Budowanie solidnej strategii zrównoważonych inwestycji

Możemy pomóc Ci zbudować lub zoptymalizować zrównoważoną strategię inwestycyjną, której celem jest pomoc w pokonywaniu przyszłych wyzwań i zmian regulacyjnych. Przyglądamy się postępom w stosunku do współpracowników, identyfikujemy potencjalne zmiany w alokacji aktywów i oceniamy zdolność portfela do przejścia. Możemy uwzględnić kwestie ESG, DEI, klimat i wpływ. Nasze badania, narzędzia, porady i rozwiązania mają na celu pomóc Ci zarządzać Twoim profilem ryzyka, jednocześnie poszukując korzystnych zwrotów.

Dlaczego zrównoważona strategia inwestycyjna ma kluczowe znaczenie

Rządy ustanawiają zasady i przepisy dotyczące zrównoważonego inwestowania. Inwestorzy przyjmują „zrównoważone cele rozwojowe”. Darczyńcy i beneficjenci domagają się od inwestorów podejmowania prawdziwych działań, aby przestać zanieczyszczać środowisko, rozwijać gospodarkę w sposób zrównoważony i chronić osoby narażone na zagrożenia. Wdrożenie zrównoważonej strategii inwestycyjnej nie jest już „niezbędnym elementem działania”, jest ono niezbędne dla wszystkich inwestorów, niezależnie od wielkości na całym świecie. 

Inwestowanie w sposób zrównoważony – na przyszłość – wykracza poza uwzględnianie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Obejmuje to również zwracanie uwagi na różnorodność, równość i integrację (DEI) w obrębie menedżerów i strategii oraz zachowanie równowagi między właściwym postępowaniem a wywiązywaniem się ze zobowiązań inwestycyjnych, które w innym przypadku nazywa się inwestowaniem w wpływ.

Nasza deklaracja dotycząca zrównoważonych inwestycji przedstawia nasze podejście i zaangażowanie w pomoc w wywieraniu pozytywnego, zrównoważonego wpływu, jednocześnie dążąc do uzyskania korzystnych zwrotów.

Pytania, które należy zadać podczas definiowania swojego podejścia: 

 • Gdzie jestem w podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju?
 • Gdzie są menedżerowie ds. zasobów na swojej drodze?
 • Jakie praktyczne zmiany mogę wprowadzić dzisiaj?
 • Jak mogę się upewnić, że DEI jest priorytetem dla kierowników i w strategiach?
 • Jak osiągnąć optymalną równowagę między większym dobrem a realizacją moich celów finansowych?

Kwestie do rozważenia przy tworzeniu strategii zrównoważonych inwestycji

Istnieje wiele sposobów podejścia do ESG w ramach portfela. Poniżej przedstawiono główne strategie, które można wdrożyć pojedynczo lub w kombinacji. Wierzymy, że sukces wymaga połączenia następujących elementów:

Strategie ESG

 • Integracja: Uwzględnij czynniki ESG w decyzjach inwestycyjnych.
 • Inwestycja: Przydzielanie budżetów do tematów zrównoważonego rozwoju lub wpływanie na inwestycje w nowe możliwości.
 • Zarządzanie: Weź udział w głosowaniu i angażuj się we współpracę z podstawowymi firmami i decydentami.
 • Badania przesiewowe: Wyeliminuj sektory i firmy uznane za nieodpowiedzialne i niezgodne z Twoimi wartościami.

Zmiany klimatyczne to pilny problem dla naszej planety i społeczności inwestycyjnej. Instytucjonalni inwestorzy, tacy jak fundusze emerytalne, instytucje finansowe, ubezpieczyciele, zarządcy majątku, fundusze i fundacje, posiadają w swoich portfelach aktywa o wartości bilionów dolarów. W gospodarce dekarbonizującej aktywa te są wysoce narażone na ryzyko zmian klimatycznych.

Modelowanie scenariuszy zmian klimatycznych

Nasza globalna współpraca z Ortec Finance pozwoliła nam zapewnić inwestorom instytucjonalnym wszelkiego rodzaju rygorystyczną analizę kryzysu klimatycznego. Nasze modelowanie scenariuszy odkrywa pojawiające się możliwości, pomagając inwestorom zdecydować, w jaki sposób chcą wpłynąć na kryzys klimatyczny i jak sprawić, aby ich portfele były odporne na przyszłe wyzwania. 

Nasza analiza ilościowa, zgodnie z grupą zadaniową ds. ujawnień finansowych związanych z klimatem (TCFD), opiera się na ekonomii i nauce. Analiza ta zapewnia wysoki poziom szczegółowości, umożliwiając klientom rozważenie, czy wpływ na klimat jest w pełni wyceniony w każdej klasie aktywów i sektorze gospodarczym przed podjęciem decyzji o relokacji. Długoterminowe prognozy, które zapewnia, są zintegrowane z założeniami rynków kapitałowych Mercer we wszystkich naszych usługach.

W ramach szerszej strategii zrównoważonych inwestycji integracja soczewki DEI z procesem podejmowania decyzji pozwala na dostosowanie portfeli do misji i wartości organizacji. Pozwala również na osiągnięcie długoterminowych, zrównoważonych zwrotów i pomoże wprowadzić zmiany, które mogą ostatecznie przynieść korzyści nam wszystkim.

Trzy kroki do zintegrowania DEI z Twoim portfelem inwestycyjnym

 1. Zdefiniuj, co różnorodność oznacza dla Ciebie
 2. Zbuduj proces i strategię
 3. Wdroż swój plan

Bez względu na to, na jakim etapie procesu inwestycyjnego DEI znajdujesz się, możemy pomóc Ci zdefiniować, co różnorodność oznacza dla Twojej organizacji i zintegrować ją z Twoim portfelem i procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Istnieje wiele podejść do zrównoważonych inwestycji, w tym integracja i kontrola ESG, inwestowanie tematyczne i inwestowanie wpływowe. Coraz więcej inwestorów chce wpływać na inwestycje, aby pomóc im osiągnąć równowagę między właściwym działaniem na rzecz planety, a jednocześnie osiągnąć zyski finansowe. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o inwestowanie.

Uwagi dotyczące inwestowania w wpływ

 1. Definiowanie ambicji i tematów projektu
 2. Identyfikowanie możliwości osiągnięcia równowagi
 3. Pozyskiwanie i uzyskiwanie dostępu do menedżerów
 4. Raportowanie postępów i wpływu

Nasz zespół doświadczonych specjalistów może pomóc Ci zweryfikować Twoje cele względem celów inwestycyjnych, definiując optymalną strategię, która równoważy Twoje ambicje w zakresie zrównoważonych inwestycji ze zwrotami.

Narzędzia, które pomogą Ci wzmocnić strategię zrównoważonej inwestycji

Ważne jest, aby uzyskać wgląd w to, jak dobrze obecnie uwzględniasz ESG w ogólnym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
Nasze podejście RITE oceni Twoje portfolio w każdym obszarze zrównoważonej ścieżki inwestycji Mercer (przekonania, polityka, proces i portfel), aby ocenić Twoje portfolio w skali od A++ do C i porównać je z innymi firmami. Narzędzie to może również monitorować poprawę w czasie.

Narzędzie Climate Benchmark

Nasze narzędzie Climate Benchmark ocenia obecne praktyki w celu odkrycia luk w aktywności i wszelkich potrzeb poprawy w dziedzinie inwestycji w zaawansowany klimat. Narzędzie ocenia 10 kategorii aktywności i ocenia aktualny poziom postępów w skali od 1 do 5; 1 oznacza „nie rozpoczęto”, a 5 oznacza „w pełni rozwinięty”.
Ten wykres pająków jest przykładem wyników narzędzia do oceny klimatu, które porównuje obecne praktyki klimatyczne inwestorów z praktykami ich rówieśników. Wykres pokazuje postęp inwestorów w 10 kategoriach, oceniając go w skali od 1 do 5.

Po uzyskaniu jasnego obrazu tego, gdzie jesteś w swojej podróży, musisz dokonać przeglądu swoich celów pod kątem przekonań organizacyjnych, polityk, procesów i ogólnego podejścia do portfolio. Pomoże Ci to przejść dalej i wypełnić wszelkie luki specyficzne dla Twojej organizacji.

Ramy przejściowe dotyczące redukcji emisji

Nasze ramy przejścia pomogą Ci ustalić aktualne wartości wyjściowe emisji podczas oceny, jak dokonać redukcji, wyznaczyć docelowe kamienie milowe i opracować plan wdrożenia, który można zintegrować ze strategią i portfolio.
Ten schemat przedstawia proces i ramy czasowe, które inwestor może wdrożyć, aby pomóc w przekształceniu portfeli do zera emisji do 2050 r.

Droga do zrównoważonych inwestycji

Ten schemat przedstawia cztery etapy zrównoważonej ścieżki inwestycyjnej – przekonania, polityka, proces i portfolio.
Ten schemat ilustruje zrównoważoną ścieżkę inwestycyjną, od zera do trzydziestu sześciu miesięcy.

Po zidentyfikowaniu obszarów do zmiany możemy pomóc Ci zrozumieć konsekwencje, jakie nadchodzące zmiany będą miały dla Twojego portfela. W jaki sposób Twoja alokacja aktywów będzie musiała się zmieniać z czasem? Jaki będzie wpływ na Twoje klasy aktywów i menedżerów? Możemy pomóc Ci odpowiedzieć na te pytania, wykorzystując naszą dogłębną wiedzę na temat klas aktywów, menedżerów i strategii.

Przeglądając portfolio i plan działania, pomożemy Ci zrozumieć zdolność Twoich menedżerów i organizacji do przejścia do zrównoważonej strategii. Nasze narzędzie Analytics for Climate Transition oblicza aktualny poziom emisji, identyfikuje obszary możliwej redukcji i zaleca plan przejścia według klasy aktywów.

Nasze zobowiązanie do pomocy w zmienianiu świata

Dążenie do zera netto do 2050 r.

Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego podejścia inwestycyjnego i naszej firmy jako całości. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia celu zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku w większości naszych funduszy. Przewidujemy, że do 2030 r. zmniejszymy bezwzględną emisję dwutlenku węgla z portfela o 45% w stosunku do poziomu wyjściowego z 2019 r. Tutaj Mark McNulty, nasz międzynarodowy dyrektor ds. klientów, Mercer Investment Solutions, wyjaśnia więcej. 

Określiliśmy jasne cele i odpowiedzialność

 • Do 2030 roku spodziewamy się zmniejszyć bezwzględną emisję o 45% w stosunku do poziomów wyjściowych z 2019 roku.
 • Do 2050 roku zobowiązaliśmy się osiągnąć bezwzględną emisję dwutlenku węgla netto zerową dla naszych klientów z Wielkiej Brytanii, Europy, Australii, Nowej Zelandii i Azji, posiadających portfele uznaniowe oraz dla większości naszych funduszy obejmujących wiele aktywów z siedzibą w Irlandii.   
 • Będziemy sporządzać roczne raporty z postępów w zakresie emisji bezwzględnych, a także raporty dotyczące intensywności emisji dwutlenku węgla.

Zrównoważone rozwiązania inwestycyjne dla inwestorów instytucjonalnych

Możemy współpracować z Tobą, aby stworzyć i zrealizować Twoją strategię zrównoważonej inwestycji, pomagając Ci osiągnąć ogólne cele zrównoważonego rozwoju. Jako zaufany doradca i dostawca OCIO mamy dostęp do całego świata menedżerów, klas aktywów i możliwości. Możemy ocenić Twoje portfolio za pomocą wielu soczewek, zapewniając, że każda podjęta przez Ciebie decyzja inwestycyjna uwzględnia najbardziej palące tematy globalne, takie jak zmiany klimatu.
 • Odpowiedzialna całkowita ocena inwestycji (RITE)

  Narzędzie to umożliwia ocenę Twoich przekonań, polityk, procesów i portfolio. Pokazuje, jak sobie radzisz w skali od A++ do C i porównuje Cię z innymi. Może również monitorować Twoją poprawę w czasie.
 • Droga do zrównoważonych inwestycji

  Te porady i ramy wdrożeniowe stanowią podstawę silnego zarządzania i wdrażania portfela, pomagając w podejmowaniu działań na drodze do zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego.
 • Analityka zmian klimatycznych (ACT)

  Ramy te oceniają szeroki zakres danych, aby ocenić zdolności przejściowe spółek notowanych na giełdzie i pomóc Ci pozycjonować portfele na przyszłość wolną od emisji dwutlenku węgla.
 • Inwestowanie w celu uzyskania wpływu

  Możemy pomóc Ci zbudować solidną strategię inwestycyjną, której celem jest przyspieszenie realnych zmian, a jednocześnie zapewnienie większych zwrotów z portfeli.
 • Integracja DEI

  Możemy pomóc w zdefiniowaniu i zbudowaniu strategii inwestycyjnej dotyczącej różnorodności, równości i integracji (DEI), która ma na celu zapewnienie pozytywnych zmian i lepszych wyników portfela.
 • Badania inwestycyjne

  Uzyskaj dostęp do najnowszych strategicznych badań inwestycyjnych dotyczących społeczności MercerInsight oraz naszych przyszłościowych badań dotyczących zarządzania aktywami w MercerInsight, które pomogą Ci podejmować decyzje inwestycyjne.

Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
Dołącz do społeczności

Wykorzystaj nasz zasięg i głębię

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w pomaganiu klientom w zrównoważonym inwestowaniu, możemy pomóc Ci zidentyfikować odpowiednie możliwości inwestycyjne, aby zrównoważyć dobre zyski z pozytywnymi zmianami. W 2008 roku uruchomiliśmy naszą zastrzeżoną platformę ratingową ESG dla zrównoważonych inwestycji, obejmującą ponad 4000 strategii. Od tego czasu stworzyliśmy zestaw ram i narzędzi, które pomogą Ci zidentyfikować optymalne zrównoważone inwestycje i ulepszyć zrównoważoną budowę portfela.

Powiązane spostrzeżenia


  Gdziekolwiek jesteś na zrównoważonej drodze inwestycyjnej, możemy Ci pomóc.

  Porozmawiaj z jednym z naszych zespołów już dziś