Den nya formen av arbete: Omdefiniera flexibelt arbete 

Kvinna som arbetar på sin bärbara dator hemma bredvid ett barn som arbetar med skolarbete

Omfamna flexibla arbetsarrangemang för alla

COVID-19 har testat många människors förmåga att vara flexibla när det gäller hur och var de arbetar. Nästa utmaning för arbetsgivare är att hjälpa alla att gå vidare genom att utforma och implementera flexibla arbetsstrategier som är inkluderande. Sådana strategier bör omfatta alla anställda i alla livsstadier och utnyttja de många olika former som flexibilitet kan ta.  

Många arbetsgivare säger att de kommer att erbjuda flexibla arbetsarrangemang i större skala än före coronaviruspandemin. Förhoppningen är att detta kommer att leda till verkligt affärsvärde, däribland varaktigt engagemang, produktivitetsökningar och större tillgång till utökade talangpooler. Nästan alla företag (98 %) vidtar åtgärder för att skapa en sund hybridarbetskultur. Detta har en positiv effekt. Sedan pandemin har 83 % av de energiserade anställda litat på att deras organisation låter dem arbeta flexibelt. Att engagera en blandad arbetsstyrka, där anställda har en rad olika arbetserfarenheter , kommer dock att vara utmanande för både chefer och team. Det kommer att påverka allt från anställning och lärande till affärsutveckling och prestationshantering.

Ledande företag kombinerar det bästa från pre-COVID-eran (personalisering, globalt uppsökande och resultatledda åtgärder) med de avlägsna, flexibla och digitala modeller som omdefinierar arbetet idag. De omprövar hur olika jobb kan flexa och hur de kan erbjuda sina anställda mer flexibilitet, oavsett vilken livsfas de har nått. De är innovativa och skapar lösningar som erkänner människors ekonomiska, hälso- och karriärmål. Flexibilitet för alla är den nya formen av arbete. Använd vår expertis för att utforska vad som är möjligt, önskvärt och hållbart. 

88 % av de anställda som blomstrar säger att deras kollegor stödjer personer med flexibla arbetsarrangemang.
Global Talent Trends

Tre sätt att komma igång med flexibelt arbete

Testa din organisations flexibilitet

Använd vårt kostnadsfria verktyg för att bedöma var din organisation för närvarande befinner sig när det gäller att leverera flexibilitet för din personalstyrka. 

Gör bedömningen

Flexibelt arbete

Mercer har beprövad erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa flexibla arbetsstrategier för övergång från fasta till hybrida strukturer. 

Läs mer

Finslipa din flexibla arbetsstrategi

Utforma och implementera ett strategiskt tillvägagångssätt för flexibelt arbete som ger långsiktigt värde för både dina anställda och ditt företag.

Kontakta oss

Utforska mer

    Relaterade lösningar
      Relaterade insikter