รูปแบบใหม่ของการทํางานอย่างยืดหยุ่น: ส่งมอบสวัสดิการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

Young beautiful female runner listening to music and preparing to jogging in mountains. Rear view.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกําลังเสนอทางเลือกที่พนักงานต้องการจริง ๆ ซึ่งก็คือสวัสดิการที่ช่วยปกป้องและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

จากการวิจัยของ Mercer สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นข้อกังวลด้านกำลังคนที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารและผู้นําฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบสําคัญของประสบการณ์ของพนักงาน

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทั้งพนักงานและธุรกิจที่พวกเขาทํางานเพื่อการเติบโต 

อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่กําหนดโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเรื่องท้าทายในการมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้มีความหลากหลายของแรงงานอย่างเต็มที่ และเป็นสิ่งที่พนักงานให้ความสําคัญอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ นายจ้างจํานวนมากจึงมีปัญหาในการระบุและนําแนวทางใหม่ที่ดีที่สุดมาใช้ และไม่สามารถส่งมอบสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานของตนทุกคนได้

บริษัทสามารถมั่นใจได้มากขึ้นว่าพวกเขากําลังเสนอการสนับสนุนที่พนักงานต้องการ โดยการรับฟังพนักงาน การใช้การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และการกําหนดให้พันธมิตรมีสำนึกรับผิดชอบ วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ให้การสนับสนุนที่จําเป็นแก่พนักงานของพวกเขา ในการสร้างและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเงินของพวกเขา

แนวทางแบบองค์รวมสําหรับสวัสดิการของพนักงาน

 • กายภาพ

 • อารมณ์

 • การเงิน

 • การเชื่อมต่อทางสังคม

85% ของบริษัทเห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนให้เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสวัสดิการจะดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กรได้ 
Global Talent Trends

สามวิธีในการเริ่มทํางานอย่างยืดหยุ่น

รีเซ็ตลําดับความสําคัญเพื่อจัดการความเสี่ยงของกำลังคนและธุรกิจ

การวิจัยในปี 2565 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และผลกระทบสูงสุดจากภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับกำลังคน 25 แบบที่นายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญ ตามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการความเสี่ยง

เรียนรู้เพิ่มเติม

แอปและบริการดิจิทัลระดับผู้บริโภค

มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และน่าดึงดูดในฐานะ “ประตูหน้า” สําหรับสวัสดิการของคุณ วิธีที่พนักงานได้รับประสบการณ์ด้านสวัสดิการของคุณสามารถก็มีความสําคัญพอ ๆ กับตัวสวัสดิการ 

เรียนรู้เกี่ยวกับ Darwin

พัฒนากลยุทธ์ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

เข้าใจภูมิทัศน์ของตลาด พัฒนาและดําเนินการแผนกลยุทธ์ของคุณ และมุ่งเน้นวิธีที่คุณจัดการโปรแกรมความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ถึงการส่งมอบคุณค่าให้ทั้งคุณและกลุ่มกำลังคนที่หลากหลายทั้งหมด

ติดต่อเรา 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ

   หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง