ข้อเสนอคุณค่าสำหรับพนักงานของคุณยังคงน่าสนใจหรือไม่ 

Confident Asian woman looking out the window, holding a reusable coffee cup, determined to succeed.

ตอนนี้เป็นเวลาที่สําคัญในการพิจารณาว่าข้อเสนอคุณค่าสำหรับพนักงาน (EVP) ของคุณน่าสนใจหรือไม่

เราอยู่ในยุคของการปฏิวัติสถานที่ทํางาน การระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของพนักงานในเกือบทุกด้าน เปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่สถานที่ทำงานของพวกเขา ไปจนถึงวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า ตอนนี้มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าความคาดหวังหลักของพนักงานเกี่ยวกับงานกําลังเปลี่ยนแปลงไป ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พนักงานที่ลาออกจากงานเพื่อไปค้นหาโอกาสที่ปลอดภัยกว่า ทำให้สุขภาพจิตดีกว่า และยั่งยืนกว่ามีจำนวนสูงจนคาดไม่ถึง

เมื่อพิจารณาถึงขนาดและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ตอนนี้เป็นเวลาที่สําคัญในการพิจารณาว่าข้อเสนอคุณค่าสําหรับพนักงาน (EVP) ของคุณน่าสนใจหรือไม่ และกลยุทธ์รางวัลทั้งหมดของคุณสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของกำลังคนของคุณหรือไม่

สัญญาของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

EVP และกลยุทธ์การให้รางวัลตอบแทนผู้มีทักษะความสามารถสูงจะขึ้นอยู่กับสัญญาทางจิตวิทยาโดยนัยที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน เป็นเวลาส่วนใหญ่ในศตวรรษที่ 20 สัญญาความภักดีก็เพียงพอที่จะผูกมัดคนส่วนใหญ่ให้อยู่กับนายจ้างของตนตลอดระยะเวลาบนเส้นทางอาชีพของพวกเขา ระบบค่าตอบแทนและ EVP ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจทางการเงิน องค์กรให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความมั่นคงในงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับความมุ่งมั่นตลอดชีวิตจากพนักงาน

เมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่ 21 ข้อจํากัดของแนวทางนี้ก็ชัดเจน หน่วยงานวิจัยที่เติบโตมากขึ้น รวมถึงองค์กรของเราเอง แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการจะมีความสําคัญ แต่พนักงานก็ยังต้องการงานที่จูงใจอย่างแท้จริงและให้ความรู้สึกถึงความหมายและวัตถุประสงค์ มีการรวมกลุ่มในลักษณะของชุมชนและความสนิทสนม ตลอดจนการเติบโตและการพัฒนา ผลการวิจัยนี้นําไปสู่การเกิดขึ้นของสัญญาการมีส่วนร่วม ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรหลายแห่งได้เริ่มมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางจิตวิทยาของพนักงานของตน โดยการเสนองานที่น่าสนใจและการมอบประสบการณ์การทํางานที่มีความหมาย

ความผูกพันต่อองค์กรต่อองค์กรจะยังคงมีความสําคัญต่อไป แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงสุดให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในโลกหลังการระบาดใหญ่ เนื่องจากการระบาดใหญ่ได้รีเซ็ตค่านิยมของพนักงาน เมื่อทศวรรษที่แล้ว ศูนย์กลางการทํางาน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผู้คนให้ความสําคัญกับการทํางานของพวกเขา อยู่ในระดับสูง งานที่มั่นคง เจ้านายที่ดี และอาชีพที่มีอนาคต ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณแห่งความสําเร็จที่เป็นที่ต้องการ

แต่หลังจากล็อกดาวน์และปลดพนักงานมานานหลายปี การทํางานทางไกล และการประชุมเสมือนจริง และความเจ็บป่วยและความวิตกกังวลในวงกว้าง ทำให้หลายคนมีมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างจากเดิม เราพบว่าพนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพกาย สมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน และสุขภาวะทางอารมณ์ มากกว่าความมั่นคงในงาน เจ้านาย หรือการพัฒนาทางวิชาชีพของพวกเขา พนักงานต้องการมองหาข้อตกลงใหม่ โดยจะเป็นข้อตกลงที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและคำนึงถึงพนักงานเป็นศูนย์กลาง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง