Nowe Déjà – od analizy post factum do prognozy 
Dołącz do nas na czerwcowym spotkaniu United States Global Investment Forum firmy Mercer, aby dowiedzieć się, czego możemy się nauczyć z najnowszej historii i jakie kluczowe tematy mogą kształtować rynki i praktyki inwestycyjne. Kluczowi interesariusze, konsultanci branżowi i inni wpływowi myśliciele spotykają się, aby wnikliwie przyjrzeć się siłom wpływającym na branżę inwestycyjną.

Program

Forum to półtora dnia sesji na scenie głównej, strumienie treści poświęcone różnym grupom aktywów, przemówienia programowe i czas na budowanie sieci kontaktów. Niektóre tematy, które zostaną omówione w programie, obejmują najnowsze tematy i możliwości, zrównoważone inwestowanie, rynki prywatne, płynność, dywersyfikację i inne. Pobierz wersję programu w formacie PDF.

Poniedziałek, 5 czerwca 

Zapraszamy właścicieli aktywów biorących udział w Forum, aby dołączyli do nas i Asany Partners na wycieczkę po Krog Street District, jednym z największych projektów przebudowy miejskiej w kraju. Wycieczka będzie również obejmować kilka lokalnych zabytków, w tym kościół Ebenezera Baptist i miejsce narodzin Martina Luthera Kinga Jr. Wycieczka zakończy się na Brew Dogs w celu drinków i nawiązywania kontaktów.

Wszyscy uczestnicy.

Wtorek, 6 czerwca 

Tony Wagman, lider strefy południowo-wschodniej w USA

Jo Holden, globalny dyrektor ds. badań i doradztwa inwestycyjnego
Rich Nuzum, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji i globalny główny strateg inwestycyjny
Amy Ridge, dyrektor ds. inwestycji – rynki prywatne
Annabell Siem Mathiesen, globalny dyrektor ds. zrównoważonych inwestycji

Ta sesja otwierająca tworzy scenę Forum, oświetlając obecny krajobraz inwestycyjny poprzez pryzmat naszych globalnych i amerykańskich liderów opinii. Omawiamy ryzyko, możliwości i wyzwania dla inwestorów w ciągu najbliższych kilku lat i spekulujemy, na czym mogą się skupić inwestorzy w Stanach Zjednoczonych.

Jason Bull, CIO, fundacja University of Georgia
Jonathan Glidden, dyrektor zarządzający ds. emerytur, Delta Airlines
Jay Love, główny strateg inwestycyjny w USA (Moderator)
Nick Martowski, dyrektor ds. inwestycji, MagMutual

Panel inwestorów reprezentujących różne pule aktywów reaguje na nasze motywy i możliwości na rok 2023, koncentrując się na tym, jak inflacja, polityka monetarna, geopolityka i przeniesienie zasobów wpływają na decyzje portfelowe i nowoczesną dywersyfikację.

Jo Holden, globalny dyrektor ds. badań i doradztwa inwestycyjnego

Określony wkład: Liczne smaki delegowania
Joseph Park, dyrektor ds. świadczeń, Simon Property Group
Miriam Tolbert, lider segmentu z określonym wkładem — południowy wschód (Moderator)
Shonna Turner, starszy dyrektor ds. kadr w Ameryce Północnej, Riskonnect, Inc.

Klienci z określonym wkładem (DC) i eksperci Mercer omawiają różne modele delegowania w ramach planów DC, w tym proces delegowania, apelację do różnych modeli oraz wpływ na członków i współpracowników HR.

Określona korzyść: koniec to dopiero początek: Inwestowanie poprzez zakończenie planu
Dave Cantor, starszy konsultant inwestycyjny
Chris Ebersole, współprzewodniczący komitetu ds. inwestycji w określone świadczenia

Przy przyspieszonym statusie finansowania planu na poziomie 15-letnim i zakończeniu planu sponsorzy i ich konsultanci/kierownicy inwestycyjni muszą być przygotowani do opracowania odpowiednich strategii inwestycyjnych. Chociaż obecne techniki hedgingowe są dobrze znane i stosowane, każde zakończenie planu wymaga unikalnego rozwiązania. Podczas tej sesji przedstawiamy ramy i omawiamy studium przypadku, w którym podejście zostało pomyślnie wdrożone.

E&F i opieka zdrowotna: Stare problemy, nowe pytania: Alternatywy w portfelach funduszy
Gurjeet Dosanjh, konsultant ds. rynków prywatnych
John Jackson, globalny lider ds. badań nad funduszami hedgingowymi
Kenny Pitman, dyrektor ds. inwestycji w rozwiązania alternatywne

Każdy cykl rynkowy stawia nowe pytania dotyczące starych problemów: płynności, stóp procentowych i ewolucji rynków kapitałowych. W tej prezentacji omówimy konsekwencje najnowszych trendów w zakresie wykorzystania alternatywnych inwestycji w portfele funduszy.

Zarządzanie majątkiem: zarządzanie portfelami w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
Jason Blackwell, główny strateg inwestycyjny, The Colony Group
Steve Doorn, starszy wiceprezes, dyrektor ds. zarządzania portfelem, Legacy Trust
David Hyman, starszy kierownik ds. zarządzania majątkiem (Moderator)
Brian Pollak, Partner, Kierownik ds. portfela, Evercore

Ostatnia dekada kończąca się w 2021 roku była jedną z najlepszych w historii tradycyjnych portfeli 60/40. Inwestorzy stają obecnie w obliczu podwyższonego poziomu inflacji, wyższych stóp procentowych i zwiększonej zmienności rynku. Ponadto inwestorzy myślą o globalizacji i rozważają ESG w bardziej przemyślany sposób. Zapewnienie, że portfele są dobrze zdywersyfikowane zarówno w obrębie klas aktywów, jak i w obrębie nich — a także według lokalizacji geograficznej, sektorów, czynników, stylów inwestycyjnych i nietradycyjnych uderzeń rynku — pozostaje kluczowe.

Zdefiniowany wkład: nowa struktura inwestycyjna zdefiniowanego wkładu Mercer: Perspektywa konsultanta i menedżera zasobów
Jennifer Archer, dyrektor ds. sprzedaży & konsultantów ds. instytucjonalnych określonych datków, JP Morgan
Holly Verdeyen, lider ds. wkładu zdefiniowanego w USA

Nowe menu inwestycyjne Mercer oparte na celach (DC) stanowi tło dla debaty na temat kapitału własnego o dużej kapitalizacji w USA, implementacji dochodu życiowego i podstawowych opcji menu DC.

Określona korzyść: wyższe stawki, wyższa stawka: W jaki sposób ustalasz swoją strategię hedgingową?
Julia Kotchetkov, starszy konsultant ds. strategii i rozwiązań emerytalnych
Erin Lefkowitz, starszy kierownik ds. portfela instrumentów dłużnych, OCIO

Wraz ze znacznym wzrostem stóp procentowych w 2022 r. znajdujemy się w zupełnie innym środowisku stóp procentowych niż w naszej niedawnej historii. Omawiamy, co to oznacza dla portfeli zabezpieczających odpowiedzialność DB, obejmujących zasady drogi do ustalenia strategii zabezpieczającej, jak te zasady mogły się zmienić w tym nowym środowisku i o czym należy myśleć z perspektywy wdrożenia.

E&F i opieka zdrowotna: Nauka wyższa: Co tak naprawdę mówi ankieta NACUBO
Geoff Wilson, starszy konsultant inwestycyjny
Texas Hemmaplardh, lider biznesowy non-profit

Pod koniec każdego roku finansowego National Association of College and University Business Officers (NACUBO) przeprowadza badania wśród instytucji o wyższej edukacji na temat praktyk zarządzania inwestycjami w ramach swoich portfeli funduszy. W tej sesji Mercer omawia niektóre z nieoczywistych spostrzeżeń i trendów, przedstawiając ważne wnioski dla powierników wsparcia.

Zarządzanie majątkiem: różnicowanie firm zarządzających majątkiem za pomocą alternatywnego programu inwestycyjnego
Toussaint Bailey, dyrektor generalny/założyciel, Uplifting Capital
Molly Bennard, dyrektor generalny, Connectus Wealth Advisors
Andrew Snyder, dyrektor ds. & badań produktów, CAIS Group
Casey Wamsley, starszy konsultant inwestycyjny (Moderator) 

Skupiamy się na najlepszych praktykach tworzenia solidnych programów alternatywnych w ramach zarządzania majątkiem, w tym na redukcji ryzyka, obniżeniu kosztów i osiąganiu lepszych wyników dla klientów. Sesja ta przedstawia jasne plany strategiczne dotyczące przedstawiania podejścia instytucjonalnego do programów alternatywnych, w tym funduszy hedgingowych, private equity, długu prywatnego i nieruchomości. Unikanie „awansu dnia” omawia, w jaki sposób skupienie się na zarządzaniu i strategii zapewnia klientom zróżnicowane wyniki.

Określony wkład: Przeniesienie dywersyfikacji na wyższy poziom
Kelly Henson, starszy konsultant inwestycyjny
Hugh Merkel, kierownik ds. zarządzania portfelem DC OCIO 

Ponieważ amerykańskie oszczędności emerytalne przechodzą z planów określonych świadczeń (DB) na plany określonych składek (DC), wielu sponsorów planów DC stoi przed coraz bardziej złożonym wyzwaniem. Zadaniem pracowników jest zapewnienie im dostępu do najlepszych w swojej klasie świadczeń emerytalnych, a także poruszanie się po ciągle zmieniającym się krajobrazie legislacyjnym i coraz bardziej spornym środowisku. W rezultacie sponsorzy planów koncentrują się na oferowaniu solidnych opcji inwestycyjnych dla portfeli uczestników. Sponsorzy ci starają się uwzględnić mniej tradycyjne klasy aktywów w celu poprawy wyników uczestników poprzez większe zyski skorygowane o ryzyko netto. Podczas tej sesji omówimy, w jaki sposób sponsorzy planu DC mogą przenieść dywersyfikację na wyższy poziom, z korzyścią dla uczestników, jednocześnie przestrzegając nowych przepisów i poruszając się po kwestiach związanych z zarządzaniem powiernictwem.

Zdefiniowana korzyść: ponowne przemyślenie portfela produktów z myślą o nowym środowisku
Neeraj Baxi, Dyrektor ds. badań nad inwestycjami w określone świadczenia amerykańskie
Stephanie Lane, kierownik ds. alokacji aktywów OCIO w USA 

Ta sesja ma na celu zbudowanie bardziej efektywnego portfela poszukiwawczo-zwrotnego dla zmieniającego się środowiska gospodarczego, w którym sprawiedliwość publiczna nie jest już oczywistym rozwiązaniem. Pokonujemy niektóre z przeszkód, z jakimi się borykamy, i badamy, jak pokonać bariery w budowaniu optymalnego portfolio.

E&F i opieka zdrowotna:  Coroczna kontrola: Wykorzystywanie najważniejszych parametrów portfeli inwestycji w opiekę zdrowotną typu non-profit
Chris Cozzoni, lider praktyki medycznej
Chris Kuhlman, starszy konsultant inwestycyjny 

Wiele szpitali i systemów opieki zdrowotnej doświadcza niższych marż ze względu na rosnące koszty pracy, towarów i usług. W rezultacie osoby zajmujące się alokacją w sektorze medycznym zapewniają swoim portfelom inwestycyjnym wystarczającą ilość gotówki i płynności, aby wspierać niedobory operacyjne. Jednocześnie muszą generować zwroty, aby zrekompensować spadające marże. Podczas tej sesji omówimy, w jaki sposób inwestorzy z sektora medycznego pozycjonują portfele w obliczu coraz większych wyzwań operacyjnych i zmiennych rynków.

Zarządzanie majątkiem: Strategie bilansowe
Thomas Hettinger, kierownik ds. doradztwa strategicznego, Guy Carpenter
Chris Tschida, dyrektor ds. ubezpieczeń w USA

Eksperci Guy Carpenter i Mercer omawiają korzyści płynące z całościowego zarządzania ryzykiem i kapitałem dla firm ubezpieczeniowych. Poprzez dostosowanie ryzyka ubezpieczeniowego i inwestycyjnego z perspektywy przedsiębiorstwa firmy ubezpieczeniowe mogą poprawić stabilność i wzrost wartości firmy w czasie.

Określony wkład: DEI w ramach planów DC
Jennifer Flodin, kierownik centrum dystrybucyjnego w regionie centralnym
Tamara Larsen, liderka praktyki inwestycyjnej ESG w USA, Keisha Olinger, kierownik biura w Atlancie (Moderator)

Korzystając z narzędzi do projektowania planów, analizy demograficznej/personasów i strategii inwestycyjnych, badamy sposoby zastosowania soczewki DEI do oszczędności emerytalnych.

Zdefiniowana korzyść: Czy alternatywne zasoby to „sekretny sos” potrzebny w ramach planu świadczeń zdefiniowanego przez firmę?
Nick Davies, kierownik ds. dużych klientów
Amy Ridge, dyrektor ds. inwestycji – rynki prywatne 

Martwisz się o złożoność i koszty w Twoim planie świadczeń? Myślisz o obniżeniu ryzyka i możliwych wykupach renty emerytalnej lub wypowiedzeniu planu? Obawiasz się, że alternatywne aktywa są drogie i niepłynne? Ta sesja dotyczy tych kwestii i omawia, jak najlepiej wykorzystać alternatywne rozwiązania, aby zmniejszyć koszty przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem związanym z planem emerytalnym. W tym procesie sortujemy fakty z mitów dotyczących inwestycji w alternatywne aktywa.

E&F i opieka zdrowotna: płynność portfela: Do czego służy?
Chris Kuhlman, starszy konsultant inwestycyjny
Don Wehrmann, starszy konsultant inwestycyjny

Inwestorzy non-profit ponownie badają swoje potrzeby w zakresie płynności w obliczu szybko zmieniającego się środowiska operacyjnego i rynkowego. Wraz ze wzrostem alokacji do niepłynnych inwestycji instytucje poszukują skutecznej równowagi między maksymalizacją zwrotów a utrzymaniem wystarczającej płynności. Podczas tej sesji omówimy, w jaki sposób inwestorzy powinni rozwijać swoje potrzeby w zakresie płynności portfela.

Ubezpieczyciele: rynki prywatne dla ubezpieczycieli
Nelson Pereira, dyrektor ds. inwestycji w alternatywne rozwiązania
Stephanie Thomes, starszy konsultant ds. inwestycji w ubezpieczenia 

Ubezpieczyciele o różnych zobowiązaniach i wielkości nadal przydzielają się na rynki prywatne, aby poprawić stopy zwrotu i zwiększyć nadwyżkę. Stały wzrost w tym obszarze nie dziwi dekada niskich stóp procentowych i stworzenie bardziej efektywnych struktur dla amerykańskich ubezpieczycieli. W rezultacie przydziały na rynki prywatne stały się istotnym elementem strategii inwestycyjnych firm ubezpieczeniowych.

Doris Kearns Goodwin, prezydent Historian i autor wyróżnienia Pulitzer
Jen Kruse, lider OCIO w USA

Światowej sławy historyk prezydencki i zdobywca nagrody Pulitzer, Doris Kearns Goodwin, opowiadają historię Ameryki za pośrednictwem prezesów oraz o tym, jak liderzy kształtują charakter narodu i ludzi, którymi zarządzają.

Sylvia Diez, lider strefy centralnej w USA

Środa, 7 czerwca

Jay Love, główny strateg inwestycyjny w USA

W ciągu ostatnich kilku lat świat inwestycyjny, choć stale ewoluuje i jest nieprzewidywalny, stał się jeszcze bardziej niepewny, wraz z COVID, wojną na Ukrainie, inflacją, kryzysami bankowymi oraz rosnącą presją i działaniami mającymi na celu ochronę naszego klimatu. Grupy podejmujące decyzje inwestycyjne muszą szybciej reagować na nowe informacje i podejmować skuteczne decyzje w coraz krótszym czasie.

Nasza seria zarządzania kryzysowego bada, w jaki sposób grupy podejmują decyzje z ograniczonymi informacjami i różnorodnymi punktami widzenia. Posłuchaj liderów branży i konsultantów Mercer na temat ich doświadczeń i tego, co umożliwia podejmowanie udanych decyzji. Dzięki symulowanemu kryzysowi każda tabela ma możliwość zobaczenia tej dynamiki w praktyce. Przyjrzymy się również głębszym decyzjom, które należy podjąć w obszarze klimatu. Uważamy, że istnieją pewne podstawowe działania, które mogą podjąć wszystkie organy decyzyjne, aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzji. Liderzy Mercer dzielą się naszymi praktycznymi poglądami.

Mellody Hobson, Dyrektor Generalny i Prezes Ariel Investments
Jay Love, główny strateg inwestycyjny w USA (Moderator)

Nick Davies, kierownik ds. dużych klientów
Texas Hemmaplardh, lider biznesowy non-profit
Kelly Henson, starszy konsultant inwestycyjny
Susan McDermott (Moderator), Dyrektor ds. badań strategicznych w USA

Dele Kuti, dyrektor ds. ropy naftowej i gazu, bank standardowy
Max Messervy, dyrektor ds. zrównoważonych inwestycji, region Ameryk (Moderator)
Nick White, dyrektor ds. globalnych badań strategicznych
Han Yik, starszy doradca ED/CIO – kierownictwo, NYSTRS

Społeczność globalna zatrzymuje się, a w niektórych przypadkach robi negatywne postępy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Europejskie organy regulacyjne podejmują solidne działania, aby skłonić inwestorów i firmy do zarządzania ryzykiem klimatycznym. Jednak w Stanach Zjednoczonych okoliczności są obecnie zupełnie inne. Co właściciele aktywów powinni wiedzieć o pozycjonowaniu swoich portfeli w związku z przejściem i czy są możliwości, których wielu inwestorów może całkowicie stracić? Dołącz do panelu ekspertów, którzy dzielą się spostrzeżeniami i analizami przypadków na temat działań podejmowanych przez globalnych inwestorów.

Admirał James Stavridis (Ret.)
Stan Mavromates, Dyrektor ds. informatyki w USA (Moderator)

Admirał James Stavridis (Ret.) dzieli się wnioskami ze swojego czasu jako Dowódca Najwyższego Sojusznika NATO oraz przeglądem obecnego krajobrazu geopolitycznego, wraz z obecnymi i przyszłymi punktami napięcia, i łączy je wszystkie z tym, jak inwestorzy powinni rozważyć ryzyko geopolityczne względem globalnych możliwości.

Jo Holden, globalny dyrektor ds. badań i doradztwa inwestycyjnego (Moderator)
Nicole Rodriguez, starszy konsultant inwestycyjny

Marc Cordover, kierownik ds. emerytur i inwestycji w USA

Poznaj prelegentów 

W każdym Forum uczestniczą najlepsi liderzy opinii z firmy Mercer, społeczność inwestycyjna i renomowani konsultanci kształtujący nasz sposób myślenia.

Wykład Doris Kearns Goodwin

Doris Goodwin to światowej sławy historyk prezydencki, prelegent publiczny i autor bestsellerowej nagrody Pulitzera w New York Times #1. Pani Goodwin zastanowi się, jak lepsza perspektywa może prowadzić do wyraźniejszego spojrzenia i czego historia może nas nauczyć o naszej przyszłości.

Lokalizacja i hotel 

Z niecierpliwością czekamy na osobiste powitanie klientów i osób zarządzających aktywami w Atlancie. 

Miejsce: Hotel Loews Atlanta

1065 Peachtree Street NE

Atlanta, Georgia, 30309

+1 404 745 5000 loewshotelsreservations@loewshotels.com

Strona internetowa hotelu

Hotel Loews, położony w tętniącej życiem Atlancie, w centrum miasta, stanowi idealne połączenie nowoczesnego wzornictwa i gościnności południa. Z tego kultowego hotelu w Atlancie można dojść spacerem do Piedmont Park, Beltline, Fox Theatre, The High Museum i nie tylko.

Zakwaterowanie

Loews Atlanta jest teraz wyprzedany na poniedziałki, & wtorki i noce. Dla Państwa wygody możemy polecić następujące hotele znajdujące się w niewielkiej odległości od Loews i o podobnym standardzie:

·      Hyatt Centric Midtown (3 min spacer)

·      Epicurean Atlanta, Autograph Collection (8-minutowy spacer)

·  Hotel     AC Atlanta Midtown (8 minut spacerem)

Zarejestruj się teraz 

Do której grupy uczestników należysz? 

Na potrzeby forum właścicielem aktywów jest klient lub osoba do kontaktu z firmy Mercer, która jest dyrektorem, członkiem zarządu lub innym kluczowym decydentem w sprawach planu emerytalnego, firmy zarządzającej majątkiem, ubezpieczyciela, funduszu, fundacji, agencji rządowej lub podobnego podmiotu. Zaproszeni właściciele aktywów nie muszą wnosić opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna dla zarządzających aktywami na to wydarzenie wynosi 16 000 USD za jednego uczestnika. Rejestracja obejmuje uczestnictwo w odprawie dla zarządzających aktywami, uczestnictwo w sesjach nawiązywania kontaktów, główne prezentacje i sesje dyskusyjne, jedną 40-minutową sesję poświęconą nauce, wymianie wiedzy oraz nawiązywaniu relacji, do pięciu 30-minutowych sesji indywidualnych, możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych z setkami innych uczestników oraz wszystkie materiały z sesji po wydarzeniu.

Członkowie globalni mają zapewnione miejsca na wszystkich pięć wydarzeń. Jeśli masz wykupione globalne członkostwo w programie Globalne fora inwestycyjne w 2023 r., możesz zarejestrować się jako członek globalnego forum. Skontaktuj się z nami, jeśli nie masz pewności co do swojego statusu, albo kliknij tutaj, aby zarejestrować się w programie członkostwa globalnego.
Pokrewne rozwiązania
    Powiązane spostrzeżenia