Tworzenie skutecznej strategii świadczeń pracowniczych 

Multi-ethnic coworkers discussing in office

18 października 2022

Świadczenia pracownicze są ważniejsze niż kiedykolwiek, dlatego niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniej strategii ich wdrażania i zarządzania nimi.

Świadczenia pracownicze umożliwiają firmom przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów przy jednoczesnym wspieraniu pracowników w kluczowych momentach. W wyniku zmian w miejscu pracy w ciągu ostatnich kilku lat firmy zostały zmuszone do ponownej oceny swoich ofert świadczeń pracowniczych, aby upewnić się, że są one odpowiednie do realizacji celów. Liderzy biznesowi dostrzegają znaczenie świadczeń i technologii dla poprawy samopoczucia, zaangażowania i lojalności pracowników

Należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, opracowując skuteczną strategię świadczeń pracowniczych. Na przykład:

 • Do  zaspokojenia indywidualnych potrzeb potrzebne są rozmaite spersonalizowane korzyści.
 • Należy wziąć pod uwagę różnorodność, równość i integrację.
 • Technologia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zapewniania świadczeń pracowniczych w skali globalnej i lokalnej.
 • Analityka jest kluczem do zmiany kształtu nagród i korzyści.

W tym miejscu przyglądamy się sposobom tworzenia najlepszej strategii świadczeń pracowniczych dla Twojej firmy.

Wykorzystywanie analiz do zmiany charakteru nagród i korzyści

Biorąc pod  uwagę równowartość średnio 20% wynagrodzenia zasadniczego przeznaczonego na świadczenia pracownicze, zaskakujące jest, że ta inwestycja nadal podlega niewielkiej kontroli. Chociaż wiele obszarów takich jak finanse czy marketing od jakiegoś czasu korzysta z analiz, 80% pracodawców nadal polega wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych w celu analizy danych dotyczących świadczeń pracowniczych.

Próby skutecznego zbierania, standaryzacji i analizowania danych na temat tysięcy pracowników na całym świecie bez efektywnej analizy są niemożliwe. Zwiększają również prawdopodobieństwo, że decyzje będą podejmowane na podstawie nieaktualnych danych, lub że pojedynczy problem doprowadzi do załamania całego systemu. Co więcej, trudno jest zapewnić zgodność systemów manualnych z wymogami RODO, co sprawia, że organizacje są podatne na błędy, które mogą prowadzić do ogromnego ryzyka finansowego i utraty reputacji.  

Analizy powinny stanowić podstawę każdego elementu strategii kadrowej i świadczeń. Są nieocenione, na przykład w kwestii śledzenia zmian w zachowaniach związanych ze świadczeniami pracowniczymi, umożliwiając organizacjom zachowanie elastyczności i utrzymanie adekwatności oferty. Na przykład organizacje dysponujące tą funkcją mogły śledzić zmiany, gdy w 2020 r. wybuchła pandemia COVID-19.

W tym nowym kontekście pracodawcy wyposażeni już w możliwości analityczne odnieśli korzyści. Te zespoły HR były w stanie zobaczyć niemal w czasie rzeczywistym, w jaki sposób skutki pandemii wpłynęły na ich ofertę świadczeń, i mogą zidentyfikować wszelkie luki lub sukcesy, które się pojawiły. 

To zrozumienie może prowadzić do zmian strategii takich jak uzupełnienie ich programów wspierania dobrego samopoczucia, na przykład o wirtualne warsztaty żywieniowe lub lekcje gotowania. Analizy pomagają monitorować korzystanie z programów, umożliwiając zespołom HR ocenę, czy ich pracownicy wykorzystują świadczenia, i czy zapewniają one dobry zwrot z inwestycji. 

Opracowywanie świadczeń pracowniczych w erze pracy zdalnej

Poza zarządzaniem bezpośrednimi problemami kadrowymi związanymi z erą pracy zdalnej zespoły muszą mieć długoterminową perspektywę i robić wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać najlepszych ludzi. Zależy to od stworzenia angażującego i spersonalizowanego doświadczenia pracownika, w którym priorytetem jest rozwój, dobre samopoczucie i przydatność. 

Cztery priorytety dla zespołów HR w erze pracy zdalnej

 1. Jasne określanie zaangażowania w promowanie dobrego samopoczucia
  Jasne informowanie, w jaki sposób pracownicy mogą uzyskać dostęp do wsparcia podczas pracy zdalnej, oraz wyjaśnianie, co obejmuje oferta, sprawi, że będą czuli się lepiej doceniani oraz bezpieczni w ramach organizacji.
 2. Wspieranie rozwoju umiejętności
  Zapewnianie wirtualnych sesji szkoleniowych i kursów online może pomóc w dalszym rozwoju pracowników, przygotowując organizację i pracowników na przyszłość pracy.
 3. Optymalizacja pracy zdalnej
  Zapewnij ludziom narzędzia i szkolenia potrzebne do wykonywania pracy z dowolnego miejsca i zapewnij świadczenia, które pomogą zoptymalizować to nowe doświadczenie pracownika. Pomoże to im pozostać w kontakcie ze swoimi organizacjami.
 4. Wykorzystaj w pełni dane
  Pracodawcy będą potrzebowali stałego strumienia danych na temat tego, w jaki sposób pracownicy korzystają ze swoich świadczeń, aby ich oferta pozostała trafna i adekwatna.

Raport dotyczący świadczeń pracowniczych i trendów technologicznych 2021/22

Organizacje, zespoły HR i świadczenia pracownicze, które zapewniają, były wielokrotnie poddawane testom w skrajnych warunkach naszego ewoluującego świata pracy. W rezultacie korzyści i technologia wykorzystywana do ich dostarczania trafiły na szczyt priorytetów firm. Dowiedz się, jaki wpływ miało to na korzyści i trendy technologiczne.

Wykorzystywanie technologii do zapewniania świadczeń pracowniczych na skalę globalną

Zapewnienie spójnego doświadczenia pracowników na całym świecie było przez ostatnie kilka lat priorytetem numer jeden dla organizacji międzynarodowych, a teraz znalazło się na jeszcze wyższym miejscu w planach przedsiębiorstw.

Wielką korzyścią z inwestowania w technologię HR jest to, że pracodawcy byli w stanie dostosować swoją ofertę świadczeń, aby sprostać bezprecedensowemu wyzwaniu, jakim jest utrzymywanie kontaktu, zaangażowania i wsparcia dla pracowników na całym świecie.

Technologia jest integralny elementem wspierania zaangażowania pracowników w ich świadczenia, umożliwiając im przeglądanie i korzystanie z nich z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie oraz zapewniając rzeczywistą wartość. Ten poziom elastyczności był ważny przed pandemią, ale w dzisiejszym silnie rozproszonym środowisku pracy stał się wręcz niezbędny.

Jak zapewnić spójne korzyści na różnych rynkach

 1. Doceniaj  i identyfikuj lokalne niuanse. 
  Aby uzyskać odpowiednie świadczenia w danym kraju, zespoły muszą rozumieć lokalne niuanse, lokalne przepisy i utrzymywać konkurencyjne relacje z dostawcami – a to tylko kilka spośród wielu złożonych kwestii. Bez tego zrozumienia może istnieć bariera dla spójności.
 2. Centralizacja systemów HR.
  Dzięki temu organizacje mogą szybko i bezpiecznie udostępniać dane pracowników, uzyskiwać do nich dostęp i analizować je w różnych krajach, zapewniając im dokładniejszy przegląd całej globalnej oferty.
 3. Wykorzystaj analizy do identyfikacji podobieństw. 
  Korzystanie ze scentralizowanych narzędzi umożliwia zespołom HR korzystanie z tych samych wskaźników w różnych lokalizacjach, identyfikowanie i udostępnianie najlepszych praktyk oraz aktualizowanie strategii w odpowiedzi na wyniki poszczególnych krajów lub regionów.
Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest, aby pracodawcy zachowali równowagę, kontrolując koszty, a jednocześnie zapewnili wszystkim pracownikom poczucie więzi i wsparcia, co zasadniczo pozwala zapewnić ich zaangażowanie i zadowolenie.

Powiązane treści

  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia