงกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับผู้รับทำประกันภัยชั้นนําในตลาดทั่วโลก

คุณสมบัตินี้ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทประกันสุขภาพ และสามารถเจรจาต่อรองส่วนเสริมพิเศษหลายอย่างสําหรับลูกค้าของเราทุกราย ส่วนเสริมพิเศษที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก แต่เราสามารถนำเสนอให้คุณได้ผ่านบริการสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กของเรา

ในการแพคเกจสวัสดิการของคุณ ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณจะระบุว่าสิทธิประโยชน์หลักด้านใดและส่วมเสริมเพิ่มเติมฟรีใดบ้างที่เหมาะกับคุณ จากนั้นเราจะดูแลการจัดตั้งโปรแกรมสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กของคุณ และสื่อสารเรื่องนี้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรให้มากที่สุด

 • การประกันสุขภาพส่วนบุคคล – เพื่อช่วยให้พนักงานและครอบครัวของพวกเขาไม่ต้องรอคิวยาวนานและเข้าถึงการดูแลสุขภาพส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว
 • การปกป้องรายได้เป็นกลุ่ม – เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานและครอบครัวของพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน หากพวกเขาทำงานไม่ได้
 • การประกันชีวิต – เพื่อให้พนักงานรู้สึกมั่นคงที่ได้รู้ว่าครอบครัวของตนจะได้รับการจัดหาการสนับสนุนทางการเงินให้ หากพวกเขาเสียชีวิตในระหว่างที่พวกเขาทํางานให้คุณ

 • การดูแลรักษาด้านสายตา ทันตกรรม และกายภาพบำบัด
  ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพประจําวันเพื่อช่วยให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายร้อยปอนด์ต่อปีสําหรับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 • โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAP)
  จัดให้มีการเข้าถึงการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิตและการให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติที่เป็นความลับ ซึ่งครอบคลุมข้อกังวลทางกฎหมาย หนี้สิน การดูแลเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ
 • บริการ Virtual GP
  ช่วยให้พนักงานสามารถไปพบแพทย์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องหยุดงาน อนุญาตให้พวกเขาเลือกตัวเลือกการดูแลสุขภาพที่ลงตัวกับการทํางานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา
 • การประเมินสุขภาพ
  ช่วยให้พนักงานเข้าใจสุขภาพร่างกายของพวกเขาและตรวจหาโรค เมื่อค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองในส่วนนี้อาจสูงหลายร้อยปอนด์
นอกจากนี้ เรายังสามารถทํางานร่วมกับคุณเพื่อสร้างวัฒนธรรมของสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพจิต เช่น ระดับความเครียดและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ความกังวลทางการเงินและภาวะหมดไฟในการทำงาน รวมถึงช่วยให้คุณสร้างโปรแกรมสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของคุณ

คุณลักษณะของบริการสวัสดิการสําหรับพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก

 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมของคุณ

  ผู้จัดการบัญชีที่มีประสบการณ์ของคุณจะทํางานเป็นส่วนหนึ่งของทีมของคุณเพื่อระบุว่าสวัสดิการด้านใดที่จะสนับสนุนธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด
 • ที่ปรึกษาอิสระ

  เราไม่ได้มีข้อผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใดเป็นพิเศษ ดังนั้นเราจึงสามารถให้คําแนะนําที่ดีที่สุดและทํางานร่วมกับผู้ให้บริการทุกรายที่คุณต้องการให้เราทํางานร่วมด้วย
 • คุ้มค่าที่สุด

  ในฐานะโบรคเกอร์ชั้นนําระดับโลก เราสามารถรับประกันราคาที่ดีที่สุดและบริการเพิ่มเติมฟรีจากบริษัทประกันสุขภาพและผู้ให้บริการสวัสดิการแบบกลุ่ม
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น

  เราเข้าใจกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบ
 • การบริหารจัดการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เราจะจัดตั้งและสื่อสารถึงสวัสดิการสําหรับพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กของคุณกับพนักงานในนามของคุณ เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร
 • การพิสูจน์ในอนาคต

  บริการสวัสดิการสําหรับพนักงานธุรกิจขนาดเล็กของเราเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นบริการเหล่านี้จึงยังคงเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์และปรับขนาดได้

พันธมิตรสวัสดิการพนักงานในธุรกิจขนาดเล็ก

เราจะปรับสวัสดิการพนักงานของธุรกิจขนาดเล็กให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้านของกำลังคนของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับโซลูชันตามความต้องการ ซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมของบริษัทของคุณและช่วยเพิ่มขวัญกําลังใจและความภักดีของพนักงาน

สวัสดิการตามความต้องการสำหรับพนักงานของเราเพื่อธุรกิจขนาดเล็กจะรวมถึง

 • ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • การจัดการต้นทุน

 • การขยายธุรกิจของคุณ

 • การคุ้มครองรายได้ของกลุ่มบริษัทสําหรับธุรกิจ

 • บํานาญจากสถานที่ทํางาน

 • ประกันสุขภาพด้านทันตกรรมสําหรับธุรกิจ

 • ประกันสุขภาพส่วนบุคคลสําหรับธุรกิจ

 • ประกันโรคร้ายแรง

 • ประกันภัยการเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน

 • การประกันชีวิตของกลุ่มบริษัทสําหรับธุรกิจ

 • แผนเงินสดเพื่อสุขภาพสําหรับธุรกิจ


รายงานความเสี่ยงของบุคลากรในปี 2022

เรียนรู้ความเสี่ยงที่สำคัญต่อบุคลากรที่ธุรกิจต่าง ๆ กําลังเผชิญอยู่ และวิธีที่ส่วนงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายความเสี่ยง สามารถทํางานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ESG และอนาคตของการทํางาน
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
   พอดแคสต์ที่เกี่ยวข้อง
    เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง