ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของ Workday ด้วยการปรับ Workday ให้เหมาะสมกับงาน

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากซอฟต์แวร์การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณและปลดล็อกศักยภาพขององค์กรของคุณ โดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพของ Mercer สําหรับบริการ Workday
1304509684

คุณเริ่มใช้งาน Workday แล้ว ตอนนี้ถึงเวลาเพิ่มประสิทธิภาพ

การนํา Workday ไปใช้เป็นก้าวสําคัญสู่การสร้างส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคลที่พร้อมสําหรับอนาคต แต่การนําไปใช้เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น หลังจากขั้นตอนการใช้งานแล้ว ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มคิดถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้การติดตั้ง Workday ของคุณ Workday ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับองค์กรของคุณ การปรับระบบให้เหมาะสมสําหรับธุรกิจของคุณจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุนของคุณ

 • คุณต้องการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สําหรับผู้ใช้ทั่วไปและผู้จัดการหรือไม่
 • คุณกําลังพยายามทําความเข้าใจคุณลักษณะที่มีปล่อยออกมาใหม่หรือไม่
 • คุณต้องการรวม Workday เข้าไปใช้กับกระบวนการทางธุรกิจของคุณมากขึ้นหรือไม่
 • คุณต้องการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานและการวิเคราะห์ใน Workday หรือไม่

เราสามารถช่วยได้ในทุกด้านเหล่านี้ รวมถึงด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

Mercer มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ Workday และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Workday ของคุณ เราจะรับรองให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณอย่างรวดเร็ว

วิธีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ดูวิดีโอ: Mercer มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรม กระบวนการ และโมเดลการส่งมอบบริการของคุณสอดคล้องกับ Workday ในทุกด้าน

บริการเพิ่มประสิทธิภาพ Workday ของเราประกอบด้วย:

 • การตรวจสอบและตรวจติดตามความสมบูรณ์ของระบบ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของการรวมระบบใหม่และของเดิม
 • การรายงานผลการทบทวนและคําแนะนํา
 • การทบทวนกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทําความเข้าใจความต้องการภายนอก Workday
 • การตรวจสอบและการตรวจติดตามความปลอดภัยของ Workday
 • การทบทวนโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการทํางาน
 • การนําเสนอคําแนะนําที่ครอบคลุมสําหรับวิธีการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Workday ของคุณ

การสนับสนุนและการอัปเดตหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

เราทราบดีว่าหลังจากเริ่มใช้งาน Workday แล้ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะทั้งหมดของ Workday ที่ปล่อยออกมาปีละสองครั้งได้ครบทั้งหมด บริการเพิ่มประสิทธิภาพของ Mercer จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณลักษณะใดเหล่านี้สามารถช่วยเสริมประสบการณ์การใช้งาน Workday ของคุณ จับคู่บริการนี้กับโมเดลการสนับสนุนหลังการใช้งานของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตามเก็บสิ่งที่คุณพลาดไปได้ครบ และพร้อมที่จะรับการอัปเดตในอนาคต

โมเดลการสนับสนุนหลังการใช้งาน Workday ของ Mercer มุ่งเน้นไปที่:

 • การดูแลการกําหนดค่าให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ
 • การใช้ประโยชน์จากการอัปเดตล่าสุดของ Workday และคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่มีการเปิดตัว
 • การอัปเดตวิธีแก้ไขปัญหาเก่า
 • การรับรองถึงความปลอดภัยที่สอดคล้องกัน
 • การตรวจสอบให้แน่ใจว่า Workday ทํางานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
“เราเลือก Mercer เพราะพวกเขาเข้าใจว่าวัตถุประสงค์หลักของเราคืออะไร รวมถึงไทม์ไลน์ที่เร่งรีบของเรา และพวกเขาเต็มใจที่จะพาเราไปให้ถึงจุดนั้นและสามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมของเราได้”
Katherine Kenny ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่าย HRIS, Concentrix

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง