Det är absolut nödvändigt för företagens övergripande förmånsstrategier att inkludera hälsa och välbefinnande som kritiska element och samtidigt tänka på att olika segment av arbetsstyrkan kommer att kräva skräddarsydda lösningar.


Hur organisationer kan bygga effektiva hälsoprogram för anställda

Din arbetsstyrkas hälsa och välbefinnande är avgörande för företagets framgång. När anställda har tillgång till ett brett utbud av förmåner, brukar de dessutom vara friskare, mer produktiva och mer lojala.

Vår Health on Demand 2023-rapport fann att 72% av anställda med tillgång till 10 eller fler förmåner är mer benägna att stanna hos sin arbetsgivare och 88% känner att deras arbetsgivare bryr sig om sin hälsa och välbefinnande, medan 82% säger att de blomstrar i sin nuvarande roll.

Så hur kan du säkerställa att ditt program för anställdas välbefinnande uppfyller din arbetsstyrkas behov?

Det är viktigt att ta itu med de fyra huvudområdena för välbefinnande:

  Förvandla dina anställdas hälsovårds- och förmånsupplevelse

  Framtidens arbete är beroende av att arbetsstyrkan är frisk och fokuserad. I takt med att sjukvårdskostnaderna fortsätter att stiga är det nu dags att överväga djärva nya åtgärder för att leverera maximalt värde och uppväga problem kring vårdkostnader med empati och medarbetarengagemang.

  Å ena sidan måste organisationer hålla kostnaderna till ett minimum och skydda slutresultatet, samtidigt som de efterlever föränderliga regler, hanterar komplexa riskexponeringar och förenklar programadministrationen för HR-team som i allt högre grad känner trycket.

  Organisationer vill också investera i sina medarbetare – attrahera och hålla kvar de bästa talangerna och ge sina anställda förmåner som verkligen gynnar dem själva och deras nära och kära.

  Vi förstår vikten av att balansera båda. Alltför ofta ses denna balansering som ”antingen/eller”. Men vi ser saken annorlunda. När båda sidorna av ekvationen är i synk skapar du en god cirkel där den ena förstärker den andra – och din personal och ditt företag blir starkare.

  Program för välbefinnande på arbetsplatsen är effektiva verktyg för att förbättra dina anställdas produktivitet, hälsa och välbefinnande. Viktiga komponenter inkluderar tillgång till högkvalitativ, tillgänglig och prisvärd sjukvård, användning av digital hälsa för att engagera anställda på ett mer personligt, socialt och bekvämt sätt samt utvärdera sätt att arbeta för att hjälpa till att hantera psykosociala risker.

  Företagsledare som antar en människocentrerad designmetod som använder data för att underbygga beslut kring vad anställda i deras företag behöver, kommer att skapa ett program som förbättrar arbetsstyrkans engagemang och organisationens övergripande kultur och moral samt minskar risken för skada.

  Ett sunt program för anställdas välbefinnande börjar med att lyssna på anställda och engagera företaget om hur hälsan påverkar verksamheten. Med hjälp av beprövade metoder och analysverktyg kan vi hjälpa dig att utarbeta en färdplan med transformativa lösningar. 

  Vi har sett många gånger att ju mer hälsosam och robust en arbetsplatskultur är, desto mindre föreskrivande behöver policyer vara. Därför är det viktigt att ha en sund och säker kultur som förser medarbetare med en plattform där de kan innovera, samarbeta och prestera. Förbättrad produktivitet är en välkommen konsekvens som innebär muntrare och mer tillfredsställande upplevelser på jobbet.
  Hervé Balzano

  VD, Health på Mercer och Mercer Marsh Benefits förmånsansvarig

  Kom igång

  Vi samarbetar med dig för att utveckla ett program som kan hjälpa till att:

   Hur Mercer Marsh Benefits kan hjälpa till

   Vi hjälper företag i alla branscher runt om i världen att uppnå ett ömsesidigt lönsamt resultat. Vår oöverträffade närvaro på plats innebär att vi erbjuder djup lokal relevans på global nivå. Vi är en branschledande aktör när det gäller program för hälsovårdsförmåner, men vi utmanar alltjämt oss själva i vårt tänkande och handlande för att leverera bästa möjliga lösningar för dina medarbetare.

   Med vår marknadsledande teknik kan vi skapa förmånsupplevelser som gör att dina anställda kan göra snabbare, smartare val som är rätt för dem och deras nära och kära. Men vårt tillvägagångssätt gynnar inte bara dina anställda, det gynnar även dig. Vi ger dig bättre inblick i och kontroll över dina program.

   Slutligen finns våra lokala specialister till hands för dig och för din personal.

   Vi förenklar processer, minimerar administrationen och levererar långsiktiga fördelar i termer av effektivitet, samtidigt som vi aldrig tappar målet: förmåner som verkligen gynnar.

   Vi kan hjälpa dig:

   • att bättre förstå dina anställdas profil och behov
   • att identifiera de hälsovårds- och välbefinnandeförmåner som värderas mest av din personalstyrka
   • att skapa planer som omfattar förebyggande hälsovård och allmänt välbefinnande
   • att hantera psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt välbefinnande genom en helhetsstrategi
   • att visa avkastning på din investering i hälsovårdsförmåner.
   • Psykiskt hälsostöd

    Vår strategi för diagnostisering av psykiska hälsoproblem och dithörande genomförande stödverktyg hjälper dig att skapa en kultur av hälsa och tillhandahålla ett komplett spektrum av stöd för mental hälsa, i syfte att strategiskt hantera de risker som människor utsätts för.
   • Utformning av medicinsk plan

    Vi hjälper dig att maximera värdet från din förmånsplan genom designtaktik som uppmuntrar högkvalitativ vård. Vi går utöver rådande marknadspraxis för att integrera funktioner som gör program mer inkluderande och tar itu med vanliga luckor med avseende på bland annat psykisk hälsa.
   • Digital hälsa och välbefinnande

    Vi använder förstklassiga digitala hälsovårdsprogram och våra digitala front-door-lösningar för att komplettera traditionella program för välbefinnande och främja ESG-mål.
   • Inkluderande förmåner 

    Våra inkluderande förmånslösningar hjälper dig att påskynda din resa mot mångfald, jämlikhet och inkludering genom att se till att dina förmånsprogram stödjer hela arbetskraften.
   • Hantering av funktionshinder

    Vi hjälper till att bedöma dina rehabiliterings- och återgångsprogram och -rutiner för att få anställda tillbaka till arbetet så snart som möjligt efter sjukdom eller skada samt för att skapa arbetsplatser som fokuserar på individers förmågor.
   • Kostnadshantering

    Att balansera kostnader och empati i samband med personalförmåner kan hjälpa dig att förbättra ekonomin, minska risker och få medarbetare att känna sig nöjda och vilja stanna kvar.

   Relaterade insikter


    Prata med ett av våra team idag

    Ta reda på hur vi kan hjälpa dig med dina program för anställdas välbefinnande.