Ankieta dotycząca zdrowia pracowników | Health on Demand 2021 

black father and daughter

Pracodawcy okazujący troskę mają przewagę

W naszej ostatniej ankiecie dotyczącej zdrowia pracowników zapytaliśmy ponad 14 000 pracowników na całym świecie o to, jak ich pracodawca może pozytywnie wpłynąć na ich zdrowie. Odpowiedzi ujawniają, które świadczenia zdrowotne mają największe znaczenie dla budowania odporności i lojalności wśród pracowników.

Większe zapotrzebowanie na zasoby zdrowotne pracowników, które spełniają ich potrzeby, napędza przejście w kierunku cyfrowych rozwiązań zapewniających dobre samopoczucie i możliwość dbania o siebie.

Świadczenia, których obecnie oczekują pracownicy

Pięć kluczowych trendów uznano za najważniejsze w zapewnianiu świadczeń, których pracownicy obecnie oczekują:
 • Wsparcie w kluczowych momentach

  dzięki kompleksowym świadczeniom jedna czwarta pracowników oceniła swoje doświadczenia związane z pandemią jako pozytywne, w porównaniu z zaledwie 11% osób, które nie posiadały żadnych świadczeń. Potwierdza to rolę świadczeń w zwiększaniu odporności pracowników.
 • Umożliwienie cyfrowego dostępu do opieki zdrowotnej

  jest cenione przez ośmiu na dziesięciu pracowników, którzy chcą korzystać z cyfrowych rozwiązań zdrowotnych takich jak teleporady z lekarzem i aplikacje poprawiające jakość życia, które pomagają im otrzymać wsparcie zdrowotne i stworzyć warunki do samodzielnego leczenia.
 • Dostarczanie świadczeń w sprawiedliwy sposób

  będzie miało zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania dysproporcji takich jak gorszy dostęp do świadczeń u osób o niższych dochodach. Ogółem 24% pracowników twierdzi, że nie ma pewności, czy stać ich na opiekę zdrowotną, której potrzebują. 
 • Zapewnianie zróżnicowanych i cenionych świadczeń

  sprawia, że ci pracownicy, którzy mają dostęp do najróżniejszych zasobów związanych z dobrym samopoczuciem, byli o 35% mniej skłonni do zmiany miejsca pracy, o 27% bardziej pewni, że mogą uzyskać potrzebną im opiekę zdrowotną, a są o 11% bardziej energiczni w miejscu pracy. 
 • Inwestowanie w zdrowie psychiczne

  jest postrzegane jako niezwykle lub bardzo ważne dla połowy pracowników (50%). Jedna czwarta (24%) pracowników twierdzi, że jest gorzej niż przed pandemią, a jedna osoba na pięć (20%) twierdzi, że czuje się bardziej odizolowana.

Wyniki badania stanu zdrowia pracowników

Nasza ankieta Health on Demand zawiera pytania dotyczące tego, jak pracownicy cenią różne rodzaje świadczeń zdrowotnych.

Wyniki pokazują, że pracownicy nie tylko chcą, aby ich stan zdrowia się poprawił. Chcą również pomocy w utrzymaniu ich stanu zdrowia. Elastyczne warunki pracy i czas wolny na cele zdrowotne okazały się korzyściami, które pracownicy uznają za najbardziej wartościowe. Tuż za nimi uplasowały się aplikacje umożliwiające znalezienie odpowiedniego lekarza lub uzyskanie opieki medycznej.

Wiele z najbardziej cenionych zasobów zdrowotnych pracowników było czymś praktycznie niespotykanym kilka lat temu – jak na przykład możliwość czatu wideo z lekarzem lub pielęgniarką oraz aplikacje pomagające samodzielnie zarządzać problemami zdrowotnymi.

Przystępując do projektowania świadczeń pracowniczych, pracodawcy muszą uwzględniać bardziej proaktywne świadczenia, aby pomóc swoim pracownikom zachować zdrowie – w cyfrowy sposób.

Korzyści biznesowe związane z oferowaniem szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych obejmują bardziej lojalną i energiczną kadrę pracowniczą. Pracownicy mający dostęp do większości świadczeń twierdzą, że ich świadczenia zmniejszają prawdopodobieństwo odejścia z firmy (59% w porównaniu do 24% u osób o najniższym dostępie do świadczeń).

Wyniki ankiety dotyczącej zdrowia psychicznego pracowników

Nasze badania Health on Demand wykazały, że pracownicy stoją przed dużymi wyzwaniami w zakresie zdrowia emocjonalnego. Prawie jedna czwarta pracowników (24%) twierdzi, że jest w gorszej sytuacji finansowej niż przed pandemią. Jedna na pięć (20%) twierdzi, że czuje się bardziej odizolowana. Jeden na siedmiu respondentów odczuł spadek równowagi między pracą a życiem prywatnym, a jeden na dziesięć stracił bliskich z powodu COVID-19. 
24%

finansowo gorsze

20%

samotny i bardziej odizolowany

14%

spadł poziom równowagi między pracą a życiem prywatnym

10%

żałoba z powodu COVID-19

Odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej zdrowia psychicznego pracowników wykazały, że co drugi pracownik odczuwa stres każdego dnia. Jednak pracownicy, którzy czują się wspierani przez swojego pracodawcę, są o 10% mniej narażeni na silny lub ekstremalny stres. 

Nic dziwnego, że jeden na dwóch pracowników (50%) twierdzi, że inwestowanie w świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym jest niezwykle ważne lub bardzo ważne. Wraz z coraz częstszym wprowadzaniem cyfrowych zasobów dotyczących zdrowia pracowników, które mają odgrywać główną rolę w łagodzeniu kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym, prawie połowa pracowników (47%) uważa możliwość za bardzo cenną możliwość rozmowy na czacie z terapeutą. Ten sam odsetek wysoko ceni sobie narzędzia, które pomagają im rozwijać uważność i umiejętności radzenia sobie z presją.

Należy wziąć pod uwagę wyniki badania stanu zdrowia pracowników

Najmniej prawdopodobne jest, że otrzymają je pracownicy, którzy najbardziej potrzebują wsparcia

Kobiety i pracownicy o niższych dochodach są najmniej pewni, że stać ich na potrzebną opiekę zdrowotną – dotyczy to wielu kluczowych pracowników. To sprawia, że ogromne znaczenie ma świadome oferowanie pracownikom zasobów zdrowotnych, które zmniejszają ryzyko dla zdrowia poprzez zaspokajanie potrzeb grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Cyfrowe zasoby zdrowotne dla pracowników zyskują na popularności 

Czterech na pięciu (84%) pracowników planuje dalej korzystać z telemedycyny, np. rozmów wideo z lekarzami. Ponad połowa ceni aplikacje, które pomogą im znaleźć opiekę medyczną i leczyć się samodzielnie, co oznacza, że nowoczesne korzyści zdrowotne muszą obejmować dostęp do wysokiej jakości cyfrowych rozwiązań medycznych.

Zróżnicowane i cenione zasoby zdrowotne dla pracowników zwiększają ich lojalność

Im więcej pracowników ma dostęp do zasobów zdrowotnych, tym większa jest ich lojalność. 59% pracowników mających dostęp do wielu świadczeń zdrowotnych twierdzi, że zmniejsza to ich prawdopodobieństwo odejścia z firmy, w porównaniu z zaledwie 24% pracowników mających najmniejszy dostęp do zasobów.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia