การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อมอบประสบการณ์แบบผสมผสานที่ยอดเยี่ยม 

คนกำลังยืนนำเสนอข้อมูลในการประชุมทีมขนาดเล็ก

พาราดอกซ์ความยืดหยุ่นและความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหา

ก่อนที่การระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 จะเปลี่ยนโฉมความคาดหวังและความสัมพันธ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราใหม่ งานวิจัยของ Mercer ได้ระบุว่า 83% ของผู้บริหารกําลังมองหาวิธีการเปลี่ยนแปลงงานด้านการบริหารจัดการโดยทั่วไป ให้กลายงานที่สร้างผลกระทบเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแท้จริงต่อองค์กรของตน ก่อนการระบาดครั้งใหญ่ บริษัท 58% ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรของตนให้กลายเป็นคำนึงถึงบุคลากรเป็นศูนย์กลางและมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีเพียง 4% ของทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เชื่อว่าพวกเขามอบประสบการณ์สำหรับพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยความเข้าใจดังกล่าว Mercer จึงได้พัฒนาตัวเร่ง HR ซึ่งเป็นแนวทางที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลางและมีหลายมิติเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างส่วนงาน HR ที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีกลยุทธ์มากขึ้น 

ในขณะที่เราเข้าสู่ปี 2563 และความเป็นจริงของการระบาดครั้งใหญ่ก็มีความชัดเจน บริษัทต่าง ๆ ถูกบังคับให้นำกลยุทธ์การทดสอบและการเรียนรู้มาใช้อย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาวิธีการทํางาน การทํางานร่วมกัน และการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ช่วงเวลานี้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่สําคัญสําหรับทั้งนายจ้างและพนักงาน และช่วยเสริมสร้างแนวทางของ Mercer ในการสร้างผลงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงานและลําดับความสําคัญทางธุรกิจ

สองปีต่อมา บริษัทในจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องคิดหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้แข่งขันได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นพิเศษเช่นนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีโอกาสพิเศษที่จะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนถ่าย จากแนวทางการจัดการแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นําที่คล่องตัว และกําหนดวิธีการทํางานใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหาสําหรับองค์กรและความยืดหยุ่นสําหรับพนักงาน

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มเพื่อศึกษาว่าองค์กรของคุณจะพัฒนาสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสานให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไร

93% ขององค์กรกําลังวางแผนหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลในปีนี้เพื่อเพิ่มผลกระทบ
Global Talent Trends ของ Mercer
พาราดอกซ์ความยืดหยุ่นและความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหา

รูปแบบใหม่ของการทํางาน (New shape of work)

ร่วมมือกับเราเพื่อจัดการกับความท้าทายและความไม่แน่นอนที่เกิดจาก COVID-19 และมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การกำลังคนที่คล่องตัวมากขึ้นในอนาคต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง