Mercer in Czech Republic/Slovakia

Průzkumy odměňování a benefitů - I

Průzkumy odměňování a benefitů - II

Analýza a hodnocení pracovních pozic/Grading pozic

Rovnost a transparentnost odměňování (Pay Equity/Pay Transparency)

Zaměstnanecká zkušenost/ Angažovanost

Hodnocení dovedností/ Talent Assessment

 

Mercer je největší poradenská společnost v oblasti lidského kapitálu, která poskytuje své služby ve více než 140 zemích světa. Našimi hlavními směry jsou data pro řízení HR, poradenství pro HR strategii a digitální transformaci, mobilita zaměstnanců a psychometrické analýzy zaměstnanců a jejich potenciálu.

Mercer Total Remuneration Survey (TRS) 2024

Je každoroční průzkum platů v celém odvětví, který se provádí v jednotlivých zemích. Díky průzkumu Mercer Total Remuneration Survey (TRS) získáte vysoce kvalitní a komplexní tržní údaje o odměňování a benefitech pro každého zaměstnance a také údaje o personálních politikách a postupech společností. Průzkum zahrnuje kompletní balíček odměňování zaměstnanců, od základního platu a krátkodobých pobídek až po dlouhodobé benefity a celkové odměňování, a pomůže vám tak posoudit konkurenceschopnost vaší společnosti ve zvoleném regionu.

Zakoupením průzkumu získáte možnost:

 • Spolehlivé údaje o trhu: podrobné analýzy trhu s pozicemi a pracovními třídami vám pomohou identifikovat nedostatečně a přehnaně placené zaměstnance v porovnání se statistikami trhu. 
 • Široká škála pracovních pozic: používáme jeden globální katalog pozic, který umožňuje srovnávat pracovní pozice z různých oblastí (finance a účetnictví, IT, HR, výroba, logistika apod.) včetně nových pozic na trhu (např. UserExperience, Cloud Computing).
 • Politiky odměňování a benefitů: podrobné informce o existujících politikách odměňování, příplatků, bonusů a firemních benefitů.
 • Moderní, online aplikace pro analýzů výsledků: výsledky průzkumu jsou dostupné v on-line nástroji Mercer WIN (link to site on Mercer WIN?) je možné srovnat s libovolným trhem, vybranými skupinami firem, modelovat data na příští období, exportovat do Excelu/ PDF a mnoho dalšího!

Více informací o průzkumu

Další informace o produktu

Comptryx - High Tech platform

Comptryx - globální produkt pro společnosti z odvětví High Tech/IT, který vám umožní přístup k databázi odměňování zaměstnanců ve více než 100 zemích. Předplatné online platformy Comptryx s neomezeným počtem uživatelů poskytuje přístup ke čtyřem samostatným modulům:

 • Globální průzkum odměňování: globální data o odměňování pozic z jednoho zdroje.
 • HR a další metriky pro řízení firmy: umožňují srovnávat výkonnost firmy s konkurenty na základě demografických, finančních a organizačních metrik...
 • Nástroje pro modelování:
  • Modelování osobních nákladů: jednoduše si vypočítejte náklady na odměňování zaměstnanců pro případný přesun/vytvoření nové pobočky na novém místě kdekoli ve světe.
  • Analýza trendů: analýza trendů v oblasti odměňování a řízení HR na základě dat delší časové osy.
 • Demografický přehled: umožňuje analýzu dat podle pohlaví, věku, platových rozdílů v rámci organizace a trhu.

Více informací o průzkumu

Další informace o produktu

Job Analysis & Job Evaluation Projects

Mezi naše časté projekty patří:

 • Nastavení systému základní mzdy: navrhování a budování mzdových systémů, které jsou flexibilní, odpovídají strategickým potřebám organizace a umožňují nábor a udržení zaměstnanců. Všechny naše projekty děláme v souladu s nadcházejícími požadavky směrnice EU o rovném odměňování zaměstnanců.
 • Mezinárodní systém hodnocení pozic IPE: analytický bodový systém IPE umožňuje organizacím nastavit interní spravedlnost a externí konkurenceschopnost pro všechny pozice v organizaci, ohodnotit jakoukoli novou, unikátní pozici, umožňuje nastavení kariérních stezek a může usnadnit jakékoli kariérní/odborné posuny v rámci organizace...
 • Analýza mezd a srovnání s trhem: pro naše klienty provádíme audity stávajícího systému odměňování, tržní hodnocení balíčků odměňování pro konkrétní pozice, analýzu nákladů na změny mezd (rozpočet a matice navýšení), modelování strukturálních změn (restrukturalizace, fúze a akvizice).
 • Popisy pozic a kariérní stezky (Job Architecture and Career Framework): provádíme revizi stávajících popisů pracovních pozic nebo vytváříme nové popisy s návazností na další HR procesy. Pomáháme vytvářet komplexní kariérní stezky pro řízení kariérního a odborného postupu v organizaci.

Více informací o službách

Další informace o produktu

Pay Equity/Pay Transparency

Rovnost a transparentnost odměňování není pouze legislativním požadavkem, ale neoddělitelnou součástí kultury každé moderní organizace. Klientům pomáháme na jejich cestě s odstraněním současných nedostatků a nastavením systému, který jakékoli diskriminaci předchází.

 • Audit stávajícího systému odměňování z hlediska rovného odměňování – revize politiky a celkového nastavení HR procesů z hlediska rovného odměňování. Doporučení nápravy a změn v procesech.
 • Analýza rovnosti odměňování – detailní analýza rozdílů v odměňování žen a mužů (PayGap), vyčíslení rozdílů a návrh jejich nápravy v souladu s rozpočtovými možnostmi klienta...
 • Nastavení transparentní politiky odměňování – revize stávajích politik a nastavení procesů v souladu s novými požadavky na transparentnost informací o odměňování v rámci společnosti. Školení manažerů a asistence ve změnách firemní kultury v této oblasti.
 • Certifikace – ve spolupráci s Fair Pay Innovation Lab, Mercer nabízí klientům “Universal Fair Pay Check”, která je uznávanou mezinárodní certifikací rovného přístupu k odměňování bez ohledu na velikost firmy.
 • Důstojná mzda (Living wage) – kalkulace minimální úrovně příjmu pro zajištění důstojného života pro různá města/oblasti v Češké republice, na Slovensku nebo Evropě. Možnost kalkulací na míru pro vybrané lokality.

 

Více informací o službách a produktech

Další informace o produktu

Employee Experience

Angažovanost a celková zkušenost zaměstnanců je klíčem k motivaci a udržení lidí v každé organizaci. Nedostojí-li zaměstnavatel svým závazkům a slibům při nástupu, zaměstnanci se se svou negativní zkušeností sdílí a mohou poškodit pověst a značku zaměstnavatele. Mercer přináší široké spektrum produktů a služeb pro zjištění faktorů ovlivňujících lidské chování, abyste se mohli zabývat tím, co je pro vaše lidi důležité, a skutečně změnit angažovanost.
 • Průzkumy angažovanosti zaměstnanců – průzkumy anagažovanosti s více než 1,5 milióny účastníků každý rok. Možnost srovnání/benchmarkingu výsledků na normativní data pro země nebo odvětví.
 • Nástroje pro naslouchání zaměstnancům – nástroje pro zjištění základních faktorů lidského chování a jejich motivace.Přístup je založený na více metodách, který vychází z tradičních průzkumů angažovanosti a kombinuje analýzu pracovní síly a normativní údaje. Rozsáhlá normativní databáze HR metrik pro  země nebo odvětví. 
 • Celková nabídka zaměstnancům/Employee value proposition (EVP) –  sestavení celkové nabídky pro zaměstnance zahrnující odměňování, benefity a další aspekty, souhrnně nazývané jako zaměstnanecká zkušenost.
 • Strategická komunikace – příprava a efektivní plánování komunikace včetně digitální komunikace/digitální zaměstnanecké zkušenosti. 

 

Více informací o službách a produktech

Další informace o produktu

Talent Assessment

Máme rozsáhlé zkušenosti s testováním znalostí, dovedností a osobnostních charakteristik zaměstnanců i nových kandidátů.  Testování je dostupné ve více než  27 jazycích a je certifikováno pro normy ISO27001 a ISO9001.

Testování základních vlastností

 • Osobnostní rysy - charakteristické vzorce myšlení, chování, poznávání a emocí, které jsou specifické pro každého jedince.
 • Tendence k chování - chování související s úkolem, které je rozhodující pro úspěšný výkon na pracovišti.
 • Kognitivní schopnosti - schopnosti uvažování a řešení problémů, které uchazeč potřebuje k výkonu práce...

Testování dovedností

 • Doménové dovednosti - specifické znalosti a technické kompetence na základě role
 • Kódovací dovednosti (IT) - správné znalosti kódování a schopnost řešit problémy spojené s kódem
 • Komunikační dovednosti - schopnost smysluplně vyjádřit své myšlenky v používaném jazyce

Nabízíme i pokročilé systémy pro on-line testování

Více informací o službách a produktech

Další informace o produktu

Related products for purchase
  Curated
   Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia
     Related Podcasts
      Related Events
       Related Case Studies