การสื่อสารกับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

ช่องว่างระหว่างการส่งข้อความของบริษัทและความเข้าใจของพนักงานอาจกว้าง ให้ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของ Mercer ช่วยคุณลดความซับซ้อนและดึงเอาสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณมาใช้ กล่าวคือ พนักงานของคุณ

วิธีที่เราช่วยในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารกับพนักงาน

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของ Mercer เข้าใจความท้าทายของผู้คนที่บริษัททุกขนาดต้องเผชิญ เรา:
 • เข้าใจความต้องการของคุณ
  เราเข้าถึงหัวใจของความต้องการด้านการสื่อสารกับพนักงานของคุณ แล้วนําทางคุณไปสู่โซลูชันที่เหมาะสมสําหรับเป้าหมาย ลําดับความสําคัญ และบุคลากรของคุณ
 • จัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
  เราจัดการกระบวนการทั้งหมดในการนําการสื่อสารไปใช้ ตั้งแต่กลยุทธ์และการพัฒนา ไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์ และเราให้คําแนวทางคำปรึกษาเพื่อให้มั่นใจถึงความสําเร็จ
 • นําเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  โซลูชันของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนประสบการณ์เชิงบวกของพนักงาน และยกระดับกลยุทธ์แบรนด์และการจัดการบุคลากรของคุณ 
องค์กรที่มีกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงและแผนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพจะทํางานได้ดีกว่าคู่แข่งอย่างมาก และส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

การวิเคราะห์ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเกี่ยวกับความต้องการของพนักงานของคุณเพื่อปรับข้อเสนอคุณค่าของพนักงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด

การสื่อสารแบบดิจิทัลและประสบการณ์ของพนักงาน

คุณจะดึงดูดความสนใจของพนักงานและแจ้งให้พนักงานทราบ มีส่วนร่วม และลงทุนในพันธกิจของบริษัทของคุณได้อย่างไร ด้วยช่องทางการสื่อสารมากมายสําหรับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล แอปมือถือ การส่งข้อความ บล็อก เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแบบตัวต่อตัว คุณจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการส่งข้อความที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

Mercer ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพนักงานเกี่ยวกับอาชีพ สวัสดิการ และความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด บนอุปกรณ์ใดก็ตาม โดยใช้การสื่อสารที่มีผลกระทบสูงซึ่งสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ล่าสุด

บริการให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารสําหรับพนักงานของเราประกอบด้วย:

 • กลยุทธ์การสื่อสารกับพนักงานและการพัฒนามัลติมีเดียแบบโต้ตอบ
 • การวางแผนและการสื่อสารการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หรือผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • การวิเคราะห์ข้อเสนอคุณค่าของพนักงานและการพัฒนาเพื่อสนับสนุนข้อตกลงสำหรับพนักงาน ผลักดันการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้
 • การสื่อสารแบบดิจิทัลระดับผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับพอร์ทัลและการส่งมอบบริการ
 • การออกแบบแบรนด์และแพลตฟอร์ม
 • สถาปัตยกรรมเนื้อหาและการให้คําปรึกษา
บางทีคุณอาจกําลังเปลี่ยนแปลงพนักงานของคุณ การนําทางในการควบรวมหรือการซื้อกิจการ การเปลี่ยนไปเป็น HRIS ใหม่ เช่น Workday หรือการแบ่งปันการเปลี่ยนแปลงแผนสวัสดิการในระหว่างการลงทะเบียนแบบเปิด การเปลี่ยนแปลงองค์กรบางอย่างใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ไม่ว่าขอบเขตจะเป็นอย่างไร Mercer สามารถช่วยได้
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

Allegro

ยกระดับประสบการณ์ ปลดล็อกประสิทธิภาพ และเพิ่มพลังให้การเปลี่ยนแปลงด้วยโปรแกรมการรับฟังพนักงานเชิงกลยุทธ์

โซลูชันการสื่อสารสําหรับพนักงานของเรา

 • กลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

  เราสร้างการสื่อสารกับพนักงานที่ตรงต่อเวลา ตรงเป้าหมาย และมีส่วนร่วม ซึ่งขับเคลื่อนการตระหนักรู้และการดําเนินการ ส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกของพนักงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและการยอมรับความแตกต่าง
 • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

  Mercer ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนและดําเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจในการยอมรับจากทุกระดับขององค์กร
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน

  เครื่องมือและบริการการรับฟังของพนักงานของเราช่วยให้องค์กรสามารถวัด ทําความเข้าใจ และแจ้งประสบการณ์ของพนักงาน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงบวก
 • พอร์ทัล Mercer Belong®

  Mercer Belong® ซ้อนทับแพลตฟอร์มประสบการณ์กับ HRIS เว็บไซต์ผู้ขายและอินทราเน็ตของคุณ เชื่อมโยงพนักงานเข้ากับรางวัลทั้งหมดของพวกเขาในรูปแบบที่มีความหมายทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
 • Virtual benefits fair

  เครื่องมือ Virtual Benefits Fairของเราเป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงพนักงานโดยตรงกับสวัสดิการของพวกเขาในระหว่างการลงทะเบียนแบบเปิด การปฐมนิเทศ และอื่น ๆ 
 • เว็บแอปสุขภาวะทางจิต BetterDays

  สนับสนุนพนักงานของคุณด้วยประสบการณ์ออนไลน์ที่มีส่วนร่วมซึ่งนําเสนอเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพจิต กิจกรรมแบบโต้ตอบ และการเข้าถึงทรัพยากรตามความต้องการ 
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

รายงานการเทียบมาตรฐานจากการสํารวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบสํารวจการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลชุดอื่น
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง