Jak wygląda przyszłość pracy kobiet? 

Kobieta na wideorozmowie z domu

Nie tak jasne, jak byśmy chcieli! Opóźnienia w elastycznych formach pracy, nierówności w zakresie obowiązków domowych i opiekuńczych oraz trwałe (i często bezpodstawne) różnice w poziomie zaufania utrudniają kobietom rozwój w pracy. Przeanalizowaliśmy trzy populacje kobiet, aby zobaczyć, jak może wyglądać ich udział w przyszłości pracy i rozważyć, co musimy zrobić, aby w pełni odblokować ich udział i pomóc im w realizacji ich potencjału. Nagłówek podkreśla, że bez wspólnego wysiłku na rzecz zmiany trajektorii nie będziemy wykorzystywać równości w przyszłości pracy dla kobiet. Zaniedbamy przywracanie utraconych pracowników na wydajne stanowiska, będziemy mieć trudności z zapewnieniem, że decydenci nie będą siedzieć w biurach zdominowanych przez mężczyzn i nie będziemy przedłużać ich życia zawodowego w zrównoważony sposób – co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich przyszłości finansowej oraz eliminacji luk w płacach i emeryturach. W obliczu niedoborów talentów oraz rosnącego znaczenia empatii i kreatywności (umiejętności, które wnoszą do nas kobiety), ogromne korzyści, jakie sprawiedliwe miejsce pracy przynosi wszystkim, są wyraźnym wezwaniem do zmiany.

Niedawno miałem przyjemność porozmawiać z dr Sianem Beilockem, wiodącym konsultantem w dziedzinie nauki o mózgu leżącym u podstaw ludzkich wyników, który powiedział: „Kobiety zwykle myślą, że jeśli uzyskają średni wynik w klasie, nie będą mogły przejść do następnej klasy; podczas gdy mężczyzna będzie myślał, że może. Tracimy na kobietach, które potencjalnie podniosłyby rękę, aby przejść do następnej roli lub zostały wzięte pod uwagę”. To uprzedzenie w samoocenie pokazuje również w badaniach Mercer, przy czym kobiety rzadziej uważają, że umiejętności, które mają dzisiaj, mogą być istotne dla pracy, której nigdy nie wykonały. Jest to krytyczny problem, ponieważ korzystamy z bardziej zdalnej pracy (aby inni mieli mniej poglądu na temat możliwości) i zmierzamy w kierunku organizacji opartych na umiejętnościach.

Sian sugeruje, że „obecnie musimy pomyśleć o systemie, który nie wymaga od kogoś podnoszenia ręki, aby przeszedł do danej roli. Ale system menedżerów i rekruterów, którzy faktycznie wychodzą i szukają tych ludzi. Więc rozumiejąc tę lukę w pewności siebie, byłbym skłonny argumentować, że nie jest ona oparta na lukach w zdolnościach, prawda? W takim razie to organizacja – do systemu – należy decyzja, aby zacząć zmieniać sposób, w jaki znajdują ludzi. W przeciwnym razie po prostu brakuje im kapitału ludzkiego”. Technologia jest bez wątpienia częścią rozwiązania: Platformy analizy talentów, takie jak Gloat i Eightfold, oferują szerszy i bardziej sprawiedliwy pogląd na umiejętności ludzi. Jednak uprzedzenia ulegają powolnym zmianom, a jeszcze wolniej ich eliminować, a jeśli nie zostaną sprawdzone, można je wzmocnić za pomocą technologii.

Zmiana jest już dawno zaległa. Interwencje muszą wyglądać inaczej w środowisku po pandemii i uważam, że można poczynić postępy, jeśli będziemy działać teraz.

Co wiemy dzisiaj o kobietach pracujących

Płaca, obciążenie pracą i perspektywy kariery ważą dziś dużo dla kobiet. Weź pod uwagę poniższe dane z badań Mercer 2022-2023 Global Talent Trends i 2023 Inside Employees’ Minds:
 • Zapytane o to, co przyczynia się do uczucia wypalenia, kobiety częściej niż mężczyźni twierdzą, że czują się przepracowani (30% w porównaniu z 24%) i wyczerpani (29% w porównaniu z 21%). 
 • Zaledwie 54% kobiet uważa, że otrzymują dość dobre wynagrodzenie w porównaniu z 70% mężczyzn.
 • Więcej kobiet rozważałoby odejście z obecnego pracodawcy z powodu wynagrodzenia (58% vs. 51%).
 • Kobiety rzadziej uważają, że ich kierownik inwestuje w swoją karierę niż mężczyźni (68% w porównaniu z 75%).
Wiemy, że kobiety są obciążone opieką nad dziećmi, opieką nad osobami starszymi i wsparciem domowym, co często jest powodem, dla którego kobiety wolą opiekę zdalną/hybrydową bardziej niż mężczyźni (52% vs. 45%). Istnieją realne obawy co do tego, jak to się będzie działo pod względem wynagrodzenia i awansu (co zbyt często wynika z prezenteizmu i pielęgnowanych sieci społecznościowych „po godzinach pracy”), a także długoterminowego wpływu na bezpieczeństwo finansowe.

Kobiety stają się coraz lepsze w sali konferencyjnej i nie tylko

W Ameryce Północnej i Europie kobiety zajmowały 29% stanowisk dyrektorskich w 2022 r. i pomogły swoim firmom osiągnąć lepsze wyniki o znaczną marżę. Co więcej, kobiety zajmują obecnie 32% najwyższych stanowisk kierowniczych — co jest najwyższą wartością w historii. Oczywiście liczby te są daleko od osiągnięcia równości płci. Aby zapewnić równość w zrównoważonym rozwoju, kobiety muszą wejść na stanowiska przywódcze i nabrać istotnej odpowiedzialności handlowej na wcześniejszym etapie kariery, a także być narażone na różne firmy i rynki. Firmy muszą przemyśleć na nowo, co jest potrzebne dla dużych stanowisk kierowniczych P&L, biurowych i funkcjonalnych, i sprawić, aby były kompatybilne z ludźmi, którzy cenią integrację pracy/życia i wolą być bliżej domu.    

Jednym z przykładów, w którym więcej kobiet może dodać wartość, jest wspieranie różnorodności, równości i integracji (DEI). Wiemy, że nadal jest to kluczowy czynnik sukcesu firm w tym roku (w pierwszej trójce, według liderów HR). Mężczyźni z kadry kierowniczej częściej twierdzą, że ich firma poczyniła powolne postępy w zakresie DEI, ale dostrzegają mniej potrzeby posiadania wyznaczonego lidera DEI. Kobiety bardziej koncentrują się na budowaniu organizacji zrzeszonych w sieci i ustalaniu priorytetów w zakresie empatycznego przywództwa – dwóch kluczowych obszarach nie tylko dla DEI, ale także na przestrzeganiu standardów dobrej pracy i resetowaniu przyszłych planów pracy.

Czego potrzebuje przyszłe pokolenie z pracy

Nowe badania przeprowadzone przez Olivera  Wymana pokazują, że kobiety z pokolenia Z (urodzone w latach 1997–2012) odchodzą od pracy w tempie wyższym niż ich odpowiedniki. Są również bardziej skłonni do występowania „zgiełków bocznych” i przeżywają trudne czasy, są przekonani, że istnieje lepszy sposób. Dla pokolenia Z mantra „ciężka praca, ciężka zabawa” spada na głuche uszy. Nie są gotowi poświęcić się dziś na korzyści jutro – preferują frazę YOLO (żyjesz tylko raz). Liderzy, którzy chcą przygotować swoją działalność na przyszłość, będą mądrzy, aby wykorzystać to, co Gen Z wnosi do stołu, i znowu widzimy dostosowanie do podejścia kobiet do przywództwa i wartości Gen Z. Z badań wynika, że gen. Z ceni sobie kapitał własny i przejrzystość oraz oczekuje od swojej firmy mierzenia sukcesu wykraczającego poza tylko zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. Aspirują również do szybszego niż jakiekolwiek pokolenie awansu na stanowiska, tworzenie organizacji zrzeszonych w sieci z demokratycznymi możliwościami budowania umiejętności będzie ważne, aby utrzymać koncentrację i zaangażowanie pokolenia Z.

Podejmij działania na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich

Kobiety daleko jest do jednorodnej grupy, ale istnieją konkretne działania, które organizacje i menedżerowie mogą teraz wdrożyć, aby pomóc im rozwijać się w przyszłości pracy.

Przełożony, zadaj sobie pięć pytań:

 1. Czy robię wystarczająco dużo, aby stworzyć zróżnicowaną, sprawiedliwą i inkluzywną kulturę?
  Płaca nie jest wszystkim, ale z pewnością jest ważna. Czy uważnie przyjrzałeś się lukom w wynagrodzeniach ze względu na płeć w Twoim zespole? Porozmawiaj z działem kadr o tym, jak wyeliminować luki, nie tylko dzięki jednorazowym środkom zatrzymania, ale także bardziej systemowemu podejściu, aby zapewnić zrównoważoną równość. Innym obszarem zainteresowania jest integracja pracy i życia prywatnego. Spełnienie obietnicy bardziej zrównoważonej przyszłości oznacza ułatwienie schodzenia, wybierania się i pozostania w miejscu pracy.
 2. Czy nieumyślnie utrudniam kobietom awans?
  Zastanów się, czego potrzeba, aby wypełnić pulę talentów większą liczbą kobiet. Czy role krokowe (które przygotowują ludzi do przyszłego sukcesu) są dostępne dla kobiet? Przyjrzyj się kryteriom kwalifikowalności dla dużych, strategicznych ról biznesowych, w tym możliwości zdalnej/hybrydowej organizacji. Prowadź szczere i otwarte rozmowy z kobietami w Twoim zespole, aby poszerzyć ich horyzonty zawodowe i pomóc im zrównoważyć możliwości z ich własnym potencjałem majątkowym. Jako ich kierownik, Twoje zaufanie do nich przesunie się daleko. Przedstaw im wzór do naśladowania dla starszych kobiet na nietradycyjnych stanowiskach i zapewnij im możliwości mentoringu, aby pomóc im wyjść ze swojej strefy komfortu.
 3. Jak mogę zaprojektować pracę, aby dopasować ją do tego, co cenią kobiety?
  Pomyśl o charakterze wykonywanej pracy, o tym, jak przydzielane są projekty i jak mierzona jest wydajność. Czy dobre samopoczucie jest podstawą projektu pracy w Twoim zespole? Czy pracownicy zdalni/hybrydowi nie dostrzegają kluczowych możliwości? Zastanów się również nad kobietami w Twoim zespole, które mogą wracać z urlopu – pomóż im pozostać w kontakcie i kieruj je na ważne i widoczne projekty po powrocie, aby pomóc im ponownie zintegrować się jako ważny członek zespołu.
 4. Jak mogę pomóc kobietom w budowaniu umiejętności na żądanie, które będą napędzać ich karierę?
  Zastanów się nad trzema najważniejszymi umiejętnościami potrzebnymi Twojemu zespołowi, a następnie nad trzema, które będą napędzać rozwój organizacji w ciągu najbliższych 3–5 lat. Ilu z członków Twojego zespołu jest dobrze wyposażonych w te umiejętności? Wspieranie rozwoju umiejętności, otwieranie projektów i zadań jako ambitnych zadań i zachęcanie kobiet do celowego informowania o tym, gdzie spędzają czas i z kim zachęcają. Może to pomóc im zrównoważyć dzisiejsze dostawy z utrzymaniem możliwości sprzedaży na przyszłość.

Kadra kierownicza i dział kadr – razem wprowadzajmy zmiany!

 1. Wycisz się z ambicji DEI i podejmij wielotorowe działania.
  Upłynął czas na nieśmiałość o Twoich celach i postępach w zakresie DEI. Good Work Alliance podkreśla znaczenie pełnej przejrzystości w zakresie celów i regularnego raportowania zarówno działań, jak i wyników. Badania Mercer pokazują, że realne postępy w zakresie DEI mają miejsce, gdy firmy wspólnie podejmują działania w oparciu o pięć lub więcej strategii. Zastanów się, czego potrzeba, aby Twoi pracownicy reprezentowali rynki, na których działasz.  Stworzyć plan uwzględniający luki w wynagrodzeniach, emeryturach i kapitale zdrowotnym. Przeprowadź wewnętrzną analizę rynku pracy, aby zrozumieć, gdzie kobiety mogą być niedostatecznie reprezentowane w porównaniu z mężczyznami, aby zgłosić obawy dotyczące poziomowania, podkreślić przedwczesne wyjścia i zidentyfikować punkty zadławienia lub stagnacji w karierze. 
 2. Wykorzystaj technologię do dalszych trajektorii kariery kobiet.
  Rozważ wdrożenie platformy analizy talentów, takiej jak Gloat, Eightfold lub Skyhive, aby pomóc kobietom rozpoznać zakres posiadanych już umiejętności, a także platformy ścieżki kariery, takiej jak Fuel50, aby zachęcić ich do budowania umiejętności zgodnych z pożądanymi rolami docelowymi lub ambicjami dotyczącymi płacenia. Narzędzia te mogą również służyć jako wewnętrzne rynki talentów w celu demokratyzacji dostępu do możliwości, a także zachęcania do mentoringu w zakresie umiejętności, który może być akceleratorem.
 3. Zapewnienie etycznego korzystania z SI.
  Algorytmiczne uprzedzenia nie faworyzują kobiet, więc upewnij się, że rozumiesz, w jaki sposób wykorzystuje się uczenie maszynowe i z jakich zbiorów danych pobierają. Upewnij się co najmniej, że przestrzegasz lokalnych przepisów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie pozyskiwania talentów, zapewniając, że ludzie (nie AI) są w sferze kierowania przy podejmowaniu decyzji. Wprowadź kontrole i salda, aby zapobiec negatywnym wpływom opartym na sztucznej inteligencji na dowolną populację w zakresie zatrudniania, awansowania i płac.
 4. Odbuduj modele pracy w oparciu o większą autopromocję i agencję.
  Pomóż kobietom mieć bardziej elastyczne opcje pracy (tj. hybrydowe, zdalne, niepełnoetatowe itp.), które działają na ich potrzeby i promują rozwijanie umiejętności, aby budować zaufanie do ich zdolności do wykonywania innej pracy w przyszłości. Upewnij się, że bierzesz pod uwagę płeć, rozważając zbycie M&A, zbycie aktywów i restrukturyzację, a także oddziel tę osobę od swojej obecnej roli, aby naprawdę uwolnić potencjał Twojej siły roboczej

Powyższe strategie są nie tylko dobre dla tych, którzy identyfikują się jako kobiety; są one korzystne dla wszystkich pracowników i mają kluczowe znaczenie dla budowania modelu zrównoważonego rozwoju ludzi dostosowanego do przyszłości pracy. Kiedy ludzie się rozwijają, społeczeństwa rozwijają się. Podczas gdy lata Covid przyspieszyły wiele aspektów przyszłości pracy, które są pozytywne dla kobiet (takich jak praca elastyczna/zdalna, empatia i przywództwo zorientowane na człowieka), ujawniły one również luki w sposobach, w jakie firmy dbają o zdrowie społeczne, psychiczne, finansowe i fizyczne swoich pracowników.  Problemy, które mają duże znaczenie dla naszych pracownic. 

Jeśli pozostawimy przyszłość pracy do rozwoju bez zwracania uwagi na wyjątkowe czynniki, które pomagają kobietom w rozwoju, nie będziemy w pełni realizować programu #EmbraceEquity. Aby zapewnić równe zaprezentowanie i uczestnictwo, kobiety z różnych pokoleń muszą odgrywać wiodącą rolę we współtworzeniu przyszłości pracy.

O autorze(-ach)
Kate Bravery

Starszy partner i globalny lider Mercer ds. & rozwiązań doradczych. Pracowała w Azji, Australii, Stanach Zjednoczonych i Europie, pomagając organizacjom w osiągnięciu przewagi nad talentami poprzez swoich pracowników.

Na obecnym stanowisku wspiera program merytorycznego przywództwa Mercer, zarządzanie wiedzą i wspomaganie sprzedaży współpracowników. Kieruje również innowacjami w zakresie rozwiązań dla nabywców HR i współpracowników, ucząc się praktyk & transformacji talentów i nagród. Pełniła funkcje kierownicze w biurze, praktyce i na rynku w Mercer, a wcześniej była liderem ds. globalnych praktyk zawodowych, a wcześniej regionalnym liderem ds. strategii i wyników organizacyjnych w zakresie talentów na rynkach rozwijających się.

Kate jest autorką corocznego badania firmy Mercer na temat globalnych trendów w zakresie talentów i regularnie wypowiada się na temat przyszłości pracy. Obecnie współpracuje z Światowym Forum Ekonomicznym w ramach projektu Good Work Alliance, aby zdefiniować standardy i wskaźniki Good Work. Jest dyrektorem niewykonawczym Digital Frontiers.

Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia