Przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów poprzez wdrażanie koncepcji płac opartych na umiejętnościach

Sprawne zarządzanie personelem wymaga określania i zatrzymywania utalentowanych pracowników oraz odpowiednie kierowanie nimi. Wdrażanie praktyk płac opartych na umiejętnościach pozwala pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników przy zachowaniu konkurencyjnych stawek wynagrodzeń, aby przygotować firmę na przyszłość.

Wyzwania

  • Nie jest łatwo przyciągnąć i zatrzymać osoby dysponujące umiejętnościami wymaganymi do pod kątem przyszłości.
  • Tradycyjne metody ustalania wynagrodzeń nie są zgodne z nowymi wymogami dotyczącymi elastyczności pracowników.
  • Brak przejrzystości programów wynagrodzeń utrudnia budowanie zaufania pracowników do organizacji.
  • Nie wiemy, które umiejętności są najcenniejsze, i obawiamy się, że płacimy zbyt wiele – lub zbyt mało – za niewłaściwe umiejętności.
Dokonanie ponownej analizy planów wynagrodzeń stanowi jeden z pięciu najważniejszych punktów w planach działów HR, przy czym 36% respondentów nadaje tej kwestii najwyższy priorytet.

Rozwiązanie Mercer Skills Edge może pomóc Ci w zaliczce za umiejętności

Praktyki związane z płacami opartymi na umiejętnościach mogą prowadzić do skuteczniejszego przyciągania i zatrzymywania kluczowych osób dysponujących kluczowymi umiejętnościami. Ponadto mogą wzmocnić i wesprzeć inne inicjatywy związane z personelem takie jak planowanie zatrudnienia, zarządzanie wynikami i rozwój kariery. Produkty Mercer umożliwiające wspieranie inicjatyw związanych z płacą oparta na umiejętnościach obejmują:

Biblioteka umiejętności

Stwórz fundamenty do podejmowania decyzji w oparciu o umiejętności.

Dowiedz się więcej o Bibliotece umiejętności

   

Mapa umiejętności

Korzystaj z przepływów pracy w zakresie weryfikacji i zatwierdzania, aby mapować umiejętności i biegłości na swoje stanowiska.

Dowiedz się więcej o mapie umiejętności

Wycena umiejętności

Określ, które umiejętności są najcenniejsze dla Twojej organizacji.

Dowiedz się więcej o Skills Pricer

Narzędzie do planowania wynagrodzeń w zakresie umiejętności

Zaplanuj nagrody na nowo dzięki płacom opartym na umiejętnościach.

Pobierz przegląd narzędzia planowania wynagrodzeń umiejętności

Obejrzyj nasze wywiady dotyczące podejścia do płac opartych na umiejętnościach

W tej serii rozmów kwalifikacyjnych kilku konsultantów Mercer rozmawia z kierownictwem IBM o podróży, jaką IBM podjęło w celu zaplanowania i przyjęcia podejścia do wynagrodzeń opartego na umiejętnościach.

Co pomogło firmie IBM obrać odpowiednią ścieżkę ku uwzględnieniu umiejętności w decyzjach dotyczących wynagrodzeń?

Kim były kluczowe zainteresowane strony oraz jak udało się stworzyć uzasadnienie biznesowe?

Jak wyglądało zarządzanie transformacją oraz zmianą w obrębie całej organizacji?

Jaki wpłynęło to na działalność firmy oraz praktyki rekrutacji i zatrzymywania pracowników?

Jak udało się połączyć program oceny wyników z programem ustalania płac w oparciu o umiejętności?

Czy program ustalania płac w oparciu o umiejętności spowodował zmianę wynagrodzenia na wszystkich rodzinach stanowisk, w tym w zakresie kompetencji miękkich?

Jak pracownicy zareagowali na zmianę?

Jak Waszym zdaniem będzie w przyszłości wyglądać rozwój koncepcji ustalania płac w oparciu o umiejętności?

Zaledwie 12% respondentów stwierdziło, że w formalny sposób monitoruje zapotrzebowanie na umiejętności na rynku, lecz wartość ta szybko rośnie wraz z dostępem do nowych źródeł danych i technologii.

Obejrzyj powtórkę

Przewodzenie dzięki strategii opartej na umiejętnościach – jedna iteracja na raz

Po udanym webinarium z przyjemnością udostępnimy załączony skoroszyt i nagranie. Ta angażująca sesja bada wpływ stopniowego postępu, począwszy od etapu myśli i omawiając tematy, takie jak zdobywanie poparcia, ustalanie priorytetów inwestycji i budowanie podstaw umiejętności.

    Powiązane rozwiązania
      Powiązane spostrzeżenia