Zrównoważ koszty z empatią, aby uzyskać maksymalny zwrot ze świadczeń

W przypadku większości firm świadczenia są poważnym zyskiem, obejmującym około 20% całkowitych kosztów płac. Dzięki naszym usługomaktuarialnym Mercer Marsh Benefits może pomóc Ci uzyskać maksymalną wartość z tych wydatków i zmniejszyć niepotrzebne koszty.

Nasz zespół aktuarialny może pomóc Ci opracować i wycenić najbardziej efektywny plan świadczeń dostosowany do Twoich danych demograficznych i profilu ryzyka.

Zarządzanie kosztami w celu zwiększenia wartości świadczeń

Równoważenie kosztów i empatii w pakietach świadczeń dla pracowników z sektora finansowego może poprawić zwrot z inwestycji, zmniejszyć ryzyko oraz zwiększyć zadowolenie i utrzymanie pracowników.

Maksymalizacja wartości z wydatków na świadczenia

Ostatnie globalne zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne sprawiły, że znaczenie zapewniania opieki zdrowotnej przez pracodawcę stało się bardziej przejrzyste niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym świadczenia pracownicze odgrywają coraz bardziej kluczową rolę w propozycji wartości dla pracowników.

Firmy z operacjami rozsianymi po wielu regionach geograficznych mogą stwierdzić, że – o ile nie są właściwie zarządzane – koszty i złożoność związane z finansowaniem i administrowaniem świadczeniami mogą się zwiększyć. 

Marcowe świadczenia Mercer mogą oferować dodatkowe usługi związane zarówno z administracją (Global Benefits Management) jak i finansowaniem świadczeń (międzynarodowe porozumienia zbiorcze, globalne programy ubezpieczeniowe i porozumienia inwestycyjne), aby pomóc obniżyć koszty i ryzyko.

Innowacje i rozwój wynikające ze zwiększonego nacisku na zrównoważony rozwój i integrację, rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania w zakresie dobrego samopoczucia w miejscu pracy i pragnienia równości wśród pracowników – wraz z rosnącymi kosztami medycznymi – oznaczają, że budżety na świadczenia mają trudności z nadążaniem za zmianami.

Solidne strategie ograniczania kosztów, skoncentrowane wydatki na świadczenia i skuteczne metody finansowania są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, aby zapewnić firmom jak największą wartość i wpływ na budżet świadczeń pracowniczych.

W jaki sposób Mercer Marsh może pomóc w świadczeniu usług finansowych i aktuarialnych

Współpracujemy z Tobą w celu wykorzystania Twoich danych, zidentyfikowania nieefektywności i docelowych wydatków w Twoim obecnym programie w następujący sposób:

Usługi aktuarialne

  • Projektuj pod kątem wartości dzięki postanowieniom dotyczącym zasięgu, konfiguracji sieci i zaangażowania.

  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym poprzez podejście oparte na danych, które promuje zdrową siłę roboczą poprzez ukierunkowane interwencje.

  • Zwiększ wydajność dzięki inteligentnemu finansowaniu i rozmieszczeniu.

  • Analiza ryzyka w celu prognozowania wydatków na świadczenia w ramach różnych scenariuszy w celu identyfikacji narażenia na ryzyko finansowe i rekomendowania rozwiązań do zarządzania ryzykiem.

Możemy pomóc Ci wygiąć krzywą dzięki wieloletnim i wielotorowym strategiom, które pomagają zapewnić odpowiedni poziom ochrony dla Twoich pracowników po kosztach, które są zrównoważone dla Twojej firmy.

Rozwiązania finansowe

W przypadku firm o rozproszonym zasięgu globalnym i silnym bilansie wykorzystanie środków finansowych na świadczenia medyczne i związane z ryzykiem może potencjalnie prowadzić do obniżenia i bardziej przewidywalnych kosztów ogólnych, lepszego pokrycia pracowników i szybszego dostępu do kompleksowych danych w czasie rzeczywistym. 

Korzystanie z uwięzienia może również przynieść większą kontrolę nad zarządzaniem i projektowaniem rozwiązań świadczeń pracowniczych, pomagając globalnym firmom stworzyć wiodącą na rynku propozycję świadczeń, która wspiera różnorodność, równość i integrację wśród pracowników. 

W przypadku firm międzynarodowych, które nie chcą samodzielnie finansować ryzyka świadczeń pracowniczych, Mercer Marsh Benefits jest w stanie stworzyć programy z globalnymi ubezpieczycielami, które mogą zmniejszyć koszty, zwiększyć zakres ubezpieczenia, poprawić zarządzanie i zmaksymalizować wartość wydatków na świadczenia.

Pięć ryzyk związanych z zarządzaniem i finansami wynikających z planów świadczeń

Organizacje coraz częściej oferują pracownikom szeroki zakres świadczeń, ale zły projekt planu i rosnące koszty mogą mieć znaczący wpływ. Firmy muszą przyjąć podejście do zarządzania ryzykiem, aby kontrolować i łagodzić te zagrożenia — chroniąc swoich pracowników, reputację i wyniki finansowe.

Zrozumienie zagrożeń finansowych i związanych z zarządzaniem

70%

kadr i kierowników ds. ryzyka zgadzają się, że ryzyko związane z zarządzaniem i finansami stanowi poważne zagrożenie dla firmy.

52%

twierdzi, że prawdopodobne są rosnące koszty zdrowia, ochrony przed ryzykiem i dobrego samopoczucia, a 45% twierdzi, że ryzyko to może mieć katastrofalny wpływ.

72%

organizacji wydaje więcej na świadczenia na pracownika, a 60% zwiększa inwestycje w dobre samopoczucie pracowników.

Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia