Omvandla HR för att leverera en exceptionell hybridupplevelse 

Person som står och presenterar i ett litet teammöte

Paradoxen om flexibilitet och motståndskraft

Innan COVID-19-pandemin återställde våra förväntningar på och relationer med HR hade Mercers forskning identifierat att 83 % av cheferna ville omvandla den vanligtvis administrativa funktionen till en som har en verklig strategisk inverkan på deras organisation. 58 % av företagen omvandlade redan sin organisation före pandemin för att bli mer personcentrerade och digitala. Men i jämförelse trodde bara 4 % av HR-teamen att de levererade en exemplarisk medarbetarupplevelse. Med den förståelsen utvecklade Mercer sin HR Accelerator, ett medarbetarcentrerat och flerdimensionellt tillvägagångssätt för att hjälpa företag att skapa en mer flexibel, effektiv och strategisk HR-funktion. 

När vi gick in i 2020 och verkligheten med pandemin blev tydlig tvingades företag snabbt anta test- och inlärningsstrategier för att hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och interagera. Denna period resulterade i betydande lärande – för arbetsgivare och anställda – och förstärkte ytterligare Mercers strategi för att bygga HR kring anställdas erfarenheter och affärsprioriteringar.

Två år senare, mer än någonsin tidigare, omdefinierar företag sätt att bättre konkurrera i denna unikt komplexa och ständigt föränderliga miljö. HR har en extraordinär möjlighet att ta ledningen i övergången från traditionell ledningspraxis till agilt ledarskap och etablera nya sätt att arbeta för att skapa motståndskraft för organisationen och flexibilitet för den anställde.

Ladda ner hela artikeln för att ta reda på hur din organisation kan utveckla en framgångsrik hybridarbetsmiljö.

93 % av organisationerna planerar eller implementerar förändringar i sin HR-funktion i år för att öka dess inverkan.
Mercer Global Talent Trends
Paradoxen om flexibilitet och motståndskraft
Podcast-serier

New shape of work

Följ med oss när vi tar itu med de utmaningar och osäkerheter som skapas av COVID-19 och fokuserar på övergången till en mer flexibel arbetskraft för framtiden.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter