Utforma en medarbetarupplevelse som passar arbetets nya form

När relationen mellan arbetsgivare och anställd förändras är det av största vikt att utforma en medarbetarupplevelse som är utsökt, hållbar och anpassad till arbetets nya form. Mercers designgrundade strategi för att forma en medarbetarupplevelse – som är empatisk, berikande, omfamnande och effektiv – tar både hänsyn till datainsikter och ställer människan i centrum.

Omformulera medarbetarupplevelsen

Att skapa en övertygande medarbetarupplevelse är ingen ny utmaning, men det är verkligen komplext. Det är ett mångsidigt ämne med flera sammanflätade infallsvinklar. Det kopplar samman data, verktyg och en djup förståelse för anställda, kultur samt både fysiska och icke-fysiska arbetsmiljöer.

Den senaste tidens händelser har komplicerat saker och ting. Anställda omprövar sina prioriteringar och förväntningar, och folk ser i allt högre grad till att få arbetet att passa in i livet snarare än tvärtom. Därmed tas nästa kliv i värdeförslaget för medarbetare, som handlar om en övergång från det så kallade ”framgångskontraktet” (thrive contract) – där anställda och arbetsgivare fokuserar på välbefinnandebehov, inklusive syfte, rättvisa och inverkan – till det så kallade ”livsstilskontraktet” (lifestyle contract), där arbetsgivare och anställda fokuserar på att uppnå en rättvis överenskommelse. Människor vill känna sig uppfyllda genom val, kontakt och bidrag.

Det allt populärare livsstilskontraktet uppmanar företag att anpassa sina strategier för medarbetarupplevelser – skärningspunkten mellan sina anställdas förväntningar, miljöer (kultur, kollegor, ledare, processer, teknik, arbetsplatser) och händelser (både i arbets- och privatlivet). Är företagen framgångsrika? Enligt vår Global Talent Trends-studie för 2022 har två av fem anställda fortfarande planer på att lämna sitt jobb i år, trots att 88 % av medarbetare känner sig nöjda med sina nuvarande roller. Generation Z är både de mest nöjda (92 %) och de mest benägna att lämna sitt jobb (55 %). Dessutom ser en av tre HR-ledare högre omsättning än normalt bland talanger med värdefulla digitala färdigheter.

Mot bakgrund av arbetskraftsbrist kommer det att vara avgörande för att kunna ha framgång att intensifiera strategierna för att förstå ouppfyllda behov, samt hitta nya sätt att kommunicera värdeförslaget. 
Ett av tre företag har gjort framsteg i att skapa en positiv medarbetarupplevelse under 2021, och dessa företag fortsätter att experimentera, men 38 % kämpar med skalbarhet och hållbarhet och 17 % kämpar för att få upp farten och få stöd enligt 2022 Global Talent Trends-studie.

Flexibelt arbete och hybridarbete har medfört nya utmaningar, och organisationer försöker komma vidare genom att lösa dessa frågor:

 • Hur kan vi förstå hur behoven och omständigheterna hos olika populationer har förändrats? 
 • Hur kan vi segmentera och känna empati med våra medarbetare på mer nyanserade sätt?
 • Hur kan vi tillsammans skapa en målinriktad och fokuserad lösning som uppfyller behoven hos våra mest kritiska personalsegment och utmaningar?
 • Hur kan vi utforma program och processer för medarbetarupplevelser som är smidiga och kan anpassas till föränderliga personalbehov? 
 • HR dras åt olika håll – var finns våra luckor, vilka utmaningar ska vi prioritera så att vi kan få störst inverkan och hur passar dessa in i våra befintliga initiativ?
 • Hur kan vi använda teknik och dataanalys för att implementera, optimera eller skapa system för att kontinuerligt få insikter om medarbetarupplevelsen?
 • Hur kan vi på bästa sätt implementera de föreslagna förändringarna och utveckla en kommunikationsstrategi i en hybridvärld?
 • Hur kan vi se till att chefer är rustade för att göra skillnad i medarbetarupplevelsen i en alltmer mångsidig personalstyrka?
 • Hur kan vi mäta framgång och kontextualisera resultaten för planering inom det bredare HR-området?
 • Hur kan vi utforma en strategi för medarbetarupplevelser som är kopplad till personalstrategin?

En djup förståelse för medarbetaren räcker inte. I år är andelen stimulerade anställda lägre än någonsin. Att skapa en medarbetarupplevelse som stimulerar personalen kommer att vara avgörande och att kombinera transformationsagendan med en förbättring av medarbetarupplevelsen kan vara nyckeln till hållbar tillväxt med tanke på att många organisationer genomgår transformation. Till exempel genom att utforma meningsfullt arbete för att engagera och hålla kvar medarbetare och skapa ”utrymme” för att fokusera på medarbetarupplevelsen.

Ägna detta ögonblick av djupgående förändring åt att göra framsteg i fråga om att förbättra medarbetarupplevelsen med hjälp av designtänkande och ställa dina anställda i fokus.

Skapa upplevelser som människor längtar efter. Åttiofem procent av HR-team skapar medarbetarupplevelsen tillsammans med anställda – en viktig komponent för att fullt ut anamma människocentrerade organisationer.

Utforma en enastående medarbetarupplevelse

Att utforma en medarbetarupplevelse med fokus på individen är nyckeln till att skapa en varaktig relation, och det finns ingen som är bättre lämpad att forma medarbetarupplevelsen än medarbetarna själva. Mercers personalledda strategi ger organisationer möjlighet att skapa en holistisk färdplan och säkerställa att medarbetare får en utsökt upplevelse av konsumentkvalitet under hela resan genom att:

 1. Förstå anställdas olika önskemål, behov och smärtpunkter 
 2. Förstå hela resan ur medarbetarens perspektiv
 3. Design för riktad interaktion med effektfulla upplevelser under viktiga stunder

Vår strategi är forskningsdriven och samarbetsinriktad och använder Mercers konsulter runt om i världen och över en mängd olika personalämnen – oavsett om det gäller talang, belöningar, kommunikation, engagemangsprogram eller HR-processer. Vi arbetar med dig för att berätta din historia och tillhandahålla en organisationsomspännande medarbetarupplevelse, prioritera dina mål och utveckla en pragmatisk färdplan. 

Mercers personalledda strategi består av tre nyckelfaser för att utforma en enastående medarbetarupplevelse

 1. Definiera problemet
  • Analysera
  • Känn empati
  • Definiera

  Denna dialog- och forskningsfas är utformad för att analysera och väcka empati med nyckelpersoner och de utmaningar som de ställs inför som påverkar medarbetarupplevelsen och önskade resultat. Vi använder workshoppar, analyser och datadrivna insikter från flera olika källor, som till exempel intervjuer, fokusgrupper, engagemangsundersökningar och pulsundersökningar.

 2. Utforma rätt lösning    
  • Idé
  • Prioritera
  • Validera

  I den här fasen används ”personor”, kartläggning av resor och tekniker för designtänkande för att tillsammans skapa, prioritera och validera skräddarsydda lösningar. Man tar hänsyn till nya och befintliga initiativ för att se till att du fokuserar din energi där det är mest meningsfullt.

 3. Aktivera för maximal inverkan
  • Planera
  • Distribuera
  • Mät

  I denna fas ingår att utveckla en förändrings- och kommunikationsstrategi samt fastställa behov i fråga om varumärkesprofilering (branding) och digitala behov. Inbyggda feedbackmekanismer, som till exempel medarbetarundersökningar och analyser, kan hjälpa till att mäta framsteg och öka smidigheten så att du kan anpassa dig mer effektivt till anställdas behov och din affärsagenda.

Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter