Analiza świadczeń pracowniczych

Jeśli chcesz poprawić samopoczucie, zarządzać kosztami i zatrzymać pracowników, solidna analiza świadczeń pracowniczych wspiera myślenie strategiczne. Nasze wiodące na rynku podejście obejmuje pulpity nawigacyjne HR, które wykorzystują dane dotyczące zdrowia i świadczeń pracowników, dzięki czemu możesz podejmować decyzje oparte na danych.

Analiza danych dotyczących świadczeń pracowniczych

Bez dobrych analiz nie da się stwierdzić, czy jakiekolwiek zmiany wprowadzone w programach świadczeń mają pozytywny czy negatywny wpływ na pracowników. Zaprzecza to również możliwości zrozumienia wpływu Twoich zmian.

Świadczenia pracownicze kosztują organizacje znaczne kwoty, ale czy są one cenione przez pracowników? Nasze narzędzia do analizy świadczeń pracowniczych pomagają zoptymalizować wydatki, a raporty z danymi pracowników pokazują, co działa, a co nie.

Dobre samopoczucie pracowników, a w szczególności zdrowie psychiczne, są dla pracodawców ogromnymi obszarami zainteresowania. Analityka pomaga proaktywnie wpływać na zdrowie pracowników poprzez zrozumienie, gdzie można wprowadzić ulepszenia, zamiast czekać na wprowadzenie reaktywnych zmian.

Dzięki narzędziom porównawczym, które pozwalają utrzymać przewagę na rynku i funkcjom, takim jak „przyszłe trendy” i „co jeśli”, organizacje mają wgląd w przyszłość, umożliwiając wdrażanie i monitorowanie inicjatyw strategicznych. 

Oszczędność czasu i zapobieganie błędom

Zamiast ręcznie kompilować raporty z danymi pracowników, oszczędzaj czas i unikaj błędów dzięki zautomatyzowanemu gromadzeniu danych dotyczących zdrowia i świadczeń pracowniczych. Integrujemy Twoje dane kadrowe, płacowe, dotyczące świadczeń pracowniczych i inne, aby zapewnić Ci całkowity nadzór nad świadczeniami.

Oblicz zwrot z inwestycji w świadczenia

Skorzystaj z analizy świadczeń pracowniczych, aby określić ogólny koszt i wykorzystanie świadczeń, obliczyć zwrot z inwestycji, określić zmarnowane wydatki i zwiększyć wydajność poprzez harmonizację i wspólne zarządzanie świadczeniami.

Obniżenie kosztów opieki zdrowotnej

Identyfikuj trendy mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia pracowników, zmniejszaj absencję chorobową i ograniczaj roszczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, minimalizując bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej i wpływ złego stanu zdrowia pracowników.

Przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Wykorzystując połączenie danych dotyczących zaangażowania pracowników i innych informacji, zdobądź wiedzę w celu zwiększenia rekrutacji i zatrzymania najlepszych talentów.

Wspieraj cele biznesowe

Wykorzystaj analitykę, aby upewnić się, że wysiłki pracowników w zakresie zdrowia i świadczeń wspierają cele biznesowe, od zwiększania efektywności kosztowej po ograniczanie ryzyka zdrowotnego.

Często zadawane pytania dotyczące analizy świadczeń pracowniczych

Rosnące koszty świadczeń pracowniczych i wojna o talenty oznaczają, że firmy muszą mieć pewność, że ich świadczenia są odpowiednie do określonego celu. Analiza świadczeń pracowniczych może pomóc w określeniu, które świadczenia pracownicy faktycznie wykorzystują i jaki jest konkretny koszt świadczeń. Te analizy danych można następnie wykorzystać do określenia, które korzyści wymagają ponownego przemyślenia, a które należy przekazać bardziej efektywnie. Raporty danych HR mogą być również wykorzystywane do zapewnienia, że świadczenia pracownicze wspierają kluczowe cele biznesowe. Na przykład potrzeba przyciągania i zatrzymywania talentów z umiejętnościami lub oszczędnościami kosztów.

Ręczne zebranie danych HR potrzebnych do zmierzenia skuteczności poszczególnych świadczeń może potrwać kilka tygodni. Automatyzacja tego procesu może skrócić czas i zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego, umożliwiając uzyskanie informacji potrzebnych do obniżenia roszczeń ubezpieczeniowych oraz zwiększenia wyboru i zaangażowania pracowników. Nasze rozwiązania analityczne wykorzystują dane z wielu źródeł, aby dostarczać aktualne informacje, dzięki czemu możesz podejmować decyzje oparte na danych, aby ulepszyć swoją strategię.

Rozumiejąc rodzaj składanych oświadczeń medycznych i dane demograficzne pracowników, które je tworzą, organizacje mogą wdrożyć proaktywne środki w celu poprawy samopoczucia pracowników. Ostatecznie zmniejsza to wpływ chorobowy na organizację i umożliwia organizacjom negocjowanie kosztów z dostawcami poprzez pokazanie, że strategicznie zmniejszają liczbę roszczeń zgłaszanych przez pracowników.

Po wynagrodzeniu świadczenia pracownicze są drugim co do wielkości kosztem pracowników. Proaktywne zarządzanie ma sens biznesowy, zwłaszcza jeśli chodzi o redukcję kosztów świadczeń zdrowotnych i tworzenie kultury zdrowia. Analityka świadczeń pracowniczych może również pomóc organizacjom w realizacji priorytetów na poziomie zarządu, od osiągania celów w zakresie różnorodności i integracji po przyciąganie i zatrzymywanie talentów potrzebnych do osiągnięcia celów rozwoju biznesowego. Jeśli chcesz, abyśmy pomogli Ci przedstawić uzasadnienie biznesowe wprowadzenia analityki świadczeń pracowniczych w Twojej organizacji, możemy Ci pomóc.
Powiązane rozwiązania
    Powiązane informacje