Jak kultura wpływa na zdrowie psychiczne w miejscu pracy 

Businessman Working Late in The Office

Koncentracja na kulturze firmy pomoże Ci poradzić sobie z pierwotnymi przyczynami problemów ze zdrowiem psychicznym w pracy.

Nasze badania Health on Demand pokazują, że pracownicy, którzy czują się wspierani przez pracodawcę, są bardziej produktywni, bardziej zaangażowani i mniej skłonni do odejścia z pracy.

Niestety ostatnie kilka lat znacząco wpłynęło na zdrowie psychiczne w miejscu pracy, a problemy ze zdrowiem psychicznym poza pracą oraz takie jak zwiększone koszty utrzymania również mają na nie niekorzystny wpływ.

17% osób odczuwa obecnie wysoki lub bardzo wysoki poziom stresu w codziennym życiu. Kolejne 32% czuje się nieco zestresowane. Jedna czwarta pracowników (24%) jest w gorszej sytuacji finansowej, a jeden na pięciu (20%) czuje się bardziej samotny lub odizolowany niż wcześniej, co sprawia, że problemy ze zdrowiem psychicznym są największą przyczyną nieobecności i prezenteizmu.

Kultura firmy, która jest świadoma tej presji na pracownikach, może złagodzić ryzyko związane ze zdrowiem psychicznym. Na przykład jedna osoba na dwie, która czuła się wspierana przez swojego pracodawcę podczas pandemii, zgłaszała głównie pozytywne doświadczenia, w porównaniu z zaledwie jedną osobą na cztery, która czuła się pozbawiona wsparcia.

Kluczowym elementem tworzenia kultury firmy wspierającej zdrowie psychiczne w miejscu pracy jest wspólne podejście. Zamiast pomagać ludziom w rekonwalescencji po zachorowaniu, pracodawcy muszą również pomóc im w utrzymaniu ich stanu zdrowia. Wymaga to zwrócenia uwagi na podstawowe problemy powodujące zły stan zdrowia psychicznego w Twojej organizacji, a następnie wprowadzenia rozwiązań zapobiegawczych w celu stworzenia kultury, w której ludzie mogą się rozwijać.

Wspólne podejście do zdrowia psychicznego w miejscu pracy

Stwórz kulturę firmy, w której ludzie mogą się rozwijać dzięki szybkiemu dostępowi do leczenia w zakresie zdrowia psychicznego i pomocy w utrzymaniu stanu zdrowia. Obejmuje to zapobiegawcze wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Kategorie świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego:

 • Zapobieganie

 • Wsparcie w pracy

 • Dostęp do leczenia i ubezpieczenia

 • Wsparcie poza pracą

Zdrowie psychiczne w miejscu pracy zaczyna się na samej górze 

Jest takie powiedzenie, że kiedy kwiat nie kwitnie, wówczas to nie sam kwiat, lecz jego środowisko wymaga naprawy. Mając na celu stworzenie środowiska, w którym ludzie mogą się rozwijać, musisz przyjrzeć się tworzeniu prawdziwej zmiany kulturowej, zaczynając od zapewnienia, że kierownicy wiedzą, jak zaprojektować pracę w sposób, który wspiera zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Sześć standardów zarządzania w celu poprawy zdrowia psychicznego w miejscu pracy

 • Wymagania

  Ludzie otrzymują odpowiednią pracę, którą są w stanie wykonywać w oparciu o ich umiejętności.
 • Kontrola

  Poszczególne osoby mają głos w sprawach metod wykonywania pracy i terminów.
 • Relacje

  Pracownicy mają dobre relacje zawodowe i wzajemnie się wspierają.
 • Rola

  Jest jasne, czego oczekuje się od ludzi, a cele nie są przesuwane ani zmieniane.
 • Zmiana

  Zmiana i potrzeba zmiany są skutecznie komunikowane.
 • Wsparcie

  Przełożeni rozumieją swoje obowiązki w zakresie troski oraz sposób kierowania ludzi ku odpowiedniego wsparcia.

Aby sprawdzić, czy standardy są stosowane, należy zmierzyć wpływ problemów ze zdrowiem psychicznym na dobre samopoczucie, frekwencję i produktywność.

Informacje te mogą być następnie wykorzystywane do informowania o politykach w oparciu o podstawowe czynniki wpływające na pracowników.

Świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego w pracy, które pomogą stworzyć kulturę troski

Oprócz rozwiązywania problemów pogarszających zdrowie psychiczne w pracy ważne jest również przyjrzenie się temu, co pomaga ludziom utrzymać dobry stan zdrowia.

Według naszych badań Health on Demand dotyczących potrzeb pracowników trzy na pięć (60%) osób twierdzi, że elastyczne formy pracy są bardzo istotne dla ich dobrego samopoczucia. Ponad połowa (54%) ceni sobie zasady i praktyki, które tworzą zdrowe środowisko pracy i silne poczucie wspólnoty (53%). Jedna na dwie osoby (50%) potrzebuje wsparcia w kwestiach zdrowia psychicznego, odporności i relacji osobistych.

Rozwiązania cyfrowe pomagają również zwiększyć dostęp do wsparcia zdrowia psychicznego. Prawie połowa pracowników (47%) za bardzo cenną uważa możliwość przeprowadzenia wideorozmowy z terapeutą. Ten sam odsetek wysoko ceni sobie narzędzia, które pomagają im rozwijać uważność i umiejętności lepszego radzenia sobie z presją. 

Ponad jedna trzecia pracowników (38%) dostrzega dużą wartość w uzyskiwaniu dostępu do porad dotyczących zdrowia psychicznego dzięki sztucznej inteligencji (AI). Niemal połowa wszystkich pracowników uważa za bardzo cenne wirtualne grupy wsparcia dla osób, które czują się samotne i odizolowane. 45% pracowników ceni sobie narzędzia, które zapewniają szkolenie w zakresie identyfikowania i wspierania innych osób stojących przed wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Na przykład szkolenie przełożonego w zakresie zdrowia psychicznego.

Ogólnie stwierdzono, że dostęp do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego pozytywnie wpływa na samopoczucie wspieranymi pracowników. Dwie trzecie (64%) pracowników mających dostęp do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego ma wrażenie, że otrzymuje bardzo dobre wsparcie, w porównaniu z mniej niż połową (44%) pracowników, którzy go nie mają.

Spośród pracowników, którzy mają dostęp do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego za pośrednictwem swoich pracodawców:

64%

pracowników mających dostęp do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego ma wrażenie, że otrzymuje bardzo dobre wsparcie, w porównaniu z mniej niż połową (44%) pracowników, którzy nie mają takiego dostępu.

42%

pracowników z dostępem do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego twierdzi, że mniej prawdopodobne jest, że odejdą z firmy, w porównaniu z 27% osób nieposiadających takiego dostępu.

Tworzenie psychologicznie bezpiecznego miejsca pracy

Niezbędne do poprawy zdrowia psychicznego w miejscu pracy jest tworzenie kultury bezpieczeństwa pod względem psychologicznym, w której ludzie czują się bezpiecznie, będąc sobą, bez obawy o bycie osądzanym.

Niestety piętno otaczające wiele problemów takich jak zdrowie psychiczne oznacza, że wiele osób nie może się w pełni poświęcić pracy.

Wielu rodziców czuje się niezdolnych do omówienia swoich zobowiązań w zakresie opieki nad dziećmi, a młodsi pracownicy mają trudności z przyznaniem się do tego, jak bardzo są samotni. Podczas gdy 79% pracowników LGBTQ+ doświadczyło problemów psychicznych, których przyczyną lub jednym z czynników była praca, cztery na pięć (81%) osób twierdzi, że nie czuje się komfortowo, rozmawiając z innymi o swoich trudnościach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Zapewnienie ludziom możliwości bezpiecznego bycia sobą w pracy nie tylko poprawia zdrowie psychiczne w pracy, ale także zwiększa ich produktywność. Duże badanie przeprowadzone przez Google na temat przyczyn sprawiających, że niektóre zespoły stają się bardziej skuteczne niż inne, wykazało, że zespoły o wysokim poziomie bezpieczeństwa psychologicznego przekraczały swoje cele średnio o 17%. Z kolei osobom o niskim poziomie bezpieczeństwa psychologicznego średnio brakowało 19% do osiągnięcia swoich celów.

Inkluzywne świadczenia mające na celu normalizację tematów tabu mogą w tym pomóc i sprawić, że wszyscy pracownicy poczują się docenieni. Pomoc w stworzeniu bardziej zróżnicowanej siły roboczej, dzięki której można lepiej reagować na potrzeby wielu klientów, którzy mają do czynienia z tymi problemami.

Studium przypadku: Profesjonalna firma usługowa radzi sobie z kryzysem zdrowia psychicznego

Kiedy firma świadcząca usługi profesjonalne zauważyła wzrost liczby pracowników kierowanych do psychiatrów i prawie 2-procentowy wzrost liczby prywatnych roszczeń medycznych dotyczących chorób psychicznych, chciała lepiej zrozumieć sytuację i zająć się kluczowymi zagrożeniami dla zdrowia, przed którymi stoi jej pracownicy.

Po nawiązaniu współpracy z firmą Mercer w celu przeglądu jej metod zarządzania zdrowiem psychicznym firma była w stanie wprowadzić rozwiązanie związane ze ścieżką psychologiczną. Nie tylko kieruje dzięki temu ludzi do doradców i miejscowych terapeutów poznawczo-behawioralnych, gdy jest to potrzebne, ale także zapewnia cenny wgląd w środowisko pracy i jego specyficzne wyzwania powodujące zły stan zdrowia psychicznego. Następnie podczas regularnych rozmów zainteresowane strony omawiają nowo ustalone dane dotyczące wyników w celu określenia sposobów tworzenia kultury promującej zdrowie. 

Dwa lata po wdrożeniu nastąpił prawie 10-procentowy spadek liczby roszczeń dotyczących zdrowia psychicznego w planie opieki zdrowotnej, 13-procentowy spadek całkowitego kosztu roszczeń dla pracowników i 16-procentowy spadek średniego kosztu roszczeń. Pracownicy potrzebujący wsparcia są identyfikowani szybciej, a lepsza integracja usług umożliwiła firmie wykorzystanie wartości inwestycji dokonanej na tej ścieżce. 

Trzy sposoby poprawy zdrowia psychicznego w miejscu pracy

Zobacz, jak zdrowie psychiczne wpływa na odporność firmy

Wprowadź procesy, aby przyjrzeć się temu, w jaki sposób choroba psychiczna wpływa na wydajność, zaangażowanie i bezpieczeństwo firmy. Następnie wykorzystaj te dane, aby określić priorytety i uzasadnienie biznesowe, aby rozwiązać ten problem.

Tworzenie kultury zarządzania wspierającej zdrowie psychiczne

Zmierz się z podstawowymi problemami przyczyniającymi się do pogorszenia zdrowia psychicznego w pracy. Nie tylko poprzez zwalczanie stygmatyzacji związanej ze zdrowiem psychicznym w kulturze, poprzez przywództwo, komunikację i szkolenie kierowników.

Oferowanie różnorodnych programów poprawy zdrowia psychicznego

Zróżnicuj swoje programy zdrowia psychicznego i ubezpieczenie, aby wspierać najbardziej potrzebujących. Zamiast oferować wsparcie pracownikom wyższego szczebla, skup się zarówno na zapobieganiu, jak i leczeniu.

Zdrowie na żądanie 2023. Korzyści dla wszystkich: Sekret dobrze prosperujących pracowników i dobrze prosperujących firm

W naszym badaniu przyglądamy się poglądom ponad 17 000 pracowników na całym świecie, pomagając Ci zrozumieć życie i priorytety Twoich pracowników; jak energetyzować, uspokajać i dbać o nich w najbardziej odpowiedni sposób, inspirując Twoją organizację do rozwoju.
Współautor
Amy Laverock

Lider ds. & globalnych rozwiązań doradczych

Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia