Różnorodność, równość i integracja: Podstawa sukcesu gospodarczego i bardziej integracyjnego świata 

Successful businesspeople smiling happily during a meeting in a creative office. Group of cheerful business professionals working as a team in a multicultural workplace.

Różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) to najważniejsze elementy dla organizacji na całym świecie, które uświadamiają sobie, że wpływowa strategia DEI to coś więcej niż tylko wyróżnik – to podstawa rozwoju i sukcesu.

W tym nowym podcaście, przedstawionym przez Mercer Germany, Michelle Sequeira , lider Mercer ds. doradztwa w zakresie różnorodności, równości i integracji w Wielkiej Brytanii i Europie, przedstawia spostrzeżenia i odpowiada na najważniejsze pytania:

 • Czym jest DEI i czym się różni w zależności od kraju?
 • Jakie są największe wyzwania i priorytety dla firm?
 • Jakie są najlepsze w swojej klasie przykłady, na które możemy szukać? 
 • Jakie praktyczne kroki mogą podjąć organizacje i osoby fizyczne, aby poprawić wskaźnik DEI?

Ciekawe fragmenty z wywiadu:

 •  

  "Często, aby osiągnąć prawdziwy sukces, musimy mieć [DEI], a nie tylko HR. Drugim wyzwaniem – a być może obszarem, który niekoniecznie prowadzi do prawdziwego sukcesu – jest to, że organizacje koncentrują się na przyciąganiu, wprowadzając tylko tę różnorodność do firmy, w przeciwieństwie do faktycznego myślenia o awansie i utrzymaniu oraz kulturze i równości. Prawdziwy sukces staje się nieco bardziej holistyczny w naszych podejściach. Naprawdę wierzę, że ważne jest, aby celowo podejmować inicjatywy, które organizacja przedstawia, ale także być opartym na dowodach i mieć strategię DEI opartą na danych."

   

 •  

  "To, co postrzegam jako priorytety, nie tylko z badań, ale także od naszych klientów, to rzeczywista potrzeba wykraczania poza płeć. 48% organizacji faktycznie podejmuje działania, aby zapewnić, że profil siły roboczej odzwierciedla rynki, na których działają... Istnieje realna potrzeba myślenia o propozycji wartości, jaką organizacja zapewnia pracownikom i zapewnienia jak największej integracji – zapewniając, że istnieje równość płac i kariery. Priorytet numer dwa polega na dbaniu o ważne chwile, opierając się na tej inkluzywnej propozycji wartości... Na przykład, o korzyści inkluzywne dla wszystkich."

   

 •  

  "90% organizacji chce zmaksymalizować energię pracowników, koncentrując się na tym elemencie kultury. Jedną z rzeczy z perspektywy DEI, które uważam za niezwykle ważne w kulturze, jest skupienie się na możliwościach, szczególnie zaczynając od góry. Widzimy, że wiele organizacji pracuje nad integracyjnymi ścieżkami przywódczymi, nie tylko jednym programem, ale holistycznymi, rocznymi wydarzeniami, aby naprawdę wprowadzić właściwe zachowania i wnioski... Istnieje ogromny wpływ, gdy liderzy mówią autentycznie zarówno o tym, gdzie jest ich firma, jak i co z nią robią."

   

 •  

  "Trzy kluczowe wnioski z naszej rozmowy: 1. Stosuj podejście oparte na danych. Wszyscy mamy uprzedzenia i mity. Dane obalają te mity i naprawdę pomagają nam nadać priorytet obszarom, które są naprawdę najbardziej wpływowe. 2. Stwórz długoterminową strategię, która będzie dostosowana do strategii biznesowej, w oparciu o dane, które właśnie przeanalizowałeś. Nic nie zmienimy dzięki tym jednorazowym inicjatywom ad hoc. 3. Zmiana zaczyna się od każdego z nas. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja rola, masz do odegrania rolę, aby bronić siebie i innych. Idźcie dalej i zróbcie różnicę. "

   

Gość:


Posłuchaj podcastu na Apple, Spotify lub Google

Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia