Digital Health Action Alliance: Współpraca publiczno-prywatna w celu zapewnienia zdrowia w zasięgu ręki 

Wywiad z dr Lorną Friedman na temat partnerstwa publiczno-prywatnego DHAA, aby zapewnić zdrowie w zasięgu ręki i ogromną rolę, jaką mają do odegrania pracodawcy

Digital Health Action Alliance (DHAA) jest współpracą pomiędzy Mercer a Światowym Forum Ekonomicznym (WEF), międzynarodową organizacją na rzecz współpracy publiczno-prywatnej.

Celem DHAA jest zbadanie, w jaki sposób nowa cyfrowa technologia opieki zdrowotnej w połączeniu ze sprawdzonymi metodami leczenia i zaufanymi źródłami opieki może pomóc zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych (NCD), w szczególności chorób sercowo-naczyniowych. Sojusz obejmuje obecnie 54 organizacje, rzeczników i przedsiębiorców, którzy współpracują, aby sprostać temu wyzwaniu.

18 stycznia 2023 r. DHAA odniosła się do Dorocznego Zgromadzenia WEF w Davos w Szwajcarii. Dało to członkom sojuszu wyjątkową możliwość podzielenia się swoim planem i wynikami z rządami, firmami i wpływowymi organizacjami pozarządowymi z całego świata.

Sesję poprowadziła dr Lorna Friedman, starszy partner ds. zdrowia, transformacji i zrównoważonego rozwoju w Mercer. Tutaj wyjaśnia znaczenie programu DHAA i pracy, jaką do tej pory udało jej się wykonać.

Dlaczego DHAA koncentruje się na chorobach niezakaźnych?

Choroba sercowo-naczyniowa to najlepszy zabójca na świecie. To przyczyna około 18 milionów zgonów rocznie — to prawie jedna trzecia wszystkich zgonów na całym świecie. Około 6,5 miliona z nich uważa się za przedwczesne zgony — to znaczy osoby umierające przed 70. rokiem życia 1.

Rozwiązanie tego problemu jest uznawane przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych za główny cel w zakresie zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu NCD o jedną trzecią do 2030 roku 2.

Większość z tych zgonów ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach i stanowi istotny i kosztowny wskaźnik globalnych nierówności zdrowotnych. Jednak przedwczesne zgony występują również w krajach zamożnych, gdzie następuje produkcja i dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii i skutecznych leków. Na przykład w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych występują znaczne różnice w stanie zdrowia i znaczące różnice w długości życia w różnych regionach — a nawet między różnymi miastami. Wiele z nich sprowadza się do różnych wskaźników chorób sercowo-naczyniowych 3.  Tak więc zyski, jakie osiągnęliśmy w dziedzinie nauk klinicznych i zarządzania zdrowiem, nie są równomiernie rozprowadzane.

Przedwczesna śmierć rabuje rodziny, społeczności i społeczeństwa osób, które często są w najlepszych latach wkładu gospodarczego i społecznego. Jest to więc problem, który dotyczy wszystkich. Z punktu widzenia pracodawcy zmniejszenie liczby chorych, przedwczesnych upośledzeń, a nawet zgonów z powodu NCD, przynosi znaczące korzyści ekonomiczne — znów dlatego, że osoby dotknięte chorobą często są w czołówce swojego życia zawodowego.

Jakie są cztery obszary koncentracji na transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej?

Jesteśmy w trakcie cyfrowej transformacji w służbie zdrowia. Zadaliśmy sobie pytanie, czy istnieje możliwość zastosowania technologii cyfrowej jako katalizatora, aby zmniejszyć liczbę zgonów z powodu NCD i wyeliminować lukę w stanie zdrowia? Aby pomóc w odpowiedzi na to pytanie, najpierw staraliśmy się zrozumieć, w jaki sposób obecnie uzyskuje się dostęp do opieki zdrowotnej i w jaki sposób technologia jest wykorzystywana w różnych społecznościach.

W społecznościach, w których duże zasoby zdrowotne są niedostępne lub nie otrzymują odpowiednich inwestycji, okazuje się, że promocja i usługi zdrowotne są wspierane lub świadczone przez pracowników opieki zdrowotnej społeczności. Są to główni aktorzy wspierani przez polityki rządowe i federalne systemy opieki zdrowotnej w krajach takich jak Indie, Brazylia i Kenia 4,5,6. Ale nie chodzi tylko o kraje o niskich i średnich dochodach. W Stanach Zjednoczonych wiele społeczności wiejskich i kwalifikowanych federalnie ośrodków zdrowia prowadzi kliniki opieki zdrowotnej zatrudniające wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej. Pracownicy służby zdrowia integrują się z zespołami służby zdrowia, które często obejmują farmaceutów, pielęgniarki, położne i inne 7.

A trend ten rośnie.

Dlaczego? Ponieważ istnieje literatura sugerująca, że pracownicy ci są w stanie wykuć wysoki stopień zaufania. Pracownicy służby zdrowia w społecznościach lokalnych często pochodzą ze społeczności, którym służą. Wygenerowali kapitał społeczny, relacje i łączność interpersonalną, co przekłada się na zaufanie 8,9 . A kiedy mówimy o chorobach przewlekłych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, jest to bardzo ważne – ludzie muszą czuć się komfortowo, rozmawiając o swoich problemach zdrowotnych i wyzwaniach związanych z zarządzaniem chorobą przez całe życie.

Nasze badania w DHAA dotyczą zdrowia w czterech różnych obszarach: profilaktyka, diagnostyka, leczenie i opieka zdrowotna społeczności. Odkryliśmy, że pracownicy służby zdrowia społeczności stanowią wątek dla wszystkich tych elementów.

Wtedy naprawdę zainteresowaliśmy się sposobem zastosowania technologii. Gdybyśmy mogli oddać w ręce tych lokalnych pracowników służby zdrowia odpowiednie cyfrowe narzędzia opieki zdrowotnej – ludzi na pierwszej linii frontu, którzy wchodzą w interakcje z rodzinami i często świadczą usługi zdrowotne ludziom w tych społecznościach – mogłoby to być prawie idealne małżeństwo. Zaufany adwokat może teraz działać bardziej efektywnie i wydajnie.

W jakich obszarach cyfrowa technologia ochrony zdrowia może pomóc?

Główne korzyści to zwiększony i szybszy dostęp do informacji oraz ukierunkowanej aktywności w zależności od potrzeb. Na przykład w diagnostyce jedną rzeczą, która jest w tej chwili naprawdę ekscytująca, jest to, co nazywamy diagnozą „punktu opieki” — to znaczy pomysł, że możesz dowiedzieć się, co jest z Tobą nie tak, nie wychodząc z domu.

Od czasu pandemii COVID-19 wszyscy czujemy się bardzo komfortowo, jeśli chodzi o samowymazywanie. To ogromne. Nie musisz brać dnia wolnego od pracy. Nie musisz chodzić do pobliskiego miasta. Nie musisz znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się Twoimi dziećmi. Jest więc ogromna wartość ekonomiczna, jeśli chodzi o zmianę miejsca opieki.

Dzięki testom na COVID-19 natychmiast uzyskujesz wyniki testu, które również informują o Twoim zachowaniu. Jednak inne metody diagnostyczne mogą wymagać od kogoś zinterpretowania testu i sugerowania dalszych działań. I tutaj wkracza pracownik zdrowia społeczności. Jeśli uda nam się pozyskać odpowiednią technologię cyfrową, w tym sztuczną inteligencję (AI), możemy znacznie ułatwić im pracę. Mogą oni od czasu do czasu otrzymać diagnozę i komunikować się z zespołem, aby zrozumieć, jakie opcje zaoferować pacjentowi.

Oczywiście nie możemy po prostu zakładać, że pracownicy służby zdrowia społeczności będą chcieli tej nowej technologii lub tej odpowiedzialności. Musimy również zrozumieć ich doświadczenia, aspiracje i przeszkody. Dlatego też opracowaliśmy ankietę w 11 językach — i współpracujemy z wyjątkową grupą nauczycieli i usługodawców, aby lepiej zrozumieć pogląd pracownika opieki zdrowotnej w społeczności. Chcemy zrozumieć, jakich narzędzi cyfrowych już używają i jakie są ich odczucia. Następnie łączymy te ankiety z wywiadami, dzięki czemu mamy dobre połączenie danych ilościowych i jakościowych, aby pomóc nam zrozumieć, co naprawdę dzieje się w terenie, a także zmienne w różnych warunkach.

Czy mamy wystarczająco dużo pracowników opieki zdrowotnej w społeczności, aby ta strategia działała?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewiduje, że do 2030 r. możemy mieć globalny niedobór 18 milionów pracowników służby zdrowia potrzebnych do osiągnięcia uniwersalnego ubezpieczenia zdrowotnego 10 — dlatego rozpaczliwie musimy rozwiązać ten problem. Pracownicy służby zdrowia w społeczności mogą zaoferować jedno rozwiązanie, a technologia może pomóc zwiększyć ich wpływ.

Jak każdy pracownik, musimy jednak sprostać istniejącym wyzwaniom i odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak: Jak możemy rekrutować i zatrzymywać pracowników służby zdrowia w społeczności? Jak możemy stworzyć rolę, która będzie angażująca i znacząca? Wynagrodzenie? Szkolenie? Jak podnosimy kwalifikacje i tworzymy ścieżki kariery?

Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowej technologii cyfrowej opieki zdrowotnej pomoże w wielu z tych obszarów. Wczesne wyniki ankiety pokazują już, że obecni pracownicy w terenie chcą więcej technologii. Mają apetyt na to i widzą możliwości. Mogą zobaczyć wartość robienia notatek i zapisywania danych na tablecie, zamiast zapisywać wszystko na papierze, i być w stanie komunikować się w czasie rzeczywistym, zamiast czekać. Skraca ich pracę, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia lepszą opiekę.

Rola pracodawców

Pracodawcy mają do odegrania ogromną rolę. Po pierwsze, płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, które niektórzy pracodawcy coraz częściej chcą rozszerzać dla swoich pracowników. Kierownicy ds. kadr i kierownicy ds. ryzyka mogą zadać sobie pytanie: Czy nasze świadczenia są odpowiednie do określonego celu? Czy nasze polisy ubezpieczeniowe są odpowiednie do określonego celu? Czy nasze polityki przyczyniają się do zapewnienia zdrowia w sposób sprawiedliwy, skuteczny i wydajny?

Coraz częściej oznacza to spojrzenie na to, co jest dostępne i potrzebne na poziomie lokalnym. Większość organizacji międzynarodowych ustala swoje polityki na poziomie regionalnym lub globalnym, a wiele z nich dąży do zapewnienia spójnych korzyści na całym świecie. Jednak „spójność” nie oznacza sprawiedliwości. Różne części świata mają bardzo różne wymagania w zakresie opieki zdrowotnej, a pracodawcy odnoszą korzyści ze zrozumienia lokalnych mocnych stron i wyzwań.

Zaczynamy przyglądać się wskaźnikom, takim jak luki w zabezpieczeniach społeczności i wskaźniki odporności społeczności — są to punkty danych, z którymi współpracują menedżerowie ds. ryzyka. Jednak coraz częściej są to również koncepcje, które znają liderzy operacji biznesowych i kierownicy ds. świadczeń. Pracodawcy czerpią korzyści ze zrozumienia, jakie są potencjalne zagrożenia dla zdrowia i wsparcie społeczne w różnych miejscach pracy swoich pracowników, a w szczególności ze sposobu, w jaki systemy te reagują w czasach kryzysu. Jeśli na przykład w kluczowym zakładzie lub łańcuchu dostaw dotknie go duży powódź, w jaki sposób zapewni on pracownikom dostęp do potrzebnych im leków? Jaka jest odporność lokalnego centrum zdrowia i jak wpływa to na odporność firmy?

Pracodawcy często współpracowali, aby zapewnić dostępność usług w swoich lokalnych społecznościach i są często postrzegani jako liderzy, a na pewno jako influencerzy. Aby mieć wpływ, musimy zrozumieć istniejące zasoby lub luki w zdrowiu społeczności i strukturach wsparcia społecznego. Pracując wspólnie nad wzmocnieniem systemów opieki zdrowotnej, poprawiamy wyniki zdrowotne wszystkich osób i w ten sposób przyczyniamy się do tworzenia zdrowszych społeczeństw dla wszystkich.

Współpraca ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że kapitał zdrowotny będzie bardziej sprawiedliwy w społeczności. Niezależnie od tego, czy nazywamy to publiczno-prywatnym partnerstwem, sponsoringiem, czy rzecznictwem, w ostatecznym rozrachunku ludzie potrzebują opieki zdrowotnej. Pracodawcy pełnią obecną i historyczną rolę, a także mają nabyty interes w promowaniu i wspieraniu opieki zdrowotnej tam, gdzie działają ich pracownicy, klienci i łańcuchy dostaw.

Ludzie nadal są w centrum opieki. Liderzy biznesowi mogą być ważnymi rzecznikami transformacji zdrowotnej, w tym wspierać pracowników opieki zdrowotnej społeczności w uzyskiwaniu dostępu do potrzebnych narzędzi.

Jako pracodawcy musimy rozpoznawać tę nową rzeczywistość i nie możemy już odsunąć się od zdrowia pracowników. Nie możemy już kwestionować potrzeby inwestowania w dobre samopoczucie naszych pracowników. Mamy szansę zmienić świat, pokazać pracownikom i ich rodzinom, że rozumiemy ich obawy i zapewnić im pomoc i wsparcie niezbędne do pokonania trudnych czasów.


 Światowa Organizacja Zdrowia. Arkusz informacyjny „Cardiovascular Diseases (CVD)”, 11 czerwca 2021 r., dostępny pod adresem https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).

Światowa Organizacja Zdrowia. „Cel SDG 3.4 — choroby niezakaźne i zdrowie psychiczne” dostępny pod adresem https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/sdg-target-3.4-noncommunicable-diseases-and-mental-health.

3 Piosenka S, Ma G, Trisolini M i wsp. „Ocena rozbieżności pomiędzy krajami w przedwczesnym śmiertelności z powodu udaru w USA, JAMA Network Open, 12 maja 2021 r., dostępna pod adresem https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2779781.

4 Wadge H, Bhatti Y, Carter A i wsp. „Strategia zdrowia rodziny Brazylii: Korzystanie z usług Community Health Care Workers w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej” Badanie przypadku funduszu Commonwealth Fund, 13 grudnia 2016 r., dostępne pod adresem https://www.commonwealthfund.org/publications/case-study/2016/dec/brazils-family-health-strategy-using-community-health-care-workers.

5 Shanthosh J, Durbach A i Joshi R. „Charting the Rights of Community Health Workers w Indiach: The Next Frontier of Universal Health Coverage” – Dziennik zdrowia i praw człowieka, tom 23, wydanie 2 (2021): 225–238. Dostępne w https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8694295/.

Gitau A. „Kenya wprowadza nową strategię zdrowia społeczności”, Johnson & Johnson Center for Health Worker Innovation, 23 marca 2021 r., dostępny pod adresem https://chwi.jnj.com/news-insights/kenya-launches-new-community-health-strategy.

7 Sabo S, Allen C, Sutkowi K i wsp. „Wspólnotowi pracownicy służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych: Wyzwania związane z identyfikacją, ankietowaniem i wspieraniem pracowników”. American Journal of Public Health, tom 107, wydanie 12 (2017): 1964–1969. Dostępne w https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5678391/.

8 Saint Onge JM, Brooks JV. „Wymiana i wykorzystanie kapitału kulturowego i społecznego wśród pracowników służby zdrowia społeczności w Stanach Zjednoczonych”, Sociology of Health & Illness, tom 43, wydanie 2 (2021): 299–315. Dostępne w https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33211336/.

9 Berner M i wsp. Wartość relacji: Poprawa wyników uczestnika w zakresie usług społecznych poprzez kapitał społeczny. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA, 2020 r. Dostępne w https://ncimpact.sog.unc.edu/wp-content/uploads/sites/1111/2020/10/The-Value-of-Relationships-Improving-Human-Services-Participant-Outcomes-Through-Social-Capital.pdf.

10 Światowej Organizacji Zdrowia. „Reagowanie na 18 milionów uchybień pracownika służby zdrowia – 35 betonowych działań i sześć kluczowych komunikatów”, 28 maja 2019 r., dostępnych pod adresem https://www.who.int/news/item/28-05-2019-addressing-the-18-million-health-worker-shortfall-35-concrete-actions-and-6-key-messages.

Współtwórcy
Powiązane rozwiązania
    Powiązane treści