Informacje branżowe o Global Talent Trends 

Zbliżenie na biurowiec

Badanie Global Talent Trends firmy Mercer analizuje dokładnie 12 branż i ich wysiłki w celu realizowania planów kadrowych.

Raporty branżowe badają skutki trendów w zakresie talentów

Ponieważ firmy poszukują lepszych sposobów na angażowanie i zatrzymywanie talentów, pracownicy wnikliwie analizują wartość, którą tworzą poprzez swoją pracę. Obie strony przyznają, że rok 2022 będzie rokiem wykonywania zadań w inny sposób – zastanawiając się, jak pracować, uczyć się i wspólnie się bawić. W erze zwiększonej odpowiedzialności zapoczątkowanej przez przyspieszoną cyfryzację i zakłócenia w 2021 r., przejście to ma kluczowe znaczenie.

Chociaż nasze badanie Global Talent Trends przedstawia ogólny obraz tego, jak najnowsze trendy wpływają na pracę, siłę roboczą i zjawisko pracy w ogóle, skutki tych trendów są różne w różnych branżach. Ta seria prac towarzyszących przedstawia wpływ tych trendów na 12 branż oraz sposób, w jaki można zmienić plany kadrowe, aby rozwiązać zaistniałe problemy. 

Powiązane rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia