Jakie są cele „dobrej pracy” i dlaczego powinno im to zależeć? 

Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

20 lutego 2023

Pierwotnie opublikowane na blogu World Economic Forum Agenda 2 stycznia 2023 r.

Niedobory talentów, napięcia na rynku pracy, powszechna inflacja i nawrót związków zawodowych w wielu sektorach przemysłu podkreśliły głęboką zmianę w umowach społecznych między pracodawcami a pracownikami. Raport Global Talent Trends 2023 firmy Mercer pokazał, że 50% dyrektorów wyższego szczebla wykazało, że nowe metody pracy będą kluczowym obszarem zainteresowania w 2023 roku, aby przywrócić równowagę między zarządzaniem a pracą.

Organizacje muszą na nowo opracować swoją propozycję i model biznesowy, koncentrując się na tworzeniu przedsiębiorstwa zorientowanego na siłę roboczą i tego, co jest opłacalne ekonomicznie, aby móc realizować przyszłość pracy i pozostać atrakcyjnym dla pracodawców.

Światowe Forum Ekonomiczne Good Work Framework, opublikowane w maju 2022 r., zagłębia się w składnik kapitału ludzkiego "S" w ESG (zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne) i stanowi podstawę. Ramy zapewniają organizacjom platformę do zrównoważonej oferty bazowej w połączeniu z bardziej ambitnymi i futurystycznymi celami.

5 kluczowych celów Dobrej Struktury Pracy

Dobry model pracy ma pięć nadrzędnych celów, z których każdy ma jeden główny i trzy drugorzędne cele. Zawiera również określone wskaźniki dla każdego celu, które organizacje mogą wykorzystać do pomiaru w spójny, standardowy i niezależny od branży sposób.

Oprócz wskaźników dostępnych obecnie na stronie internetowej Forum, wytyczne dotyczące ustalania celów mają na celu wspieranie organizacji w określaniu ich zaangażowania w dobre cele zawodowe, które chcą osiągnąć. Istnieją również wytyczne dotyczące tego, gdzie, kiedy i jak zgłaszać wysiłki.

Dobra i przyzwoita praca przyszłości, która jest ujęta w Celu 8 celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, wymaga od organizacji przestrzegania praw człowieka, takich jak eliminacja pracy przymusowej lub pracy dzieci oraz rozwiązywania problemów, takich jak:

  • Elastyczność w miejscu pracy dla wszystkich.
  • Odpowiedzialne i etyczne wdrażanie algorytmów i nowych technologii.
  • Zakorzeniona kultura różnorodności i integracji.
  • Dobre samopoczucie.
  • Równe i wystarczające wynagrodzenie za przyzwoity standard życia .
Chociaż niektóre z tych cech dobrej pracy wydają się ambitne, poczyniono już znaczne postępy.

Torowanie drogi

Unilever jest wiodącym przykładem organizacji, która przyjęła przyszłość pracy jako okazję, a nie ryzyko. Firma zobowiązała się do zapewnienia, że pracownicy w jej bezpośrednim łańcuchu dostaw zarabiają na życiee. Promuje progresywną różnorodność, równość i integrację oraz program U-work, który pozwala pracownikom kontraktowym na korzystanie ze świadczeń zwykle związanych z stałą pracą, co stanowi wyzwanie dla tradycyjnych modeli zatrudnienia.

Unilever nie jest sam. Rygorystyczne wysiłki firmy Standard Chartered w zakresie identyfikowania jej umiejętności wschodu i zachodu słońca – odpowiednio, ról w spadku oraz tych, które wymagają rozwoju – a następnie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników, pomagają przenieść pracowników do nowych możliwości.

Zobowiązania firmy Agility dotyczące sprawiedliwego wynagrodzenia, rozległe inicjatywy w zakresie integracji HSBC, wysiłki firmy Schneider Electric na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia pracowników oraz wiele innych inicjatyw to oznaki, które wskazują, że organizacje stają się coraz bardziej świadome konieczności ponownego wynajdowania pracy, aby być bardziej sprawiedliwym, etycznym i ludzkim.

Dalsze przykłady ilustrują szybko zmieniające się miejsce pracy. Skuteczne czterodniowe programy pilotażowe w tygodniu pracy, zwiększone zapotrzebowanie na pracę zdalną i ustawodawstwo w celu zapewnienia ram i praw do niej, a coraz większa liczba pracowników tymczasowych to niektóre trendy wskazujące na to, co się zmienia.

Jednak innowacje w modelach pracy muszą być połączone z dobrym samopoczuciem i działaniami w zakresie integracji. Według badania GTT Pulse 2023, dziś tylko 56% pracowników twierdzi, że oferuje elastyczne formy pracy dla wszystkich, a 54% nie planuje oferować żadnej formy bezpieczeństwa pracy dla gigantów.

Światowe Forum Ekonomiczne Good Work Framework, opublikowane w maju 2022 r., zagłębia się w składnik kapitału ludzkiego "S" w ESG (zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne) i stanowi podstawę. Ramy zapewniają organizacjom platformę do zrównoważonej oferty bazowej w połączeniu z bardziej ambitnymi i futurystycznymi celami.

Czego oczekują pracownicy

Czego oczekują pracownicy? W badaniu Mercer Global Talent Trends 2022 pracownicy ocenili, po bezpieczeństwie pracy, markę organizacyjną lub reputację jako drugi główny powód, dla którego dołączyli do swojego obecnego pracodawcy (skok z dziewiątego miejsca przed pandemią).

Chociaż reputacja korporacyjna organizacji jest wynikiem wielu czynników, reputacja organizacji jako "dobrego pracodawcy" w dużej mierze waży na czyjeś umysły podczas rozważania zatrudnienia, zwłaszcza w odniesieniu do ich historii dobrego samopoczucia, elastycznej formy pracy, rozwoju i integracji.

Wiedza ta daje pracodawcom ogromną szansę na wyróżnienie się jako partner, a nie tylko pracodawca, i poprawę ich atrakcyjności dla przyszłych pracowników, jednocześnie poprawiając jakość życia obecnych pracowników. To, co stanowi dobrą pracę i zdrowe środowisko pracy, to zmieniający się krajobraz – badania Mercer's The Truth About What Employees Want pokazują, że wynagrodzenie za życie jest tematem, który większość pracowników chce, aby ich firma podjęła zobowiązania dotyczące kwestii rozrodczych, a prawa reprodukcyjne są obecnie brane pod uwagę.

Standardowe wskaźniki

Dobre ramy pracy zapewniają standardowe wskaźniki służące do mierzenia postępów w realizacji celów Dobrej pracy, a normalizacja w zakresie wyznaczania celów i raportowania dla tych celów pozwala przyszłym i obecnym pracownikom na ocenę organizacji w celu podjęcia bardziej świadomej decyzji. W związku z tym, że koszty życia są najważniejsze dla pracodawców i pracowników, kuszące jest odsunięcie uwagi od długoterminowych, pozornie złożonych inicjatyw wymienionych powyżej w celu zrównoważenia krótkoterminowych wyzwań, takich jak przystępność cenowa i podwyżki płac.

Kierowca Formuły 1, Ayrton Senna, powiedział kiedyś, że nie "da się wyprzedzić 15 samochodów w słoneczną pogodę... ale kiedy pada deszcz, możesz to zrobić." Cytat mówi o tym, jak można prosperować w niekorzystnych okolicznościach i jest przekonującym powodem, dla którego organizacje chcące prowadzić pakiet, aby podjąć solidne zobowiązania do realizacji dobrej pracy dla wszystkich.

Autorzy
Kate Bravery

Starszy partner i globalny lider Mercer ds. & rozwiązań doradczych. Pracowała w Azji, Australii, Stanach Zjednoczonych i Europie, pomagając organizacjom w osiągnięciu przewagi nad talentami poprzez swoich pracowników.

Na obecnym stanowisku wspiera program merytorycznego przywództwa Mercer, zarządzanie wiedzą i wspomaganie sprzedaży współpracowników. Kieruje również innowacjami w zakresie rozwiązań dla nabywców HR i współpracowników, ucząc się praktyk & transformacji talentów i nagród. Pełniła funkcje kierownicze w biurze, praktyce i na rynku w Mercer, a wcześniej była liderem ds. globalnych praktyk zawodowych, a wcześniej regionalnym liderem ds. strategii i wyników organizacyjnych w zakresie talentów na rynkach rozwijających się.

Kate jest autorką corocznego badania firmy Mercer na temat globalnych trendów w zakresie talentów i regularnie wypowiada się na temat przyszłości pracy. Obecnie współpracuje z Światowym Forum Ekonomicznym w ramach projektu Good Work Alliance, aby zdefiniować standardy i wskaźniki Good Work. Jest dyrektorem niewykonawczym Digital Frontiers.

Dirk Joubert

Konsultant ds. kariery

Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia