Varför digitalisering blir allt viktigare

Snabb digital transformation är en prioritet för organisationer över hela världen. Företag måste inte bara göra ändringar i hur de gör affärer, utan också skapa en verkligen digital arbetsupplevelse för sina medarbetare.

Detta har påskyndats av COVID-19 och de personalförändringar som pandemin medfört. Anställdas förväntningar förändras. Två av fem arbetstagare säger att de är mindre benägna att lämna företaget om deras arbetsgivare främjar eller sponsrar lösningar för digital hälsa. HR-team måste därför utforma medarbetarupplevelser som passar en flexibel, digital arbetsmiljö.

Lyckligtvis har påskyndad digitalisering lett till en explosion i program för digital(t) hälsa och välbefinnande, som har blivit mer relevanta och fått betydande dragkraft.

Personalledningspraxis har dock inte hållit jämna steg med övrig teknisk utveckling. Risker som involverar cybersäkerhet, förlust av personuppgifter och systemföråldring ökar på grund av hur HR-data upprätthålls och hur förmåner och andra HR-program levereras.

HR- och förmånsteam måste hitta sätt att förena medarbetare i en gemensam medarbetarupplevelse, oavsett var och hur de arbetar.
Jamie Fitt

Mercer Marsh Benefits – ledare för digital tillväxt

Ge en konsekvent digital upplevelse

Personalförmånsprogram och de team som levererar, hanterar och redogör för dessa har kastats in i rampljuset, och underkastas ökad uppmärksamhet från ledningen.

Vikten av att tillhandahålla en globalt konsekvent medarbetarupplevelse har också ökat exponentiellt, vilket påskyndats i och med pandemin.

Allteftersom arbetsgivare tvingades bli leverantörer, inte bara av anställning – utan också av social anslutning, emotionellt stöd och mentalt välbefinnande – blev både förmåner och systemen som används för att leverera dessa viktigare än någonsin.

I en tid då företagens inkomster var på nedgång, kan det ha funnits en förväntan om att förmånsbudgetar skulle minska. Det blev dock tvärtom. Mer än 70 % av företag ökade sina utgifter till följd av pandemin.

Med denna ökning av synlighet och investeringar kommer HR- och förmånsteam att hamna under ökad tillsyn, med press på att leverera tillförlitliga datapunkter för att bevisa att denna investering spenderas klokt och ger en påtaglig avkastning (return on investment, ROI).

Till detta krävs att de slår samman sina datakällor och fokuserar på att stärka sina dataanalysfunktioner.

Att se till att du har rätt digital infrastruktur, förmånserbjudanden och partner på plats för att tackla morgondagens utmaningar kommer att vara den verkliga utmaningen efter pandemin för HR- och belöningsteam.

Själva förmånerna är bara en del av investeringen som måste göras – hur de levereras är också viktigt. I en arbetsvärld där man jobbar när som helst, var som helst, blir det viktigt att investera mer i konsumentkvalitet.

Allteftersom COVID-19 kom att framhäva den viktiga roll som personalförmåner spelar, betonade det också behovet av robust teknik för att kunna reagera på förändringar och hålla medarbetare engagerade.

HR-teknik måste hålla jämna steg med medarbetares förväntningar. I många företag är det fortfarande en frustrerande upplevelse att försöka ta reda på hur man registrerar sig för och får tillgång till förmåner.

Lätta på denna frustration med digitala lösningar som ger medarbetare enkel tillgång till välbefinnandeprogram och en intuitiv förmånsupplevelse. Det innebär att du bättre kan engagera dina medarbetare och stödja dem under viktiga stunder. På så sätt får du också bättre kostnadssynlighet, tillsyn och användningsinsikter.

Kom igång på din digitaliseringsresa

Som ansvarig för HR och risk måste man ställa sig följande fem frågor för att säkerställa att policyer och rutiner är relevanta och effektiva:

Är vi övertygade om att risken för en överträdelse i samband med HR-data är tillräckligt mildrad?
Delas medarbetares personuppgifter som till exempel information om lön eller om personer i beroendeställning med tredje parter genom kalkylblad? Är det en risk du känner dig bekväm med?

Är våra HR-processer anpassade till den medarbetarupplevelse vi vill skapa?
81 % av arbetsgivarna sa att det är en ”hög prioritet” att uppnå en ”globalt konsekvent arbetstagarupplevelse”, och dess betydelse har ökat från år till år sedan 2018.

Har vi moderniserat våra hälsoprogram mot bakgrund av ett snabbt föränderligt digitalt hälsoekosystem?
Före pandemin uppgav 68 % av arbetsgivarna att de sannolikt skulle investera i digital hälsa under de kommande fem åren. Intresset var starkast bland arbetsgivare inom hightech, tillverkning/konstruktion och finanstjänster/försäkring.

Vad är vår digitaliseringsstrategi?
Se till att du vet vem som driver digitaliseringen i din organisation och vilket bidrag som behövs från HR och företagets riskhanteringsteam för att skapa en sammanhängande digital agenda.

Är vår medarbetarupplevelse för hantering av förmåner ”konsumentklass”?
Tyvärr är det fortfarande en frustrerande upplevelse för många medarbetare att registrera sig för och få tillgång till förmåner. Under de kommande åren kommer ribban att fortsätta höjas. Även om programmen är mycket fragmenterade, måste arbetsgivare åtminstone fastställa sin digitala strategi avseende program för hälsa, riskskydd och välbefinnande och sedan arbeta för att hela tiden bli bättre genom att leverera en allt enklare, roligare och mer integrerad upplevelse.


Utmaningar som organisationer står inför idag

75 %

av HR- och riskchefer är överens om att påskyndad digitalisering utgör ett allvarligt hot mot deras verksamhet.

52 %

säger att cybersäkerhetsproblem är sannolika, och 59 % säger att dessa risker kan ha en katastrofal inverkan.

76 %

av organisationerna har således spenderat mer på HR-teknik under pandemin.

En förmånsstrategi som prioriterar digital teknik i en post-pandemisk värld

Organisationer, HR-team och de personalförmåner de tillhandahåller har upprepade gånger stresstestats i vår föränderliga arbetsvärld. Som ett resultat har förmåner och den teknik som används för att leverera dem skjutit upp företagets agenda. Få en djupgående insyn av vilken inverkan detta har haft på förmåner och tekniktrender.

Hur Mercer Marsh Benefits kan hjälpa till

Vi inser den viktiga roll som digitala lösningar kan spela när det gäller att hjälpa arbetsgivare att ta sin belönings- och förmånsstrategi till nästa nivå. Rätt tekniska lösningar kommer att tillföra mervärde genom förbättrad kommunikation, ökat engagemang och förbättrad medarbetarupplevelse samt ökad effektivitet och bättre analys och riskhantering.

För att säkerställa att tekniken levererar rätt resultat och avkastning på investerat kapital för din organisation finns också våra marknadsledande konsulttjänster till hands för att erbjuda specialistsupport och relevanta insikter i varje steg av den digitala resan.

Innovation står i centrum för vår digitala strategi och vi är fast beslutna att hålla våra kunder i framkanten av den pågående teknik- och datarevolutionen.

 • Darwin

  Ta automatisering, användarupplevelse och analys till en helt ny nivå.

  Med Darwin har du ett system som sömlöst integreras med verktyg du redan använder och som ger dig flexibilitet, ökar medarbetarnas engagemang, kontrollerar kostnader och minskar risker – alltsammans från en enda plattform.

 • Kommunikation med medarbetare

  Att kommunicera fördelarna med ditt förmånsprogram till medarbetare är lika viktigt som att tillhandahålla själva förmånerna.

  Medarbetare kan bara se förmåner som en belöning om de är medvetna om dem, aktivt deltar i att välja dem och förstår deras värde.

 • Benefits You

  En serie kompletterande digitala verktyg som är utformade för att hjälpa moderna företag att få ut det mesta av sina förmåner. Alltifrån SMF (små och medelstora företag) med verksamhet i ett enda land till världens största multinationella företag kan dra nytta av Benefits You här och nu – och få tillgång till de verktyg man behöver för att uppnå sina mål.

Relaterade insikter


  Visa ditt engagemang för en digital strategi för hälsa och fördelar

  Kontakta en Mercer Marsh Benefits-konsult idag