Omvandla HR-funktionen

HR-accelerator ger dig en tydlig vision och en genomförbar färdplan för din HR-transformation.

Omvandla snabbt din HR-funktion (human resources), förbättra effektiviteten med upp till 25 % samtidigt som du minskar transaktionsvolymen och frigör personal för att förnya HR inför ett nytt affärslandskap.

Håller din HR-funktion jämna steg med förändringarna? 

Vår arbetsvärld förändras ständigt i blixtsnabb takt. Påskyndad digitalisering, kompetensbaserade organisationer och smidigt arbete är bara en del av vår nya verklighet.
Dessa omvälvande förändringar kräver en stark HR-funktion som har en aktiv roll och säkerställer att förändringarna är personalcentrerade och hållbara. Men i själva verket är upp till 60 % av HR-kapaciteten fortfarande fast i administrationen. Den nuvarande portföljen av HR-tjänster stödjer inte arbetets framtid. Medarbetarupplevelsen är i bästa fall fragmenterad och HR uppfattas inte som en viktig funktion i de flesta organisationer.  
Få en helhetsförståelse för ditt nuvarande tillstånd och en prioritetsbaserad färdplan för de HR-åtgärder som ska vidtas.

Jump-start-omvandling av din HR-funktion med Mercers HR Accelerator

Mercer har utvecklat HR Accelerator för att hjälpa till att starta din HR-funktion och förbättra dess effektivitet med upp till 25 % samtidigt som transaktionsvolymen minskas och HR-personal frigörs för att stödja och vägleda din organisation i den nya arbetsformen. HR Accelerator fokuserar på dessa centrala områden:

 • Utforma relevanta framtida HR-tjänster
 • Definiera riktade interaktioner och tjänsteleveransmodeller
 • Forma framtida HR-roller
 • Förbättra medarbetarupplevelsen genom digitala framsteg 

Slutför denna strategiska övning med en kombination av samarbetsinriktade, användarcentrerade workshops, erfarna konsulttjänster och vår smidiga digitala plattform.

Genom att agera snabbt på digital HR-omvandling kan din organisation spara tid och pengar. 

Hur HR-accelerator fungerar

Hastighet är avgörande när det gäller att omvandla din HR-funktion för att den ska kunna ta itu med framtidens arbete. HR-accelerator ger snabba resultat som du kan implementera omedelbart för att få upp och upprätthålla farten.

 • Det är virtuellt.
  Det ger en helt interaktiv digital upplevelse.

 • Det är snabbt.
  Du kan slutföra initiativet inom sex till tolv veckor.

 • Det är samskapat.
  Vi utvecklar det i samband med iterativa, användarcentrerade workshops.

Vår smidiga strategi

HR-accelerator består av fyra faser som leder till en prioritetsbaserad färdplan för leverans av HR-tjänster för hela ditt HR-innehåll, dina processer, din teknik och din organisationsstruktur. Transformationsramverket ger dig möjlighet att föreställa dig en önskvärd framtid, samskapa den framtid du föreställer dig och tillhandahålla strategisk anpassning för att stödja denna framtid. De fyra faserna är:
 • Kom igång

  • Identifiera människors prioriteringar och sätt upp  projektmål. Upprätta vägledande principer för din transformationsresa.
 • Upptäck

  • Utvärdera din HR-mognad och se var du står konkurrenskraftigt på marknaden.Intervjua och enkätisera flera affärs- och medarbetargrupper för feedback om HR-tjänster, brännande plattformar och framtida prioriteringar.
 • Forma

  • Forma ditt framtida ideala tillstånd över alla dimensioner av HR-strategin(innehåll, process, teknik och beskriven struktur). Anpassa till nuvarande tillstånd för att visa möjlighetsluckor.
 • Driv

  • Leverera en färdplanför att fånga alla aktiviteter, snabba vinster och förändringsåtgärder i en omfattande och prioriterad handlingsplan över ämnen.
Relaterade produkter att köpa

  Relaterade ämnen

  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter