Dokładna ocena pracy i nowych pracowników

Dokładna metodologia oceny pracy w dowolnym miejscu na świecie. 

Jaki wpływ na sukces Twojej organizacji ma jedno stanowisko?

Świat pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Jednak nawet w niestabilnych czasach organizacje muszą równoważyć oczekiwania rynku, radzić sobie z presją kosztową, realizować cele biznesowe i współpracować z pracownikami w okresie przejściowym. Jak wśród wszystkich rywalizujących ze sobą priorytetów zyskać pewność, że nowe role i nowi pracownicy są odpowiedni dla Twojej firmy? Jak zapewnić uczciwość i równość we wszystkich lokalizacjach geograficznych?

Zatrudniaj talenty odpowiednie dla Twojej firmy

Mercer IPE (International Position Evaluation) to globalna metodologia oceny i klasyfikacji stanowisk pracy oparta na sprawdzonych czynnikach i wymiarach związanych z biznesem. 

IPE działa, ponieważ naprawdę odzwierciedla podstawowe atrybuty pracy, których potrzebujesz.

Metoda oceny stanowisk pracy zapewnia ramy organizacyjne w oparciu o następujące elementy:

 1. Analiza i klasyfikacja stanowiska oraz jego wartości w kontekście organizacji. 
 2. Szersze środowisko handlowe. 

Implementacja IPE bierze pod uwagę hierarchię Twojej firmy, złożoność biznesu i dostosowanie stanowisk do celów biznesowych.

Nasza zastrzeżona metodologia oceny stanowisk umożliwia Twojej organizacji ustanowienie globalnych i wiodących na rynku ram definicji i oceny ról.

Ramy te pomagają:

 • Zarządzać wielopokoleniową siłą roboczą z różnymi czynnikami motywującymi
 • Pokonywać niedobór talentów i umiejętności
 • Integrować technologię i automatyzację
 • Uwzględniać dane dotyczące talentów w procesie podejmowania decyzji
 • Przeprowadzać integrację nowych modeli roboczych
 • Wspierać mobilność talentów
 • Obniżać koszty pracy
 • Minimalizować ryzyko związane z talentami

Dzięki temu Twoja firma może skupić się na rozwoju.

Budowanie podstawowych fundamentów wspaniałej siły roboczej

Wspaniała siła robocza jest budowana poprzez spójne i świadome decyzje kadrowe i biznesowe. A metodologia IPE firmy Mercer jest istotnym elementem tego procesu podejmowania decyzji. 

Analiza i klasyfikacja stanowisk umożliwia szybkie i wydajne tworzenie planów dla nowych i zmieniających się ról. Pomaga również w opracowaniu zdefiniowanej architektury pracy i wewnętrznej hierarchii firmy, która może być podstawą szerokiej gamy zastosować dla talentów, takich jak:

 • Zarządzanie na poziomie globalnym

 • Projektowanie organizacji

 • Nagrody

 • Równość płac

 • Rozwój talentu

 • Planowanie kariery

 • Mobilność

 • Planowanie i analiza siły roboczej

Strategie oparte na umiejętnościach

Biblioteka umiejętności

Mapowanie tysięcy unikatowych umiejętności w ramach biblioteki stanowisk Mercer jest najszybszym sposobem na uwzględnienie ich w strategii dotyczącej talentów.

Korzyści z wdrożenia IPE

 • Wspieranie zarządzania talentami i programów nagradzania poprzez spójną i niezawodną klasyfikację stanowisk
 • Ułatwianie elastyczności i mobilności talentów w całej organizacji
 • Maksymalizacja wydatków na HR dzięki lepszemu dopasowaniu stanowisk i pracowników do grup/zakresów
 • Zoptymalizuj system HRIS dzięki spójnej definicji stanowiska, wykorzystaniu elementów danych oraz ulepszonym raportom i analizom
 • Ułatwianie podejmowania decyzji w zakresie wykorzystania zasobów i nagród przez dział HR i kierownictwo

Czy ta praca jest odpowiednia dla Ciebie?

Wielkość organizacji odgrywa kluczową rolę w ilościowym określaniu poziomu wpływu – i wkładu – jakie dane stanowisko ma na sukces Twojej organizacji.

Podejście Mercer IPE do określania wielkości organizacji opiera się na ocenie łańcucha wartości i pomaga rozróżnić segmenty Twojej firmy na podstawie trzech elementów:

 1. Liczba pracowników
 2. Wielkość ekonomiczna
 3. Złożoność

Czynniki oceny IPE

Czynniki oceny IPE firmy Mercer odzwierciedlają najnowsze wnioski na temat tego, jak odnoszące sukcesy firmy postrzegają i oceniają stanowiska. Konsekwentne stosowanie tych czynników podczas procesu oceny może zapewnić:

 • Lepsze zrozumienie biznesu
 • Wsparcie oceny relacji między stanowiskami a grupami stanowisk
 • Dokładne dostosowanie stanowisk względem poziomów, segmentów biznesowych i ponad granicami

Te pięć czynników to: 

 • Wpływ

  Głębokość i zakres wpływu stanowiska na organizację. 
 • Komunikacja

  Umiejętności komunikacyjne wymagane na danym stanowisku, w tym w kontekście odbiorców i celu komunikacji. 
 • Innowacje

  Poziom umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności projektowania i rozwoju wymaganych na danym stanowisku oraz charakter napotykanych problemów. 
 • Wiedza 

  Umiejętności techniczne i wiedza potrzebne na danym stanowisku. Wiedza obejmuje umiejętności zarządzania ludźmi i znajomość regionu. 
 • Ryzyko

  Charakter ryzyka psychicznego i fizycznego związanego z rolą i warunkami, w których działa.
Powiązane produkty do zakupu
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia