Den nya formen av arbete: Omformulera värdeförslag för anställda och anställdas upplevelse 

två personer på en träbearbetningsbänk som löser en utmaning

Balansera anställdas behov och organisatoriska behov

Vi befinner oss mitt i en revolution på arbetsplatsen. Människor vill inte längre arbeta för ett företag, de vill arbeta med ett företag. De är ute efter en ny deal – en som är rättvis och som erbjuder val och anslutning. Som svar omdefinierar arbetsgivare gamla arbetskontrakt. De utvecklar även sina strategier för återgång till arbete så att de blir hållbara framtida arbetsmodeller som balanserar behoven hos både arbetstagare och verksamheten som helhet. 

Om du inte omprövar ditt värdeerbjudande för anställda och omformar dina anställdas upplevelse riskerar du att förlora topptalanger och vara mindre flexibel än dina konkurrenter. 

Med ökningen av distansarbete är digital omvandling fortfarande en viktig väg för att ge anställda bättre upplevelser (korsningen mellan händelser, miljöer och anställdas förväntningar). Detta skapar i sin tur starkare affärsresultat. 

Hur kan du bäst modernisera arbetsdagen och tänka om gällande de ”ögonblick som betyder något”? Hur kan du omarbeta och omvandla interaktioner? Hur kan du förstå och känna empati för behoven hos en mångfaldig arbetsstyrka? Hur kan du utforma och implementera inkluderande upplevelser som återspeglar vad människor sätter ett värde på? Hur kan du göra allt detta i ett klimat av distraktion och utmattning?

Börja med att förstå din organisations mognadsbaslinje för anställdas upplevelser. Hitta sedan möjligheter att leverera de saker som dina anställda verkligen värdesätter.

Metodik för anställdas upplevelse

Designa

bättre upplevelser för anställda som driver på påverkan.

Aktivera

erfarenheter genom HR-funktionen och digital transformation.

Mät

upplevelser genom kontinuerligt lyssnande och analys.

85 % av företagen skapar anställdas upplevelser tillsammans med sina anställda.
Global Talent Trends

Tre sätt att förbättra dina anställdas upplevelser

Självdiagnosverktyg för anställdas upplevelser

Använd vårt kostnadsfria självdiagnostiska verktyg för anställdas upplevelser för att bedöma din organisations mognadsnivå för anställda i fyra olika dimensioner.

Gör bedömningen

Insikter om anställdas upplevelse

Använd designtänkande principer för att definiera och forma lösningar som uppfyller dina anställdas behov mer effektivt och ta fram det bästa i dem.

Läs mer om design av anställdas upplevelser

Rådgivning om anställdas upplevelser

Ta reda på hur designtänkande strategier kan ge ledare, chefer och HR-team möjlighet att driva positiv förändring.

Kontakta oss

Relaterat innehåll

    Relaterade lösningar
      Relaterade insikter