Raport dotyczący świadczeń pracowniczych i trendów technologicznych 

Young Black woman in pink shirt wearing headphones using a smart phone at night with neon lights around her

Kluczowe trendy technologiczne w zakresie świadczeń pracowniczych

Programy świadczeń pracowniczych i zespoły, które je realizują, zarządzają nimi i raportują, znalazły się w centrum uwagi, a także zwiększyły uwagę kierownictwa wyższego szczebla. Znaczenie zapewnienia spójnej na całym świecie obsługi pracowników również wzrosło wykładniczo, co przyspieszyło pandemię. Zaskoczeniem było, że dobre samopoczucie było skupienie się na wsparciu i finansowaniu, a inwestycje w świadczenia pracownicze i technologie zwiększyły się w całym zarządzie. Jednak organizacje nadal mają wiele do zrobienia, jeśli chodzi o maksymalizację wykorzystania danych i analiz.

Nigdy wcześniej organizacje nie zgłaszały takich zmian rok do roku

  • 85% wprowadza zmiany w ofercie świadczeń w odpowiedzi na pandemię
  • 80% zgłasza zmianę w świadczeniach, z których korzystają pracownicy
  • 72% wydaje więcej na świadczenia na pracownika
  • 60% wzrost inwestycji w dobre samopoczucie pracowników
Pandemia COVID-19 przyspieszyła plany centralizacji zasobów ludzkich dla 67% organizacji.

Świadczenia pracownicze i trendy technologiczne

Czy Twój zespół był połączony, zaangażowany i wspierany? Dowiedz się więcej o naszych trendach technologicznych:

Pełny raport

Zapoznaj się z najnowszymi trendami w zakresie zasobów ludzkich, świadczeń i technologii.

Streszczenie

Zapoznaj się z trendami w naszym strawnym podsumowaniu.

Infografika

Niewielki przegląd kluczowych wniosków z tegorocznych badań.

Zespoły ds. kadr skupią się na możliwościach analizy danych

Większość organizacji wprowadziła zmiany w swoich świadczeniach w odpowiedzi na pandemię, a ponad 7 na 10 osób zwiększyło wydatki ogółem. Jednak dzięki tym zwiększonym kosztom rośnie kontrola — 88% zespołów ds. kadr i świadczeń zauważyło większe zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla. Nasze wyniki pokazują, że pracodawcy mieli trudności z wykorzystaniem danych, aby udowodnić, jak zmiany, które wprowadzili, wpłynęły na pracowników. Jedna piąta organizacji w ogóle nie wykorzystuje danych pracowników w swoich raportach, a osoby, które napotykają kilka kluczowych barier:
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
Wykres słupkowy pokazujący najlepsze czynniki blokujące pracodawców, jeśli chodzi o wykorzystywanie danych pracowników do raportowania świadczeń pracowniczych, w tym obaw dotyczących przechowywania i wykorzystywania danych pracowników, zbyt wielu źródeł danych i braku czasu w zespole HR.

Powiązane treści

    Powiązane rozwiązania
      Powiązane spostrzeżenia