Att effektivt lyssna på anställda

Oavsett om du genomför en årlig undersökning om medarbetarengagemang, utforskar nya metoder för lyssnande eller försöker förstå data från system för kontinuerligt lyssnande, har Mercer expertisen som vägleder dig.

Utmaningar

 • Vi kämpar för att anamma flexibelt arbete.
 • Vi är osäkra på vilka investeringar och mål som behövs för att omskola för framtiden.
 • Vår organisation har för närvarande ett begränsat fokus på anställdas välbefinnande samt mångfald, rättvisa och inkludering.
 • Möjligheten till digitalt samarbete är långt ifrån optimerad.

Skapar din bristande förmåga att lyssna på anställda en klyfta?

61 %

av anställda säger att deras företag säkerställer rättvisa vid beslut om lön/befordringar.

34 %

av anställda anser att AI och automatisering kommer att ersätta dem under de kommande tre åren.

63 %

av arbetstagare löper för närvarande risk för utbrändhet.

63 %

av anställda säger att deras organisationer inte balanserar mellan empati och ekonomi när de fattar beslut.

Hur Mercer kan hjälpa dig när det gäller att lyssna på anställda

Våra plattformar för aktivt lyssnande kan hjälpa dig att få in personalinsikter, låsa upp prestationsförmåga och främja förändring. Våra tjänster och program levererar den smidighet du behöver för att hålla kontakten med dina medarbetare, liksom omfattande innehåll och benchmarkingdata, rapportering och analys i realtid samt guidad åtgärdsplanering. Du kommer att få:

 • Resultat i realtid
  Håll koll på undersökningsresultaten i realtid.
 • Analys av trender bland olika undersökningar
  Centraliserade data innebär att du kan utforska kritiska personalfrågor bland olika undersökningsadministrationer och -typer.
 • Hotspots och highlights
  Intelligent rapportering analyserar och prioriterar betydande trender, åtgärdspunkter och områden hela organisationen igenom i syfte att lyfta fram styrkor och möjligheter.
 • Svar
  Sök efter data på varje sätt som behövs för att förstå grundorsakerna – filtrera, sortera, segmentera och gå på djupet med undersökningsresultaten.

Vårt förhållningssätt i fråga om att lyssna på anställda

Vi arbetar med dig med alltifrån strategidesign till insikter. Det här gör vi:

Designa och utveckla

Vi utvecklar en strategi för att lyssna på anställda i syfte att tillgodose dina nuvarande och framtida verksamhetsprioriteringar, anställdas behov och trender.

Utnyttja och lyssna

Vi utformar skräddarsydda personalundersökningsprogram för att hjälpa dig att reda ut kritiska ämnen och identifiera erfarenhetsluckor inom din personalstyrka.

Organisera och implementera

Vi implementerar våra program för att integrera de olika elementen i dina medarbetares upplevelse och lyssnande.

Koppla upp och förändra

Vi genomför djupgående analyser utifrån interna, externa och empiriska datakällor och integrerar allt i ett centralt sensorsystem för medarbetarupplevelser i syfte att utforma förändringar.

Få in personalinsikter med skräddarsydda lösningar för lyssnande

Gå längre än den årliga undersökningen om medarbetarengagemang och berika ditt lyssnande på anställda med Mercers skräddarsydda lösningar.
 • Digitala fokusgrupper
  Crowdsource-insikter från dina medarbetare om ett brett spektrum av ämnen genom skalbar, öppen och interaktiv dialog.
 • Personalundersökningar
  Alltifrån företagsomspännandde program för medarbetarengagemang till riktade pulsundersökningar är våra lösningar utformade för att tillgodose dina behov.
 • Kontinuerligt lyssnande
  Ta del av medarbetarupplevelsen med ad hoc-undersökningar, din årliga censusundersökning, återkommande pulsundersökningar samt lyssnandeprogram om ”viktiga ögonblick” (Moments That Matter) – alltsammans optimerat för fullt hanterade självbetjäningsplattformar.
 • Preferensforskning
  Förstå vad dina medarbetare värdesätter – deras preferenser, prioriteringar och förväntningar – för att vässa och personanpassa ditt värdeförslag åt dina medarbetare.
 • 360-graders feedback
  Upplev enkel driftsättning som drivs av djup expertis. Praktiska insikter visar vägen framåt för både individens och gruppens utveckling.

Utforma din undersökningsplattform för att tillföra din organisation största möjliga fördel

För samman alla olika källor till lyssnande för att leverera gedigna insikter.
Infograf om lyssnande på anställdas i form av ”fyrvägsrutnät”
Mätning av framväxande problem Djupgående utforskning Skalbara insikter Mätning av etablerade koncept
Det är något nytt för oss och svårt att förstå. Vi behöver mer detaljerade data om problemets natur och hur det upplevs av människor. Mer textdriven eller djupare analys för att hjälpa oss att förstå hur problemet ser ut och hur det uppstår. Undersökningar som hjälper oss att förstå prevalensen av det problem vi mäter – samt när och var det inträffar. Det är saker som vi vet att vi måste övervaka och förbättra. Vi har en välutvecklad taxonomi och förståelse för vad vi letar efter.
Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter