Förvärv av talanger

Mercers lösningar för talangförvärv hjälper kunder att skapa sitt värdeerbjudande för anställda, rekryteringsprocesser, organisation och teknik för att attrahera och behålla medarbetare som är avgörande för deras framtida framgång.
VD rapporterar att talang och kompetensförvärv är de två viktigaste uppgifterna som ställs av mänskliga resurser (HR) 2022.

Utmaningar

 • Vi måste sälja vår historia bättre för att locka till oss de bästa talangerna. 
 • Konkurrens om talang kommer alltmer från arbetsgivare utanför vår bransch. 
 • Attraktiva kandidater har alltmer specifika arbetspreferenser som vi kämpar för att uppfylla (dvs. balans mellan arbete och privatliv, HBT-förväntningar, husdjur på jobbet osv.). 
 • Med större distansarbete måste vi utnyttja bredare talangpooler (dvs. veteraner, pensionärer, minoriteter osv.) för att få tillgång till specifika färdigheter.
 • Vi ser höga avlämningsfrekvenser för kandidater under anställningsprocessen.
 • Vi har höga avgångsnivåer i specifika divisioner som skadar vår verksamhet.
 • Vi funderar på att outsourca/ominsourca vår centrala rekryteringsverksamhet. 

Mercers strategi för talangförvärv

Den demografiska utvecklingen, skiftande värderingar och digitalisering tvingar organisationer att svänga i hög hastighet. I många fall innebär det att organisationer behöver nya kompetenser och färdigheter som de inte kan utveckla helt från sin befintliga arbetskraft. Extern tillgång till dessa målgrupper blir alltmer verksamhetskritisk, med stöd av toppmoderna rekryteringsverktyg. Men måluppfyllelse beror på om en organisation kan attrahera och behålla de anställda som är kritiska för deras framgång. Undrar du hur du kan omvandla dina talangförvärvstjänster så att de är hållbara och så att ditt företag är framtidssäkrat?

En anpassad strategi för talangförvärv för dig:

 • Affärs-/HR-/talenthanteringsstrategi
  Måste vinna strider med människors prioriteringar
 • Talangattraktion och förvärvsstrategi
  Översättning av affärs- och personalbehov till strategier för talangförvärv och utveckling.
 • Tjänster för talangförvärv
  Tjänster och erbjudanden inom området talangförvärv.
63 %

av chefer oroar sig för att anställa rätt talang till rätt pris i rätt takt.

1 av 2

företag som säger att deras personalstyrka är energiserad använder en AI-driven talanginformationsplattform för extern anställning jämfört med 30 % som inte gör det.

Mercers tjänster för talangförvärv

Dina anställda är grunden för din organisation. De bestämmer potentialen för din framgång. Det är därför det är viktigt att locka rätt sinnen och färdigheter till ditt team. Talangförvärv är som bäst när alla processer är sammanlänkade och löper smidigt. Vår portfölj av tjänster för talangförvärv täcker varje fas av denna komplexa aspekt av HR och säkerställer att det metodiska tillvägagångssättet, förutom en attraktiv extern bild, internaliseras på ett enhetligt och målinriktat sätt.
Kontroll av talangförvärv Utveckling och förbättring av medarbetarvärdeförslag (EVP) HR-marknadsförings- och relationschefer t
Anpassning av kraven från företagsstrategin och personalstrategin. Definition av målgrupper, analys av aktuella rekryteringsverktyg. Definition av målbild och förtydligande av verktyg och processer. Analys av arbetsgivarens kvalitet och attraktivitet, formulering av arbetsgivarens värdeförslag enligt autentiska, relevanta och differentierande faktorer. Utveckling av intern och extern kommunikation samt ett kreativt koncept. Anpassning av kraven från talangförvärvet och personalstrategin. Utveckling av ett koncept för hantering av kandidatrelationer (CRM) med fokus på poolfyllning, poolunderhåll (dvs. kandidatinteraktion) och poolsökning i linje med rekryteringsprocessen och organisationsstrukturen. 
Omvandling av talangförvärv Employer branding och attraktivitet för arbetsgivare Onboarding
Omorientering av rekryteringsorganisationen, härledning av roller, processer och servicenivåer (inklusive toppmoderna verktyg) och den övergripande utformningen av en kandidatcentrerad rekryteringsupplevelse. Förbättring av arbetsgivarsubstansen (dvs. skapandet av nya förmåner och erbjudanden) och utformningen av moderna arbetssätt och kultur. Design av den framtida målgruppsspecifika introduktionsupplevelsen, inklusive roller, processer, format och teknikstöd med fokus på den övergripande kandidatupplevelsen.

Tjänster för talangförvärv

 • Employer branding och attraktivitet

 • HR-marknadsföring och relationshantering

 • Rekrytering och inköp

 • Onboarding

 • Utvärdering av e-rekryteringssystemet

 • Omvandling av talangförvärv: Innehåll, processer, roller, organisation och kapacitet
 • Kreativa koncept, bedömningar, sökningar och utbildningar

Mercers syn på talangförvärv

Vi samarbetar med dig för att optimera hela talangtratten och medarbetarlivscykeln med fokus på kandidatupplevelsen.
Ett företag som vill producera de bästa bilarna behöver de bästa hjärnorna. Det är precis vårt tillvägagångssätt i vår organisation – men sådana begåvade människor kan inte längre rekryteras med en strategi för ”post och bön”. De måste sökas och hittas. Det är så viktigt att ompröva vår rekryteringsstrategi.
VD, ledande bilföretag

Varför arbeta med Mercers talangförvärvskonsulter?

Mercers team av konsulter kan arbeta med dig på en talangförvärvsmodell som inkluderar att locka de bästa skickliga och begåvade kandidaterna och inrätta initiativ för att behålla dem samtidigt som de maximerar sina bidrag till ditt företag. Vår djupa erfarenhet och bredd av lösningar innebär att vi kan:

 • Arbeta med dig från strategi till implementering till skapandet av din kommunikations- och mediestrategi. 
 • Dela fallstudier av vår beprövade erfarenhet av att arbeta med globala organisationer av alla storlekar och branscher. 
 • Ge exempel på att vara en av de mest prisbelönta tjänsteleverantörerna i branschen. 
 • Dela vårt globala nätverk för talangförvärv och etablerade ekosystem som inkluderar många teknikföretag för talangförvärv, jobbtavlor, RPO-leverantörer och byråer.
Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter