Jak dyrektorzy reagują na szok ekonomiczny i niedobory talentów 

Professional woman with a serious expression on her face.

Poruszanie się po trifektach inflacji, recesji i wąskim rynku pracy.

Globalna gospodarka po pandemii przyniosła organizacjom nowe wyzwania. W odpowiedzi liderzy biznesowi wykorzystują swoje doświadczenia z poprzednich kryzysów, aby przygotować swoje firmy na burzliwy rok 2023. Powstaje idealna burza, z połączeniem wysokich stóp inflacji, zbliżającej się recesji, niedoborów talentów, zakłóceń w łańcuchu dostaw i napięć geopolitycznych, które mają znaczący wpływ zarówno na lokalne, jak i globalne rynki.

Dyrektorzy mają do wyboru trudne wybory. Czy powinni inwestować na jutro, czy obniżyć koszty już dziś? Czy powinni skupić się na poprawie wydajności pracowników, ochronie zdrowia i wewnętrznych przepływach talentów, czy też powinni zmniejszyć liczbę pracowników i obniżyć płace? Czy sensowne byłoby sprzedawanie części swojej firmy, aby uwolnić kapitał i pomóc w zwiększeniu zasięgu? A może powinni zwiększyć swoje strategiczne partnerstwa?

Jeśli recesja nie stanowi bariery dla rozwoju, brak talentu to.

50%

kadry kierowniczej przewiduje, że będzie mieć trudności z zaspokojeniem popytu dzięki obecnemu modelowi talentów

35%

kadra kierownicza ma pewność, że może szybko zwiększać i zmniejszać potrzeby w zakresie talentów

57%

organizacji planuje zwolnić pracowników, zwłaszcza tych pracujących w trudnych warunkach konkurencyjnych

Pomimo wyzwań kadra kierownicza optymizuje, że popyt klientów wzrośnie, a ich firmy przetrwają burzę. Chodzi o to, że pomimo przekonania C-suite, że jego talent może się dostosować, jego zdolność do skalowania w górę i w dół siły roboczej szybko się opóźnia. Jasne jest, że wnioski z poprzednich recesji, a nawet z wysokiej inflacji nie są wystarczające do pogody w 2023 roku i rozwoju. Potrzebne jest radykalne przemyślenie procesów i modeli talentów oraz większe skupienie się na zdrowiu i wydajności, jeśli ludzie i firmy mają się rozwijać.

Talent nie jest już tylko tematem kadrowym, ale jest to krytyczny problem biznesowy – i jest najważniejszy zarówno dla dyrektorów generalnych, jak i dyrektorów finansowych. 

Powiązane produkty do zakupu
    Powiązane rozwiązania
      Powiązane spostrzeżenia