Współpraca Mercer z ABSL 

Polska, 11 grudnia 2023

Od ponad pięciu lat Mercer jest partnerem ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland), starając się wspierać tą organizację i jej członków w wyzwaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, szczególnie w obszarach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. To obszary, w których Mercer jest niekwestionowanym liderem na polskim i światowym rynku doradztwa dla firm. 

ABSL, z kolei, jest organizacją skupiającą wiodące firmy outsourcingowe i centra usług wspólnych działające w Polsce. Działa na rzecz rozwoju branży usług biznesowych, reprezentując interesy swoich członków oraz wspierając inicjatywy sprzyjające dynamicznemu rozwojowi sektora.

W ramach współpraca z ABSL staramy się aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez ABSL, a dotyczących obszaru HR. Jednym z kluczowych elementów współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami z Mercer a przedstawicielami firm zrzeszonych w ABSL. Wspólne inicjatywy, takie jak konferencje, warsztaty czy raporty branżowe, sprzyjają budowaniu silnej bazy wiedzy oraz umożliwiają adaptację globalnych najlepszych praktyk do lokalnych warunków.
Współpraca ta nie tylko przyczynia się do rozwoju poszczególnych firm, ale również do wzmocnienia polskiego sektora usług biznesowych jako całości. Wierzy, że dzięki naszemu zaangażowaniu wpływamy na innowacyjność i atrakcyjność sektora, będącego dzisiaj niezwykle ważnym elementem polskiej gospodarki. W ostatnich latach Polska stała się bardzo atrakcyjnym miejscem dla tego typu inwestycji i europejskim liderem w pozyskiwaniu firm z tego sektora.
Warto podkreślić, że współpraca Mercer z ABSL nie ogranicza się jedynie do wymiany wiedzy teoretycznej. Obejmuje ona także praktyczne projekty i inicjatywy, których celem jest wspieranie efektywności i konkurencyjności firm działających w sektorze usług biznesowych. Dzięki temu, polskie przedsiębiorstwa zyskują dostęp do najnowszych rozwiązań i narzędzi, które umożliwiają skuteczne zarządzanie talentami oraz efektywne strategie wynagrodzeń.

Navigating ESG: ABSL'S - 2023 Overview

Raport roczny ABSL 2023: „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2023”

„ABSL Talent Foresight report 2023”

Raport miejski Katowice 2023, Raport „Business Service Sector in Katowice 2023

ABSL o Mercer

Mercer jest partnerem merytorycznym ABSL – największej organizacji, skupiającej firmy sektora nowoczesnych usług w Polsce - w obszarze wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych od 7 lat wnosząc do tego partnerstwa ogromne i bardzo konkretne korzyści dla stowarzyszonych w naszej organizacji firm.

Nasza współpraca polega m.in. na dzieleniu się Mercer danymi oraz wiedzą poprzez webinary, raporty, analizy oraz udział ekspertów w konferencjach, wydarzeniach ABSL i stanowi bezpośrednią wartość dla naszych firm zawsze licznie uczestniczących w aktywnościach z udziałem Mercer.

Dostarczanie przez Mercer rzetelnej wiedzy najwyższej jakości poprzez liczne analizy i raporty w obszarze HR w zakresie wartościowania stanowisk pracy, projektowania systemów wynagrodzeń i siatek płac oraz analizy struktury i poziomów wynagrodzeń jest dla nas oraz naszych członków szczególnie ważne w kontekście dynamiki oraz skali nieustannie zachodzących zmian na rynku talentów – w wymiarze zarówno lokalnym jak i globalnym.

Warto także podkreślić, że Mercer w Polsce to znakomity zespół profesjonalnych, zaangażowanych i przemiłych osób, z którymi współpraca, oprócz ogromnej wartości jaką niesie, jest także prawdziwą przyjemnością.

  Related Solutions
   Related Insights
    Related Case Studies
     Curated