บริการให้คําปรึกษาด้าน Workday

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันทำให้บริษัทจำเป็นต้องผลักดันวิธีการทํางานแบบใหม่ โดยใช้ผู้คนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นและพึ่งพาระบบดิจิทัลมากขึ้น Mercer เป็นผู้นําตลาดในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สนับสนุนโดย Workday ซึ่งช่วยเร่งการเดินทางสู่ระบบดิจิทัลของคุณ

แสวงหาประโยชน์ให้มากที่สุดจากการลงทุนใน Workday ของคุณ

ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการ Workday ของคุณ เราได้รวมการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเข้ากับการนํา Workday ไปใช้เพื่อเร่งการเติบโตของกลยุทธ์ดิจิทัลของคุณ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยการเป็นผู้ใช้ใหม่ หรือจําเป็นต้องอัปเดตเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เรามีความเชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาอย่างเต็มที่ในด้าน:   

 • การให้คําปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล และการเงิน
 • การใช้โมดูลทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Workday
 • กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและการนําไปใช้
 • บริการภายใต้การจัดการหลังการใช้งาน 
เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้ บุคลากรต่างหากที่เป็นตัวการสำคัญ นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับแนวทางที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลาง สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างโซลูชันร่วมกับลูกค้าของเรา

เราช่วยสร้างแผนงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการนำ Workday ไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

ที่ปรึกษาของเราจะใช้เวลาในการทําความเข้าใจธุรกิจ กลยุทธ์ด้านบุคลากร และกลยุทธ์ดิจิทัลของคุณเพื่อ:
 • ใช้แพลตฟอร์ม Workday ของคุณให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจตามเป้าหมาย 
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์ม Workday ของคุณสอดคล้องกับความต้องการและกระบวนการทางธุรกิจของคุณ และใช้พลังของข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์

 • เพิ่มประสิทธิภาพให้ ROI ของคุณ
  แนะนําคุณเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบ รับประกันการยอมรับและผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ
 • ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ
  สร้างความร่วมมือที่ชัดเจนและโปร่งใสระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการเงินผ่านแพลตฟอร์ม Workday เต็มรูปแบบ เราเชื่อมโยงผู้คนและข้อมูลทางการเงินเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงมุมมองแบบองค์รวมของข้อมูลการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP)

 • จัดการแอปพลิเคชันและใช้คุณลักษณะใหม่
  สร้างแผนการใช้งานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ต่อเนื่องของ Workday ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วของระบบคลาวด์

ใช้ประโยชน์จาก Workday ได้มากที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนใน Workday ของคุณเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ เราช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Workday ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการให้คําปรึกษาเชิงลึก เครื่องมือกรรมสิทธิ์ที่ดีที่สุดเท่าที่มี การเข้าถึงทั่วโลก และบริการ Workday ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก

เลือก Mercer เป็นพันธมิตรบริการ Workday ของคุณ

เราให้คําแนะนําเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมดิจิทัล ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและทรัพยากรบุคคลและเทคนิค ทีมงานที่ได้รับการรับรองจาก Workday และระบบนิเวศของบริการสนับสนุนชั้นนํา
 • การเพิ่มประสิทธิภาพใน Workday

  ปรับโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลและการเงิน กระบวนการ และรูปแบบการส่งมอบบริการของคุณให้สอดคล้องกับ Workday เพื่อให้คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของ Workday ในองค์กรของคุณ
 • บริการจัดการการนำไปใช้ (AMS) ของ Workday

  ด้วยตัวเลือกระดับสากลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณทางธุรกิจของคุณ บริการจัดการการนำไปใช้ของ Mercer จึงช่วยให้คุณเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Workday ได้เต็มระดับสูงสุด
 • Workday financial management

  ด้วย Mercer และ Workday Financial Management คุณจะมีอำนาจในการจัดการองค์กรบนระบบคลาวด์ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ทุกด้านจาก Workday
 • การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

  การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนผันอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้ว่า Mercer เพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลผ่านโซลูชันและเทคโนโลยีได้อย่างไร

ที่ปรึกษาของเรา


  มาเริ่มกันเลย

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Workday ของเรา โปรดติดต่อเราได้ตอนนี้