HR-utbildning och kompetensutveckling är transformativa investeringar

För att lyckas måste organisationer återställas för relevans och planera inför framtiden. HR-avdelningens roll i processen är avgörande. Har ni rätt kompetens för att driva din organisation mot framgång? Är din personal redo?

Gör er redo för framtiden med HR-utbildning och utvecklingsprogram för arbetskraftskompetens. Hjälp ditt HR-team att bli en strategisk partner till verksamheten och möjliggöra agilt lärande för alla anställda.

Kompetensutveckling gör det möjligt för organisationer att överbrygga kompetensluckor och bygga hållbara, framtidsanpassade arbetsstyrkor.

Riktad kompetenshöjning för HR-avdelningen och arbetskraft för dina behov

98 % av företagen rapporterar betydande kompetensbrister i sin organisation.* Men konkurrerande affärsprioriteringar gör att hitta tid för att lära sig en grundläggande utmaning.

Mercer Learning-lösningar är färdiga eller skräddarsydda och är speciellt utvecklade för att möjliggöra inlärning vid tillfällen som passar individuella scheman: 

 • Få direkt tillgång till färdiga e-learningkurser, personliga sessioner och interaktiva virtuella workshops för små eller stora grupper.
 • Vi kan även samarbeta med er för att identifiera era specifika kompetensluckor och formulera anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningsvägar.
 • Våra lösningar är tillgängliga på flera plattformar i mer än 30 olika länder.

Få tillgång till Mercer Learning för:

 • HR- och HRBP-höjning
 • Personalutveckling och  teamsammanhållning
 • Utveckling av verkställande ledarskap
 • Utveckling av HR-tekniska färdigheter
 • Hög potential och högre kompetens inom management
 • Anpassad HR-omvandling och agil organisationsutveckling.
*Mercer Global Talent Trends 2022

Utveckla HR-kapacitet

Människor är kärnan i er verksamhet, så ett mycket kunnigt HR-team är en av dina mest värdefulla – och oumbärliga – tillgångar.

Samarbeta med konsulterna för att skapa agila omvandlingsprocesser och driva djupgående inlärningsinitiativ för att hjälpa ditt HR-team att bli en strategisk aktör för att skapa din organisations framtid. Mercers skräddarsydda HR-färdighetsplaner är utformade för att fokusera på dina specifika affärsmål.

Behöver du färdiga lösningar för att hjälpa till att hantera dina viktiga personalutbildningsbehov? Vi har utfört arbetet och skapat de mest effektfulla inlärningsupplevelserna från Mercers förstklassiga ekosystem för inlärning, vilket gör det enkelt att bedöma luckorna och leverera inlärning som driver HR- och medarbetarvärde.

Mercer Learnings HR-utbildningskurser och program omfattar: 

 • Ersättningsgrunder. 
 • Ersättning och benchmarking av incitament. 
 • Exakta arbetsutjämningsmetoder (IPE). 
 • HR- och avancerade personalanalysapplikationer.
 • Global mobilitetsverksamhet. 
 • Strategisk personalplanering. 
 • HR/HRBP yrkeskunskaper. 

Utforska färdiga kurser som finns tillgängliga för HR-utbildning idag.

Få tillgång till de mest effektiva inlärningsupplevelserna från vårt inlärningsekosystem.
HR-avdelningens främsta oro för omutbildning är att omutbildade/högutvecklade talanger kommer att lämna företaget. Ett sätt att ta itu med problemet är att erbjuda fler möjligheter till lärande än konkurrenter och hjälpa anställda att utnyttja sina nyförvärvade färdigheter.

Fylla kompetensluckor i arbetskraften

Talang ligger i centrum för varje företag, och i centrum för talang har vi skicklighet.

Färdigheter är den nya affärsvalutan och att hitta specifika talanger i dagens konkurrenslandskap är en riktig utmaning. Du måste bygga talang inifrån. Vi kan hjälpa dig att upptäcka vilka färdigheter som behövs mest för affärstillväxt på skiftande marknader.

Vidareutbilda din personal nu och för framtiden. Mercer Learnings färdiga kurser inkluderar:

 • Ledande hybrid-/fjärrteam. 
 • Kritiskt tänkande och samarbetstekniker. 
 • Framtidssäkra yrkeskunskaper som är nödvändiga för anställda och ledarskap på alla nivåer. 

Ge dina anställda omedelbar tillgång till kunskap

Få tillgång till de mest effektiva inlärningsupplevelserna från vårt inlärningsekosystem.

Hitta andra HR-utbildnings- och personalutvecklingskurser i din region

Med kontor över hela världen levererar Mercer globalt perspektiv och lokal support till dina team över hela världen. Mercer Learning-kurser och utbildningsprogram som organiseras i din region erbjuder lokalspråkig leverans och innehåll som anpassar sig till behoven på enskilda marknader.

Kontakta oss för att begära information om våra utbildningslösningar för:

 • Latinamerika

 • Europa/Förenade kungariket

 • ASEAN

 • Australien

 • Kina

 • Hongkong SAR

 • Japan

 • Nya Zeeland

 • Singapore

 • Taiwan

 • Indien, Mellanöstern, Afrika, Turkiet

Relaterade produkter att köpa
  Utvalt
   Relaterade lösningar
    Relaterade insikter
     Relaterade podcasts
      Relaterade händelser
       Fallstudier