โปรแกรมการให้รางวัลและการเชิดชูเกียรติเชิงกลยุทธ์จะมีส่วนร่วมและจูงใจพนักงาน

การให้รางวัลพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แต่ ‘รางวัลตอบแทน’ หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละคนและการมีมุมมองขององค์กรที่สมดุลกันนั้นมีความสําคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้น สิ่งสําคัญคือการออกแบบโปรแกรมรางวัลสําหรับพนักงานของคุณโดยเฉพาะสําหรับบุคลากรของคุณ

โปรแกรมการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยพนักงานมาตรฐานไม่มีประสิทธิภาพ

เพื่อกระตุ้นให้พนักงานของคุณปฏิบัติงานและดึงให้พวกเขามีส่วนร่วมในค่านิยมของวัฒนธรรมของคุณอย่างแท้จริง การมีโปรแกรมการให้รางวัลพนักงานที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญ แต่ในยุคนี้ ‘การให้รางวัลพนักงาน’ หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันสําหรับพนักงานแต่ละคนในช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขา

เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการให้รางวัลพนักงานอย่างเต็มที่ในฐานะเครื่องมือการมีส่วนร่วมของพนักงานและการดึงดูดบุคลากร ขณะนี้องค์กรต่าง ๆ จําเป็นต้องก้าวไปไกลกว่าการให้รางวัลในรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดั้งเดิมและสวัสดิการที่ครอบคลุม รวมถึงองค์ประกอบเฉพาะกิจ

เพื่อปรับแต่งข้อเสนอคุณค่าของตน บริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มใช้ ‘แบบจำลองบุคคล’ เพื่อระบุสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับกลุ่มเป้าหมายและเพื่อดําเนินการโปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานในกลุ่มที่แตกต่างกัน

โปรแกรมการให้รางวัลพนักงานเป็นนวัตกรรมจะตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้พวกเขารู้สึกมีสุขภาพดี ได้รับการสนับสนุน และมีพลัง ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ในขณะที่ยังอยู่ในองค์กรและอยู่กับความเป็นจริงของการทำงาน ความสมดุลสามารถบรรลุได้ด้วยกลยุทธ์ด้านรางวัลตอบแทนและการยกย่องชมเชยที่เหมาะสม

การออกแบบกลยุทธ์ด้านรางวัลตอบแทนแก่แรงงานที่มีประสิทธิภาพในขณะนี้จำเป็นต้อง: 

 • เปิดรับความต้องการที่แตกต่างของแรงงานหลากหลายรุ่น และการใช้กลไกการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เกี่ยวข้องสําหรับแต่ละด้าน
 • ทําความเข้าใจประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนและการจัดหมวดหมู่ประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นบุคลิกลักษณะ
 • มีกลไกที่ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นตามความชอบของตนได้ 
 • ตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างเป็นองค์รวมด้วยวิธีการที่แตกต่างและยืดหยุ่นมากขึ้น
 • พิจารณามุมมองทั้งหมด: บุคลิกลักษณะ ความต้องการขององค์กร มาตรฐานอุตสาหกรรม ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบ ข้อเสนอของคู่แข่ง ต้นทุน และค่านิยมทางสังคม
 • การกําหนดโปรแกรมรางวัลที่สอดคล้องกับข้อเสนอคุณค่าสําหรับพนักงาน (EVP) อื่น ๆ ของคุณ และ 
 • การปรับข้อมูลค่าตอบแทนล่าสุด การวิจัยพนักงาน และข้อมูลเชิงลึกในที่ทํางาน เพื่อให้คุณสามารถสร้างสิ่งที่ได้ผล
ระเบียบโลกใหม่นี้มีความเป็นระเบียบที่เหมาะสมและเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั้น ยังต้องอาศัยทักษะใหม่ ๆ ขององค์กรในการรับฟัง เรียนรู้ รวมถึงการปรับตัวเพื่อระบุและตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
Ilya Bonic

ประธาน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และอาชีพของ Mercer


โซลูชันข้อมูล เทคโนโลยี และการให้คําปรึกษาที่ช่วยคุณสร้างโปรแกรมการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย

 • ข้อมูลค่าตอบแทน ข้อมูลเชิงลึก และการวิจัย

  Mercer มีข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และการวิจัยเกี่ยวกับการให้รางวัลแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกและครอบคลุมมากที่สุด ดังนั้น คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง
 • EVP และการให้รางวัลทั้งหมด

  ความคาดหวังหลักของพนักงานเกี่ยวกับงานกําลังเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบัน หลายคนกําลังมองหาวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ ซึ่งให้ความสําคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพวกเขา ขณะเดียวกันก็สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและเส้นทางอาชีพอย่างยั่งยืน

  เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า EVP ของคุณสะท้อนถึงโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงของเรา

 • ความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน

  ความโปร่งใสและความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทนกําลังกลายเป็น ‘ปกติ’ ในธุรกิจสมัยใหม่

  วัฒนธรรมความโปร่งใสผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านแรงงานที่ดีขึ้น

  ความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนยังเป็นปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในหลายสถานที่

 • พอร์ทัล Talent All Access

  ชุดข้อมูล เทคโนโลยี และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
 • รางวัลตอบแทนสำหรับพนักงาน

  ข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันที่ช่วยคุณสร้างแนวทางการให้รางวัลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สามารถสร้างแรงจูงใจและช่วยหลีกเลี่ยงการหมดไฟ
ผู้บริหารเกือบทุกคน (96%) กล่าวว่าเราอยู่ในตลาดแรงงานที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง และ 70% ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลคาดการณ์อัตราการลาออกที่สูงกว่าปกติในปีนี้
Mercer Global Talent Trends 2022

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  ติดต่อเรา