วิธีการรีเซ็ตทรัพยากรบุคคลและเปลี่ยนงานตลอดไป 

Happy colleagues looking at businessowoman while using laptop during meeting in creative office Luis Alvarez

07 กันยายน 2565

โซลูชันของปีที่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาของวันนี้ได้ ถึงเวลารีเซ็ตทรัพยากรบุคคลแล้ว 

บทความที่เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27   ตุลาคม 2021
ในภาพยนตร์คลาสสิคปี 2536 เรื่อง “วันกราวด์ฮอก” ชาวบ้านนาม Phil Connors ถูกขังอยู่ในห้วงเวลา ตื่นนอนในวันเดียวกัน (และฟังเพลง Sonny และ Cher เหมือนเดิม) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ Phil เกิดความสับสน ความสิ้นหวัง ความโกรธ และในที่สุดก็เกิดความหวัง ในบางวิธี การใช้ชีวิตผ่านการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ทําให้องค์กรของเราต้องติดอยู่ในวันกราวด์ฮอกของพวกเขาเอง การระบาดใหญ่ที่ “ยิ่งใหญ่” นําไปสู่การลาออก “ครั้งใหญ่” และแม้แต่การย้าย “ครั้งใหญ่” เช่นเดียวกับ phil เราถูกกำหนดให้ย้อนเวลาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เว้นแต่และจนกว่าเราจะดําเนินการรีเซ็ต "ครั้งใหญ่"

การรีเซ็ตทรัพยากรบุคคลครั้งใหญ่

ความเป็นจริงของช่วงเวลาปัจจุบันคือผู้มีทักษะความสามารถสูงนั้นเหนื่อยล้า ผู้มีทักษะความสามารถสูงนั้นหายาก และผู้มีทักษะความสามารถสูงก็กําลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง การมอบอํานาจของผู้มีทักษะความสามารถสูงใหม่ปรากฏให้เห็นได้ทุกหนแห่ง: ตั้งแต่ร้านอาหารที่ลดชั่วโมงการทํางานลงเนื่องจากพนักงานขาดแคลนไปจนถึงผู้ค้าปลีกที่เพิ่มสวัสดิการใหม่ ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนวิทยาลัยที่เบิกคืนได้เต็มจํานวน ผสมผสาน "การปรับโครงสร้างการทำงาน" ของงานนี้เข้ากับความเร็วและขนาดของระบบดิจิทัลที่ไม่เคยมีมาก่อน และคุณพบว่าการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลนั้นแทบไม่ได้หายใจจากก้าวย่างของการเปลี่ยนแปลง ในฐานะนักยุทธศาสตร์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพบว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในจุดสนใจใหม่ โดยมีพนักงานที่ยืนกรานในการตัดสิน และผู้นําทางธุรกิจคณะกรรมการที่ยืนกรานในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม โซลูชันของปีที่แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาในวันนี้ได้ การไม่ยอมรับสิ่งนี้และองค์กรของคุณกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงในการย้อนกลับไปคิดถึงปัญหาของผู้มีทักษะความสามารถสูงในปัจจุบันในห้วงของวันกราวด์ฮอก

เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเริ่มต้นด้วยการถามตนเองถึงคําถามที่สําคัญสองข้อ:

  1. เราจะออกแบบงาน ใหม่ อย่างไรเพื่อให้บุคลากรสามารถเดินทางไปยังจุดที่จําเป็นได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในขณะที่ยังสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  2. เราจะจินตนาการ ใหม่ถึงประสบการณ์ด้านบุคลากร ที่มีความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่มีความสามารถทั้งหมด ทั้งในส่วนที่พวกเขาอยู่และในแบบของพวกเขาเองได้อย่างไร

คําตอบของคําถามสองข้อนี้จะช่วยแนะแนวทางให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรและวัฒนธรรมที่จําเป็นสําหรับบริษัทของคุณให้ตอบโจทย์และสร้างผลกําไร

วิธีเปลี่ยนการออกแบบงาน

อย่างที่ฉันได้อธิบายในหนังสือของฉัน - การทํางานโดยไม่มีงาน — การออกแบบงานใหม่และจินตนาการใหม่ถึงประสบการณ์ด้านความสามารถพิเศษนั้น เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในท้ายที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับงาน ผู้คนกับบริษัท และผู้คนกับผู้คน เพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้น เราต้องพิจารณาวิธีการที่แตกต่างกันสามวิธีในการที่ผู้คนเชื่อมโยงกับการทํางาน: ผู้มีทักษะความสามารถสูงที่กําหนดตายตัว ผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ยืดหยุ่น และผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ลื่นไหล นอกจากนี้ แต่ละกลยุทธ์ยังต้องใช้กลยุทธ์การทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ที่กําหนดตายตัว

บทบาทหรืองานที่กําหนดตายตัวจะเหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์ที่มีปริมาณงานจํานวนมากเพียงพอสำหรับงานประจำ เหตุผลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเหตุผลการควบคุม หรือสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะหรือยากต่อการได้มาที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีเหตุผลรองรับการนําเสนองานที่กําหนดตายตัวเต็มเวลา ในกรณีดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จะใช้สถาปัตยกรรมงานที่เปิดใช้งานโดยระบบ ERP เพื่อเชื่อมโยงผู้มีทักษะความสามารถสูงเข้ากับการทํางาน แนวทางนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานและทักษะที่จําเป็นค่อนข้างเสถียร เครื่องมือการวางแผนแรงงานแบบดั้งเดิม เช่น การวางแผนจํานวนพนักงานยังคงมีความสําคัญ

ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นเกือบจะกลายเป็นคําศัพท์ทั่วไปในปัจจุบันเพื่ออธิบายความเป็นจริงเกี่ยวกับผู้มีทักษะความสามารถสูงในปัจจุบันของเรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ความยืดหยุ่นได้อธิบายพนักงานในบทบาทแบบไฮบริดที่ทั้งกําหนดตายตัวบางส่วน ซึ่งยังช่วยให้พวกเขาทํางานใหม่ได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น นึกถึงพนักงานในฝ่ายการตลาดที่เข้ารับการมอบหมายงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเธอสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและทักษะการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้การทํางานอย่างยืดหยุ่นดังกล่าวเกิดขึ้น ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงมีความจําเป็นเพื่อสนับสนุนระบบ ERP แบบดั้งเดิมและเพื่อสนับสนุนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและข้อกำหนดด้านทักษะ การวางแผนแรงงานแบบดั้งเดิมจะต้องสอดคล้องกับการวางแผนโดยอิงทักษะเพื่อสะท้อนถึงความคู่กันของงานและทักษะที่เป็นหัวใจของการทํางานประเภทนี้

ลื่นไหล

เมื่อทักษะกลายเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุด พนักงานก็ถูกปลดปล่อยจากข้อจํากัดดั้งเดิมของงาน และสามารถทํางาน งานที่ได้รับมอบหมาย และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ในระยะสั้นตามความสามารถที่จําเป็น นึกถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอิสระหรือตามโครงการที่เคลื่อนตัวระหว่างโครงการในด้านการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายปฏิบัติการตามความจําเป็น ในการรีเซ็ต คุณจะต้องมีตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายในที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ตลาดดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถขยายทักษะที่ขาดแคลนเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังให้โอกาสในการเพิ่มทักษะและฝึกฝนทักษะใหม่ ในขณะเดียวกัน การวางแผนจํานวนพนักงานก็มีความสําคัญลดลงอย่างมาก สําหรับ “การลื่นไหล” การทํางานที่มีความคล่องตัวและการวางแผนโดยอิงทักษะมีความสําคัญมากกว่า

การเพิ่มความคล่องตัวในองค์กรของคุณเป็นสิ่งสําคัญ

30%

การทํางานเป็นทีมที่คล่องแคล่ว (ทีมที่ลื่นไหลที่เข้าร่วมและละทิ้งตามความจําเป็น)

26%

แรงงานที่คล่องตัวที่สามารถนํามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญที่แตกต่างกัน

24%

แรงงานที่คล่องแคล่ว (แรงงานที่มีทักษะกว้าง ๆ)

15%

การออกแบบองค์กรที่คล่องตัว

5%

การปฏิบัติงานที่คล่องตัว

การรีเซ็ตทรัพยากรบุคคลครั้งใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีความคล่องตัวมากขึ้นและความคล่องตัวในปัจจุบันหมายถึงการเปิดรับความเป็นจริงของความล้าสมัยที่คงอยู่ต่อไป
Ravin Jesuthasan

หัวหน้าการบริการการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

บุคลิกลักษณะของพนักงานช่วยให้มั่นใจว่าการกำหนดที่ตายตัว ความยืดหยุ่น และการลื่นไหลจะประสบความสําเร็จ

หากคุณต้องการเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับงาน คุณต้องเชื่อมต่อกับผู้คนของคุณในฐานะปัจเจกบุคคล แต่เดิมนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เสนอโซลูชัน “เดียวที่เหมาะกับทุกคนมากที่สุด” อย่างไรก็ตาม อนาคตของการทํางานจําเป็นต้องมีสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นจากความต้องการเฉพาะของพนักงานของคุณ การระบาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการความยืดหยุ่นสามารถส่งผลกระทบต่อระบบในปัจจุบันของเราได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น โครงสร้างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการปัจจุบันของคุณทำให้พนักงานสี่คนสามารถแบ่งงานได้แปดชั่วโมงหรือไม่ ข้อเสนอคุณค่าสําหรับพนักงาน (EVP) ของคุณสามารถดึงดูดความสนใจของพนักงานที่มุ่งเน้นไปที่พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อเทียบกับผู้ที่จัดอันดับความปลอดภัยส่วนบุคคลในระดับการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าได้หรือไม่ การกดปุ่ม “หลับ” ไม่ได้ผลที่นี่ สิ่งที่จะได้ผลคือการลุกขึ้นและนํา "ความรู้สึกของมนุษย์" ไปสู่ระบบดิจิทัล เมื่อคุณพบพนักงานในที่ที่พวกเขาอยู่ และจัดหา EVP ตาม  สิ่งที่พวกเขาเป็น คุณจะสร้างแรงงานที่ยั่งยืน องค์กรที่ยั่งยืน และชุมชนที่ยั่งยืน

ต้องใช้ความเป็นผู้นําในการกดปุ่มรีเซ็ต

ฉันจะใช้ความเป็นผู้นําที่ดีและกลยุทธ์ที่โอเคกับกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและความเป็นผู้นําที่โอเค ชนะแบบใส ๆ เพราะแม้ว่าเรากําลังพูดถึงการ รีเซ็ต HR ที่ยอดเยี่ยม แต่สิ่งนี้จะมีอิทธิพลต่อทุกมุมขององค์กรของคุณในที่สุด การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและการสนับสนุนจากผู้นําเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จ เน้นการสนทนาความเป็นผู้นำของคุณเกี่ยวกับความต้องการ:
  • กํากับดูแลระบบนิเวศใหม่ของการทํางานที่ทุกองค์กรเป็นแบบกระจาย และความเป็นผู้นํามาจากพื้นที่ขอบ
  • การคัดสรรชุดประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด (สวัสดิการ การพัฒนา การมีส่วนร่วม ฯลฯ) สําหรับผู้มีทักษะความสามารถสูงทุกประเภท
  • ตระหนักถึงความจําเป็นสําหรับการมุ่งเน้นทั้งเรื่องของนวัตกรรมและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ซับซ้อนและรวดเร็วในปัจจุบัน
  • ช่วยให้วัฒนธรรมกลายเป็นโครงสร้างใหม่สําหรับการกํากับดูแลองค์กร
สนับสนุนการสนทนาเหล่านี้ควรเป็นความจริงที่สําคัญอย่างหนึ่ง: การรีเซ็ตทรัพยากรบุคคลครั้งใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีความคล่องตัวมากขึ้นและความคล่องตัวในปัจจุบันหมายถึงการเปิดรับความเป็นจริงของความล้าสมัยที่คงอยู่ต่อไป 

ปลดปล่อยจากห้วงเวลา

การตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องสามารถทําให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้สึกว่าพวกเขาติดอยู่ในห้วงเวลาเช่นเดียวกับ Phil Connors เมื่อสิ้นสุดวันกราวด์ฮอก Phil ปลดปล่อยตัวเองออกจากห้วงเวลาโดยรีเซ็ตทัศนคติของเขาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งที่สําคัญจริง ๆ เขาเดินไปสู่อนาคตที่แตกต่างมากเพราะเขาเป็นคนละคน เป็นครั้งสุดท้ายที่ร้องเพลง “ฉันมีคุณ” ของ Sonny และ Cher ในทํานองเดียวกัน โลกใหม่และระเบียบทางสังคมของเราต้องการวิธีการทํางานและการเชื่อมต่อแบบใหม่ การรีเซ็ตทรัพยากรบุคคลมีสัญญาที่ “ยิ่งใหญ่”: เพื่อสร้างอนาคตที่แตกต่างสําหรับส่วนงาน องค์กร แรงงาน และชุมชนของธุรกิจ
ผู้แต่ง
Ravin Jesuthasan
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง