Ramy pracy o wysokim standardzie 

05 października 2022

Na charakter pracy wpłynęły zmiany technologiczne, zmiany demograficzne i społeczne, zmiany klimatu oraz pandemia COVID-19.

W miarę jak firmy poruszają się po tych trendach i podsumowują wyciągnięte wnioski, pojawia się okazja do przebudowy w celu zaprojektowania bardziej skoncentrowanej na ludziach zrównoważonej i odpornej przyszłości siły roboczej.

Firmy przeprojektowują swoje procesy personalne i praktyki pracy, aby celowo włączyć wysoki standard pracy do wszystkich swoich operacji. Organizacje, z którymi można się identyfikować, przestają mówić o tym, za czym się opowiadają i ustanawiają wysokie standardy pracy, które odzwierciedlają wartości wszystkich ich interesariuszy.

Przyszłość wysokich standardów pracy już tu jest

Nasz nowy dokument The Good Work Framework utworzony we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF): Nowa agenda biznesowa dla przyszłości pracy dzieli się wglądem w ramy umożliwiające wysoki standard pracy — składające się z pięciu filarów, z powiązanymi celami, które mają zająć się kwestiami personalnymi wynikającymi z trendów.
96% inwestorów oczekuje, że ich firma będzie realizować program zrównoważonego rozwoju. Marka i reputacja to #2 powody, dla których ludzie dołączają do ich organizacji.
Badanie Global Talent Trends

Ramy pracy o wysokim standardzie

Nowa wizja pracy o wysokim standardzie — ESG to wyżyny dobrej pracy. Praca o wysokim standardzie to: bezpieczna, sprawiedliwa, prężnie funkcjonująca i skoncentrowana na ludziach przyszłość pracy, poszanowanie podstawowych praw poprzez pracę osobistą, hybrydową i wirtualną dla wszystkich pracowników (pracowników etatowych, tymczasowych i łańcucha dostaw). Zachęca organizacje do: promowania uczciwego wynagrodzenia i sprawiedliwości społecznej, zapewniania elastyczności i ochrony, dbania o zdrowie i dobrostan, wspierania różnorodności, równości i inkluzji, wspierania zatrudniania i kultury uczenia się.
Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia