การแบ่งปันมุมมองของเรา

มุมมองในอุตสาหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อช่วยลูกค้ารับมือกับความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่า

เราคือใคร

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ Mercer จะประเมินความท้าทายและแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง นําเสนอมุมมองใหม่ ๆ และแนวทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านบุคลากรที่เป็นปัญหากดดันมากที่สุดของคุณ ประสบการณ์ที่ผสมผสานกัน ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ข้อมูลที่ครอบคลุม และความสามารถในการวิเคราะห์ของเรา ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จได้

สิ่งที่ทําให้เราแตกต่าง

30,000

ลูกค้าทั่วโลก

140+

ประเทศ

27

จํานวนปีของประสบการณ์ 

อุตสาหกรรมของเรา

ทีมของเราทํางานร่วมกันเพื่อจัดการปัญหาเร่งด่วนที่อุตสาหกรรมกําลังเผชิญอยู่ เช่น การวางแผนและการเตรียมพร้อมสําหรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและ ESG ที่มีต่อกำลังคน การขับเคลื่อนประสิทธิภาพให้ดีขึ้นผ่านหลักการใช้รางวัลตอบแทนและสิ่งจูงใจที่ออกแบบใหม่ การทํางานด้านการซื้อและการขายสําหรับธุรกรรมการควบรวมและการซื้อกิจการ การระบุและการแสวงหาทักษะใหม่สําหรับโมเดลธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคต และการจัดหาโซลูชันเพื่อช่วยดึงดูด รักษา พัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมกับทีมที่มีความหลากหลาย ที่ปรึกษาด้านพลังงานของ Mercer ทํางานร่วมกับลูกค้าในท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลกมากกว่า 1,500 รายทั่ว ทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน เช่น E&P บริการด้านบ่อน้ำมันและการขุดเจาะบ่อน้ํามัน การปฏิบัติการระหว่างกระบวนการ การปฏิบัติการที่ปลายทาง สารเคมี การทําเหมือง พลังงานและพลังงานหมุนเวียน และการค้าพลังงาน เพื่อสร้างกลยุทธ์และโซลูชันทุนทางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน

เชิญพบกับผู้นําของเรา

Milan Taylor

หุ้นส่วน, ผู้นําด้านพลังงาน

Milan มีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมพลังงานมานานกว่าสิบปี โดยทำหน้าที่ให้คําปรึกษาและส่งมอบโซลูชันทุนทางบุคลากรที่หลากหลาย (รวมถึงรางวัล ค่าตอบแทนผู้บริหาร อนาคตของการทำงาน และสวัสดิการที่ยืดหยุ่น) Milan ก่อตั้งและสนับสนุนให้เกิดฟอรัมและเครือข่ายของ Mercer Energy (ฟอรัมพลังงานในแอฟริกาของ Mercer ฟอรัมพลังงานในตะวันออกกลางของ Mercer ฟอรัมพลังงานในเอเชียแปซิฟิกของ Mercer เครือข่ายกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในยุโรปของ Mercer และเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนในยุโรป) เครือข่ายแบเพียร์ทูเพียร์เหล่านี้จะมีการจัดประชุมกันเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้ผู้นําอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคลได้พบปะกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นหัวข้อสำคัญและพัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติใช้ได้จริง

Milan เป็นผู้นําด้านพลังงานสําหรับรูปแบบการทํางานใหม่ของ Mercer โดยทํางานร่วมกับทีมผู้นําระดับอาวุโสขององค์กรจากทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน เพื่อให้เข้าใจผลกระทบด้านทุนทางบุคลากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ Milan ยังเป็นสมาชิกของคณะทํางานเฉพาะกิจของสภาเศรษฐกิจโลก ที่ดูแลเรื่องการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตของการทํางานในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ

Mercer มีความยืดหยุ่นอย่างมากในการส่งมอบโครงการให้เรา เราไม่จำเป็นต้องไปมองหาบริการพวกนี้จากที่อื่นเลย...
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทบริการด้านบ่อน้ํามันข้ามชาติขนาดใหญ่

บุคลากรคือกลไกสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีทุกแห่ง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของ Mercer ทำงานร่วมกับผู้นําจากองค์กรเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูงกว่า 2,500 แห่ง เพื่อเสริมสร้างพลังและส่งเสริมให้กำลังคนของพวกเขาขับเคลื่อนผลลัพธ์สําหรับลูกค้า องค์กร และผู้ถือหุ้นของพวกเขา ด้วยการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงลึกชั้นนําของอุตสาหกรรมที่ Technology Vertical ของ Mercer มอบให้ผู้นําด้านธุรกิจและทรัพยากรบุคคลของลูกค้าของเรานั้น จะช่วยให้พวกเขาสามารถกําหนดวาระทางธุรกิจและทุนทางบุคลากรที่เป็นมีความพิเศษเฉพาะของพวกเขาได้ ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อผลกระทบของกำลังคน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมและสภาวการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน

เชิญพบกับผู้นําของเรา

Ted Patchet

ผู้นําอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
Ted เป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการลูกค้าระดับอาวุโสของสํานักงานของ Mercer ในซานฟรานซิสโก เขามีความเชี่ยวชาญมากกว่า 25 ปีในการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และเคยทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ในหลายประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม Ted จัดการและเป็นผู้นําทีมข้ามสายงานของ Mercer เพื่อส่งมอบโซลูชันการปรับปรุงกระบวนการและทรัพยากรบุคคลตามความต้องการ รวมถึงรางวัลทั้งหมด กลยุทธ์การเกษียณอายุและการดูแลสุขภาพ การให้คําปรึกษาด้านการลงทุน การจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูง การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การวางแผนกำลังคน การควบรวมและการซื้อกิจการ และการสร้างผลงานด้านทรัพยากรบุคคล
“ผมเชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมของคุณมีค่ามหาศาลสําหรับเรา คุณมอบข้อเท็จจริงที่ยอดเยี่ยมให้เราเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นนำกำลังทำอยู่ในตลาด และช่วยให้เราได้คิดทบทวนในส่วนที่ไม่ใช่แค่ผลงานที่เราทำได้ดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราสามารถพัฒนาปรับปรุงร่วมกันได้ ขอบคุณมากที่ช่วยเริ่มเปิดเส้นทางความคิดของเรา”
หัวหน้า NA HR ในบริษัทซอฟต์แวร์ข้ามชาติที่ติดอันดับ Fortune 100

อุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการประกันภัย (FS&I) กําลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากลูกค้าได้รับข้อมูลมากขึ้น มีความคาดหวังที่สูงขึ้น และคาดหมายประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าช่องทางการมีส่วนร่วมจะเป็นรูปแบบใด Mercer ช่วยให้ธนาคาร ผู้รับทำประกันภัย ผู้จัดการการลงทุน กองทุนรวม กองทุนป้องกันความเสี่ยง และบริษัทบริการทางการเงินอื่น ๆ สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องด้านบุคลากรที่กดดันมากที่สุด ตั้งแต่การสร้างกำลังคนที่พร้อมรับมือกับอนาคต การปรับรูปแบบผลลัพธ์การลงทุนและการเกษียณ ไปจนถึงการปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และสวัสดิการให้ทันสมัย

เชิญพบกับผู้นําของเรา

Ross Baker

พันธมิตรอาวุโส ผู้นําอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและประกันภัยทั่วโลก
ในฐานะผู้นําอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและประกันภัยทั่วโลก (FS&I) ของ Mercer หน้าที่ของ Ross คือการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการโดยรวมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกค้า FS&I ของ Mercer ตลอดจนการนำเสนอทุนทางปัญญาใหม่ให้อุตสาหกรรม ในบทบาทนี้ Ross จะเป็นผู้ให้มุมมองเชิงกลยุทธ์ระดับสากลแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และวัตถุประสงค์ด้านอาชีพของพวกเขา
ธนาคารของเราต้องการคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับแก้แผนสุขภาพและสวัสดิภาพสำหรับกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและเพื่อให้พนักงานของเราเล็งเห็นคุณค่า ทีมงาน Mercer พยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เป็นความสําคัญอันดับแรกของเรา นั่นก็คือสุขภาพของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา ปีแล้วปีเล่า พวกเขานำเสนอวิธีการแบบองค์รวมอย่างเชี่ยวชาญในการออกแบบแผนงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ทางการเงิน ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลบุคลากรของเราได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ในฐานะผู้นำทางของเรา ขอบคุณ Mercer
CHRO ธนาคารระดับภูมิภาค

หลักปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของ Mercer ให้คําแนะนําและการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แก่องค์กรกว่า 275 แห่งทั่วโลก ภายในชุมชนอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรา เรามีผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ในสถานที่ผลิตหลักแต่ละแห่งทั่วโลก ทีมนี้จะตรวจติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการไหวที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรม เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า ความเป็นอิสระ และการโยกย้าย เพื่อทําความเข้าใจผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อการดึงดูด การรักษา และแรงจูงใจของผู้มีทักษะความสามารถสูงให้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์ด้านบุคลากรของ OEM และซัพพลายเออร์ยานยนต์ทั้งหมด รวมถึงผู้ผลิตทั่วไปที่การปรับปรุงโรงงานและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยนั้น จำเป็นต้องให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น

เชิญพบกับผู้นําของเรา

Mike Ponicall

ผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์
ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ Mercer ในปี 2552 Mike ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Towers Perrin ซึ่งรับผิดชอบตลาดทุกแห่งทั่วโลกของ Towers เขามีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 35 ปีในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทั่วโลก โดยเน้นที่การออกแบบสวัสดิการพนักงานทั่วโลกและการจัดหาเงินทุนในอาณัติที่เชื่อถือได้ 
 Mercer ทํางานเชิงรุกและแสวงหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและคุ้มค่าที่สุดสําหรับลูกค้าของตนเสมอ ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับพวกเขา
ซัพพลายเออร์ยานยนต์ทั่วโลก

การหยุดชะงักและความไม่แน่นอนที่ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงตลาด กลุ่มประชากร และรูปแบบการใช้ชีวิต อาจจะเกิดขึ้นแพร่หลายมากที่สุดในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการเจริญก้าวหน้าของระบบด้านการผลิต การส่งมอบ การรักษา และการชําระเงินในปัจจุบันมีความเสี่ยงทั่วโลก ไม่ว่ารูปแบบทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบจะเป็นอย่างไรก็ตาม Marsh McLennan ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของโลก นั่นคือบุคลากร ด้วยการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว แนวทางปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพของ Mercer มีความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์บุคลากร การวิเคราะหกำลังคน โครงสร้างองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการให้คําปรึกษาด้านรางวัล เพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่กำลังอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ เนื่องจากความท้าทายที่มีลักษณะพิเศษในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การมุ่งเน้นไปที่วันนี้และอนาคต จึงมีความสําคัญอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งของเราคือการจัดหาแผนกลยุทธ์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพทุนทางบุคลากรในส่วนงานทางคลินิก การปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล

เชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

John Derse

ผู้นําฝ่ายปฏิบัติการของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

John Derse ประจำการอยู่ที่เมืองชาร์ล็อตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เขาเป็นหุ้นส่วนอาวุโสและเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพของ Mercer การให้คําปรึกษาของเขาอยู่ในขอบเขตของกลยุทธ์ด้านบุคลากร ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ การจัดการการปรับแนวทาง/การเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์กำลังคนและรางวัลตอบแทน ที่ให้คําแนะนําเชิงกลยุทธ์ “ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ” แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการออกแบบ การนําไปใช้ และการดําเนินงานของทุนทางบุคลากรและส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคล  

ลูกค้าของ John ประกอบไปด้วยระบบสาธารณสุขขนาดใหญ่ที่สุดและศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการในภาคใต้และตะวันตกตอนกลาง John ยังได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสําหรับลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงบริการทางการเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค การค้าปลีก การผลิตและการจัดจําหน่าย ความบันเทิง John ทํางานที่ Mercer มานานกว่า 30 ปีแล้ว

 Mercer ได้นําความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมมาใช้ในการทำงาน แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือ เรามีความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งและสามารถสื่อสารได้อย่างเปิดกว้าง เมื่อคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกแบบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการระดับนี้”
Frank Venuto ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนทางบุคลากรของ Nebraska Medicine

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกำลังคนที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดความท้าทายเฉพาะด้าน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค้าปลีกของ Mercer เป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ พวกเขาช่วยให้องค์กรกว่า 600 แห่งได้ปรับโฉมโลกแห่งการทํางานใหม่ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสําหรับพนักงานและชุมชนของพวกเขานับล้านคน การก้าวเข้าสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปจําเป็นต้องมีแนวทางการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของเรากับอุตสาหกรรมค้าปลีก ช่วยสนับสนุนความสอดคล้องของวาระทางธุรกิจและผู้มีทักษะความสามารถสูงเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าในอนาคต

เชิญพบกับผู้นําของเรา

David Kopsch

ผู้บริหาร หัวหน้าอุตสาหกรรมค้าปลีก
David คิดค้นกลยุทธ์และให้คําแนะนําแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกในหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงกลยุทธ์การมอบรางวัลทั้งหมดและการออกแบบองค์กร เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่น่าดึงดูดสำหรับพนักงาน นอกเหนือจากรางวัลเพื่อตอบแทนกำลังคนแล้ว ประสบการณ์ของเขายังรวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสําหรับองค์กรระดับโลก การประเมินประสิทธิภาพของสวัสดิการ และการปรับปรุงกระบวนการขององค์กรให้เหมาะสม เป็นต้น ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Mercer เขาเคยทํางานกับองค์กรมาหลายตำแหน่ง รวมถึงผู้อํานวยการฝ่ายรางวัลและการโยกย้ายทั่วโลกของบริษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการค้าปลีกหลายช่องทาง และเป็นผู้นําฝ่ายรางวัลและการโยกย้ายสําหรับผู้ผลิตส่วนผสมอาหารระดับโลก
 เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่มี Mercer เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่าของเรา  ตลอดช่วงเวลาที่น่าทึ่งและท้าทาย คุณคอยส่งมอบทรัพยากร ข้อมูลเชิงลึก และโซลูชันให้แก่เรามาโดยตลอด"
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างจากบริษัทค้าปลีกเฉพาะทาง
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง