Usługi pośrednictwa w zakresie świadczeń pracowniczych

Nasze wiodące na rynku usługi pośrednictwa w zakresie świadczeń pracowniczych mogą pomóc w zapewnieniu odpowiednich świadczeń we właściwej cenie. Dzięki dostępowi do inteligentniejszych świadczeń zdrowotnych pomagamy ograniczyć poziom ryzyka i roszczenia, aby wygenerować dalsze oszczędności.

Wiodący na rynku pośrednik w zakresie świadczeń pracowniczych

Koszty i złożoność zarządzania programami świadczeń pracowniczych stale rosną. Szacuje się jednak, że organizacje, które nie podejmą aktywnych kroków w celu zbudowania zrównoważonego podejścia do projektowania świadczeń, odnotują wzrost kosztów na poziomie 70% w ciągu czterech lat.
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

Nasze pośrednictwo w zakresie świadczeń pracowniczych pomoże Ci stworzyć zrównoważone podejście, umożliwiając obniżenie profilu ryzyka. Jest to możliwe dzięki przeprojektowaniu rozwiązań w zakresie świadczeń w celu uwzględnienia wszystkich czterech stanów dobrego samopoczucia pracowników.

Większość pracodawców wydaje dużą część swojego budżetu na rosnące roszczenia z tytułu chorób przewlekłych, chorób związanych ze stylem życia i problemów ze zdrowiem psychicznym. W rozwiązaniu tego problemu pomagają świadczenia mające na celu stymulowanie zmiany zachowań, takie jak świadczenia zdrowotne, które motywują i angażują pracowników do dokonywania zdrowych wyborów, lub świadczenia w obszarze zdrowia psychicznego, które zwiększają odporność i zmniejszają stres i lęk.

Oprócz obniżania profilu ryzyka i negocjowania konkurencyjnych umów z ubezpieczycielami nasze pośrednictwo w zakresie prewencyjnych świadczeń pracowniczych sprawia, że pracownicy czują większe wsparcie.

Pośrednik w zakresie lokalnych i globalnych świadczeń pracowniczych

Jako organizacja globalna zatrudniamy tysiące ekspertów i pośredników ds. świadczeń pracowniczych na całym świecie. Gdziekolwiek prowadzisz działalność, rozumiemy Twój rynek i przestrzegamy obowiązujących przepisów lokalnych.

Mamy specjalistów ds. świadczeń, którzy mogą oferować świadczenia w ponad 150 krajach, umożliwiając nam harmonizację świadczeń w różnych podmiotach i konsolidację programów świadczeń w celu osiągnięcia korzyści skali. Obsługujemy szereg świadczeń podlegających ubezpieczeniom, w tym ubezpieczenia medyczne, na życie, wypadkowe, na wypadek niepełnosprawności, z udziałem własnym (stop-loss) i od ryzyka specjalnego, a także doradzamy w zakresie możliwości samoubezpieczenia i alternatywnych metod finansowania.

Mamy również silne relacje z ubezpieczycielami, a dzięki naszej znajomości rynku i globalnej wiedzy specjalistycznej możemy negocjować i zapewniać innowacyjne świadczenia, od rozwiązań pakietowych po rozwiązania na zamówienie.

Nasza globalna ankieta ubezpieczeniowa MMB Health Trends identyfikuje kluczowe trendy napędzające przyszłość sponsorowanej przez pracodawcę opieki zdrowotnej, aby pomóc Ci zarządzać kosztami i ryzykiem zapewnianej przez pracodawcę opieki zdrowotnej w zmieniającym się świecie.

Proaktywna koncentracja na kliencie

Poświęcamy czas na dogłębne zrozumienie działalności klienta.

Globalne talenty i wiedza specjalistyczna

Zatrudniamy ponad 7200 ekspertów ds. świadczeń na całym świecie.

Silne relacje z ubezpieczycielami

Mamy silne relacje z ubezpieczycielami na całym świecie, aby dostarczać produkty globalnie i lokalnie.

Globalny zasięg

Oferujemy dostęp do specjalistów ds. świadczeń, którzy mogą zapewnić świadczenia w ponad 150 krajach.

Analiza pośredników w zakresie świadczeń pracowniczych

Integralną częścią naszego wiodącego na rynku podejścia do pośrednictwa w zakresie świadczeń pracowniczych jest wykorzystanie danych, technologii i analiz. Używamy ich, aby pomóc Ci:

 • Lepiej zrozumieć profil pracownika
 • Identyfikować możliwości oszczędności w oparciu o bieżące koszty i czynniki mające wpływ na ich wzrost
 • Przewidywać i mierzyć ryzyko i zwrot z inwestycji w programy świadczeń

Nasze szersze usługi doradcze w zakresie świadczeń pracowniczych mogą pomóc w zidentyfikowaniu ukierunkowanych interwencji, które wpływają na zdrowie i produktywność pracowników.

Oferujemy również rozwiązania w zakresie danych, analityki i wglądu, które pomogą Ci podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji wydatków i zaangażowania. Można to następnie wykorzystać przy odświeżaniu założeń planu i podczas odnawiania umów do kwestionowania założeń ubezpieczeniowych i aktuarialnych, aby zapewnić prawdziwe liczby.

Możemy również udostępniać dane analityczne dotyczące tego, co robią Twoi konkurenci z branży, aby upewnić się, że Twoja oferta jest uczciwa i konkurencyjna. Cztery pytania, które co roku należy brać pod uwagę:

 • Uzyskiwanie najlepszej oferty

  Czy otrzymujesz najlepszą ofertę i uczciwą wartość?
 • Porównywalne świadczenia

  Czy Twoje świadczenia są porównywalne ze standardem w branży i ze świadczeniami oferowanymi przez inne firmy?
 • Atrakcyjne ryzyko

  Czy Twoja firma jest uważana za „atrakcyjne ryzyko”?
 • Cenione świadczenia

  Które świadczenia są szczególnie cenione w konkretnym segmencie pracowników?

Elementy pośrednictwa w zakresie świadczeń pracowniczych

 • Harmonizuj

  Bezproblemowo dopasuj swój program świadczeń do jednostek biznesowych, grup pracowników i rozciągaj go na nowo przejęte firmy. Tam, gdzie to możliwe, dopasuj ofertę ponad granicami.
 • Ogranicz koszty

  Negocjuj konkurencyjne umowy z ubezpieczycielami i zmniejsz swój profil ryzyka, aby ograniczyć koszty i wygenerować zwrot z inwestycji.
 • Przyciągaj i zatrzymuj pracowników

  Zapewniaj świadczenia w oparciu o to, czego oczekują i potrzebują pracownicy, w angażujący, prosty i intuicyjny sposób, który pomoże Ci przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników na przyszłość.
 • Wspieraj zdrowie

  Wprowadź więcej profilaktycznych świadczeń zdrowotnych, aby utrzymać zdrowie pracowników, zwiększyć ich zaangażowanie i zmniejszyć liczbę roszczeń. Umożliw powrót do pracy po niepełnosprawności.
 • Dane analityczne

  Poznaj lepiej profil swoich pracowników i przewiduj możliwości oszczędności w oparciu o bieżące koszty i czynniki mające wpływ na ich wzrost.
 • Zmniejsz ryzyko w przyszłości

  Wdrażaj ukierunkowane rozwiązania w celu ograniczenia określonych zagrożeń, poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia oraz realizacji szerszych celów biznesowych.

Ryzyka związane z ludźmi 2022

Dowiedz się, jakie zagrożenia dla ludzi są dla firm kluczowe oraz jak zespoły ds. HR i zarządzania ryzykiem mogą współpracować, aby ograniczyć zagrożenia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, ESG i przyszłością pracy.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane informacje
   Powiązane podcasty
    Powiązane wydarzenia
     Powiązane studia przypadków