เพิ่มประสิทธิภาพให้การมอบหมายงานระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีการโยกย้ายระดับสากล 

ผู้หญิงยิ้มขณะที่กำลังข้ามถนนในเมืองใหญ่พร้อมถือสมาร์ทโฟนอยู่ในมือและเสียบที่อุดหู

เมื่องานที่ได้รับมอบหมายทั่วโลกขยายออกไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง องค์กรเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล และผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เป็นที่ต้องการก็คาดหวังถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน นี่คือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีการโยกย้ายจะได้แสดงศักยภาพ

ความต้องการเทคโนโลยีการจัดการการโยกย้ายระดับสูงสุดกําลังเพิ่มสูงขึ้น นั่นเป็นเพราะการบรรจบกันของแนวโน้มที่หลากหลาย: มีพนักงานจํานวนมากขึ้นที่คาดหมายว่าจะทํางานจากทางไกล งานที่ได้รับมอบหมายมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น และองค์กรต่าง ๆ กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกเร่งรัดด้วยวิกฤติสุขภาพทั่วโลก

แต่หลายองค์กรยังคงขาดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์สําหรับระบบอัตโนมัติ/ระบบดิจิทัลของการจัดการการโยกย้ายทั่วโลก

องค์กรชั้นนํากําลังพยายามเดินหน้าสู่ทิศทางดังกล่าว เทคโนโลยีการจัดการการโยกย้ายไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมีอีกต่อไป สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศที่พยายามทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ส่งมอบ ROI และประเมินปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสากล แต่เครื่องมือและแพลตฟอร์มการโยกย้ายแบบบูรณาการกําลังกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมทรัพยากรบุคคลกําลังเรียนรู้ถึงความสําคัญของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางวิกฤตการณ์

โซลูชันเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมทรัพยากรบุคคลแบบกระจายศูนย์และทีมทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ ได้เพิ่มการนําระบบอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือคำนวณสําหรับการสร้างแพคเกจเงินเดือน โซลูชันการจัดการโปรแกรมที่ครอบคลุม และเครื่องมือการศึกษาที่ช่วยให้ผู้รับมอบหมายระหว่างประเทศประสบความสําเร็จในขณะที่ทํางานและอาศัยอยู่ต่างประเทศ

เทคโนโลยีการโยกย้ายไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ผู้รับมอบหมายยังชอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเองได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ในฐานะผู้บริโภค เรานําเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อทํางานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมองเห็นได้ และก็ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้รับมอบหมายระหว่างประเทศ 

อนาคตของการทํางานกระตุ้นให้เกิดการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงรูปแบบใหม่

วันนี้ เราจะเห็นการมอบหมายงานระยะยาวและระยะสั้น การย้ายที่ทํางานถาวร (ในประเทศและระหว่างประเทศ) การมอบหมายงานเสมือนจริง การเดินทางเพื่อธุรกิจ พนักงานต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างในท้องถิ่น การย้ายที่ทํางานโดยพนักงานเอง แรงงานที่ทํางานจากทางไกลและมีข้อกำหนดการทำงานที่ยืดหยุ่น และ "แรงงานไร้ถิ่น" ที่เดินทางไปทั่วโลกโดยไม่กลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขา ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อเสาะหาผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความสามารถ และด้วยการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน องค์กรควรสนับสนุนความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นใหม่ที่พนักงานต้องการ

ในขณะเดียวกัน กลุ่มประชากรในการโยกย้ายที่ใหญ่ขึ้นและรูปแบบการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ซับซ้อนมากขึ้น ก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและธุรกิจ ถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด แต่การดําเนินโปรแกรมโยกย้ายทั่วโลกก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทีมโยกย้ายต้องจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก ประสานงานระหว่างผู้รับมอบหมายและครอบครัว ทีมทรัพยากรบุคคลภายในและผู้จัดการสายงาน ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ฝ่ายการเงินและไอที และผู้ขายภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและการตรวจคนเข้าเมือง

หลักการที่เป็นแนวทางสามประการของเทคโนโลยีการโยกย้ายทั่วโลก

ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้เพื่อสร้างแนวคิดกลยุทธ์การโยกย้ายทั่วโลกแบบดิจิทัล  
 • การลดความซับซ้อน
  ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ประเมินว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับโปรแกรมการโยกย้ายของคุณอย่างไร: โปรแกรมง่ายพอสำหรับพวกเขาหรือไม่
 • การสร้างมาตรฐาน
  พิจารณาว่าคุณสามารถนําวิธีการที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นมาใช้เพื่อความเร็วและประสิทธิภาพในระหว่างการรับสู่ระบบดิจิทัลได้ในส่วนใด
 • โครงสร้าง
  ลดกระบวนการที่ไม่จําเป็น ไตร่ตรองและซื่อสัตย์เกี่ยวกับกระบวนการที่อาจซ้ำซ้อนจากระบบดิจิทัล

เก่าไปใหม่มา

องค์กรจัดการกำลังคนต่างชาติของตนเองในหลากหลายวิธี องค์กรหลายแห่งยังคงปฏิบัติตามกระบวนการแบบที่ดำเนินการด้วยตนเองแบบดั้งเดิม ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลป้อนและคํานวณข้อมูลผ่านสเปรดชีต Excel และแม่แบบที่ประมวลผลด้วยคํา ส่งอีเมลไฟล์ไปมาระหว่างผู้จัดการและผู้รับมอบหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและการอนุมัติ แต่แน่นอนว่าวิธีการนี้ใช้เวลานานและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด

คนอื่น ๆ เริ่มใช้เทคโนโลยีการโยกย้ายแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของระบบที่แข็งแกร่งและครบวงจรอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเก็บกระบวนการที่ทําด้วยตนเองบางอย่างไว้ หรืออาจไม่ได้เชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องคำนวณ เว็บไซต์ของพนักงาน และเครื่องมือตรวจสอบเข้ากับชุดโปรแกรมที่ครอบคลุม ซึ่งสร้างข้อมูลรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน

องค์กรจะเปลี่ยนจากกระบวนการที่ใช้แรงงานเป็นหลักไปเป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อใด นอกเหนือจากการริเริ่มใช้ระบบดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมแล้ว การเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นตัวเร่งสําหรับการนําเทคโนโลยีการโยกย้ายมาใช้ ตัวอย่างเช่น ภาระงานที่ได้รับมอบหมายทั่วโลกอาจเริ่มมีความสำคัญมากกว่าพนักงานที่พร้อมจัดการภาระงานนั้น การซื้อกิจการสามารถขยายกลุ่มพนักงานระหว่างประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ หรือผู้นําใหม่อาจเข้ามาทํางานพร้อมความเต็มใจอย่างเหลือล้นที่จะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อจัดการส่วนที่สําคัญนี้ของกำลังคน

ผู้ริเริ่มสามารถรับการแจ้งเตือนจากแพลตฟอร์มการโยกย้ายเมื่อจําเป็นต้องมีการดําเนินการ เช่น เพื่ออนุมัติต้นทุนหรือข้อตกลง ผู้ใช้สามารถมองเห็นกระบวนการย้ายถิ่นฐานและรู้ว่าใครเป็นเจ้าของผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ จากมุมมองของผู้ดูแลระบบ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้มองเห็นภาระงานและความสามารถในการรายงานที่ยอดเยี่ยมได้ชัดเจนมากขึ้น

แนวโน้มเทคโนโลยีการโยกย้าย

ถึงแม้นายจ้างจํานวนมากยังคงพึ่งพากระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง แต่ผลการศึกษาวิจัยของเราก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะมีการใช้เทคโนโลยีการโยกย้ายมากขึ้น โดยเริ่มต้นก่อนการระบาดใหญ่และถูกเร่งรัดจากภาวะวิกฤติสุขภาพทั่วโลก ซึ่งบังคับให้องค์กรต้องมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้คนของพวกเขาอยู่ และเพื่อทบทวนโปรแกรมเคยใช้ได้ผลในลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ทราบว่าจําเป็นต้องใช้ระบบดิจิทัลในส่วนใด 
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

บริษัทใช้เครื่องมือใดในการติดตามและจัดการงานที่ได้รับมอบหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กราฟิก: แผนภูมิวงกลมที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการสํารวจตอบคําถามอย่างไร:

 • อื่น ๆ: 5.9%
 • แอปพลิเคชันภายในบริษัท: 12.9%
 • ซอฟต์แวร์ของผู้จําหน่ายภายนอก: 28%
 • ส่วนใหญ่เป็น Excel และ Word: 53.4%

แหล่งที่มา: แบบสำรวจองค์กรและการเปลี่ยนแปลงด้านการโยกย้ายของ Mercer ปี 2562

พนักงานกําลังเอนเอียงไปสู่ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น พวกเขากล่าวว่าอนาคตของการทํางานเป็นเรื่องเกี่ยวกับ .... 

41%

เทคโนโลยี การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ากับพลังคาดการณ์ของ AI และประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ

35%

 ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของฉัน ไม่ว่าฉันจะทํางานที่ใด

30%

ความเป็นอิสระ ฉันทํางานในจุดที่ฉันต้องการ เมื่อฉันต้องการ สําหรับใครก็ตามที่ฉันต้องการ

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีการโยกย้ายออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย และไร้กังวลสําหรับผู้ใช้ทุกคน นี่คือวิธีที่การอัปเกรดเทคโนโลยีสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ

ผู้จัดการ

ผู้จัดการเข้าถึงพอร์ทัลเฉพาะที่มีแดชบอร์ดการรายงานแบบไดนามิกและการมองเห็นสด นําเสนอความโปร่งใสและการควบคุม ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดูแลประชากรและโปรแกรมการโยกย้าย ติดตาม ROI และเริ่มการโยกย้ายใหม่ ๆ ได้อย่างราบรื่นด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

นักวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์สามารถจัดเตรียมแพคเกจค่าตอบแทนที่ถูกต้องและไร้ที่ติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้เครื่องคํานวณและข้อมูลส่วนกลาง รวบรวมการอนุมัติแบบดิจิทัลและเอกสารของพนักงาน (ไม่ต้องแนบไฟล์กับอีเมลอีกต่อไป) ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และให้คําแนะนําเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน การดำเนินการทั้งหมดนี้ทำได้โดยต้องเสี่ยงกับความผิดพลาดของการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ผู้รับมอบหมาย

พอร์ทัลสําหรับผู้บริโภคที่ใช้งานง่ายจะให้คำแนะนําแก่ผู้รับมอบหมายในทุกขั้นตอนของการโยกย้าย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย แพคเกจค่าตอบแทน และสวัสดิการ การรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกําหนดเวลาในการดําเนินการ การเข้าถึงการสนับสนุน และการย้ายกลับบ้าน

การสร้างกรณีทางธุรกิจ: ระบบดิจิทัลสนับสนุนโปรแกรมการโยกย้ายทั่วโลกของคุณอย่างไร

ก่อนที่คุณจะนําเทคโนโลยีการโยกย้ายใหม่ ๆ มาใช้ สิ่งสําคัญคือการสร้างกรณีทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นํา นี่คือวิธีที่ระบบดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณและช่วยให้คุณให้บริการกำลังคนระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
 • ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วของทีมระหว่างประเทศ
  เทคโนโลยีการโยกย้ายที่เหมาะสมต้องมีความยืดหยุ่นและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของกำลังคนทั่วโลกและงานที่ได้รับมอบหมายที่หลากหลาย 
 • สร้างความเชื่อมโยง
  การรวมโครงสร้างการดําเนินงาน เทคโนโลยี นโยบาย และกระบวนการภายในของคุณเข้าด้วยกัน และร่วมกับระบบนิเวศของผู้ขายภายนอก จะช่วยสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นด้วยการไหลของข้อมูลจากสองทาง ทําให้งานของผู้นําฝ่ายทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น 
 • เพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงาน
  ปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานในการโยกย้ายให้เป็นแบบส่วนตัว และให้ความสําคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก โดยการให้ข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้รับมอบหมาย สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการบริหารกับประสบการณ์ตามความต้องการของผู้รับมอบหมาย 
 • สนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยข้อมูลและตัวชี้วัด
  พัฒนาระบบการวิเคราะห์ที่มีความหมาย ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการบุคลากรและช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงและทําการตัดสินใจภายในบริบทที่กว้างขึ้นของคุณค่าทางธุรกิจ การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงและกระบวนการ
 • ความเสี่ยงหลักและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเคลื่อนที่แบบรวมศูนย์มีการกํากับดูแลในระดับสูง ช่วยให้ทีมโยกย้ายสามารถให้คําแนะนําด้านธุรกิจ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎด้านภาษี ประกันสังคม และการเข้าเมือง เครื่องคํานวณค่าตอบแทนแบบบูรณาการช่วยลดความจําเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและจํากัดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์
 • จัดการต้นทุนอย่างชาญฉลาด
  ควบคุมงบประมาณด้วยระบบการจัดการความคล่องตัวแบบครบวงจรที่สร้างการคาดการณ์ต้นทุนที่เชื่อถือได้ นําเสนอมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และปรับกรอบการจัดการต้นทุนใหม่ 
 • เก็บเกี่ยว ROI
  ตรวจสอบกรณีทางธุรกิจและกําหนดคุณค่าของการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงให้แก่องค์กร นอกเหนือจากประสบการณ์ของพนักงาน 

คําถามหกข้อที่ควรถามก่อนนําเทคโนโลยีการโยกย้ายระดัลสากลมาใช้ 

ท้าทายตัวเอง:
 • 1. กำลังคนระหว่างประเทศของเรามีจำนวนเท่าไหร่และกําลังเพิ่มขึ้นหรือไม่

  หากคุณมีพนักงานที่ไม่ได้ประจำการเป็นหลักแหล่งหลายพันคนที่ต้องจัดการ คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการโยกย้ายระดับไฮเอนด์ล่าสุดมากกว่าองค์กรที่มีผู้รับมอบหมายเพียงไม่กี่คน 
 • 2. ต้นทุนของข้อผิดพลาดเมื่อเทียบกับต้นทุนของเทคโนโลยีคืออะไร

  กระบวนการที่ทําด้วยตนเองจะเพิ่มโอกาสของการเกิดข้อผิดพลาดราคาแพง เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับมอบหมายมากเกินไป หรือการจ่ายภาษีที่ไม่ถูกต้อง และยังไม่รวมถึงความลําบากใจในการติดตามและตรวจสอบย้อนหลัง และผู้รับมอบหมายมักจะเปรียบเทียบบันทึกกัน ทั้งภายในองค์กรของคุณและขอบเขตระหว่างประเทศ ดังนั้นแพคเกจค่าตอบแทนทั้งหมดควรยุติธรรมและแข่งขันได้ การลงทุนในเทคโนโลยีสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ โดยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีราคาแพง และสร้างแพคเกจที่เท่าเทียมกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • 3. ROI ของโปรแกรมการมอบหมายงานระหว่างประเทศของเราคืออะไร

  การมอบหมายงานระหว่างประเทศอาจมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าการตำแหน่งงานที่เทียบเท่ากันในประเทศของตนเอง เทคโนโลยีสามารถให้ข้อมูลที่เป็นกลางและสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนต้นทุนและประโยชน์ของการมอบหมายงาน หากคุณคํานวณค่าตอบแทนของผู้รับมอบหมายโดยใช้สเปรดชีต Excel ที่ไม่ได้ผูกติดกับระบบ HRIS ของคุณ คุณจะถูกกดอย่างหนักให้ต้องระบุและให้เหตุผลรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • 4. คุณมีผู้รับมอบหมายกี่ประเภท

  เทคโนโลยีสามารถช่วยให้คุณสร้าง เชื่อมโยง และจัดทำโปรไฟล์ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานต่างชาติ ที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของการมอบหมายงานแต่ละงานอย่างแม่นยํา ทําให้เกิดความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในบรรดาตําแหน่งที่มีทักษะซึ่งจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการดําเนินโครงการในตลาดใหม่ เทียบกับตําแหน่งการพัฒนาเพื่อฝึกอบรมผู้นําในอนาคตสําหรับบทบาทระดับอาวุโส 
 • 5. คุณติดตามผู้รับมอบหมายของคุณอย่างถูกต้องหรือไม่

  ผู้รับมอบหมายอาจติดตามได้ยาก คุณอาจต้องการเทคโนโลยีที่ดีกว่า หากคุณประสบปัญหาในการสร้างรายงานด่วนที่แบ่งปันข้อมูลรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับผู้รับมอบหมายแต่ละคน เช่น ประเทศต้นทาง สถานที่ที่พวกเขาและผู้อยู่ในอุปการะอาศัยอยู่ วีซ่ามีอายุนานเท่าใด และประกันสุขภาพใดครอบคลุมพวกเขา 
 • 6. ผู้รับมอบหมายของคุณพึงพอใจหรือไม่

  การสํารวจง่าย ๆ สามารถวัดประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับมอบหมายกับงานที่ได้รับมอบหมายของพวกเขา และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการลงทุนในเทคโนโลยีการโยกย้ายจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้หรือไม่

เกี่ยวกับผู้เขียน

Frederic Franchi เป็นผู้นําฝ่ายโซลูชันเทคโนโลยีสําหรับการโยกย้ายทั่วโลกในยุโรป และเป็นสมาชิกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการโยกย้ายทั่วโลก Frederic เข้าร่วมงานกับฝ่ายโซลูชันและเทคโนโลยีสารสนเทศของ Mercer ในเดือนมิถุนายน 2555 Frederic มอบความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับข้อเสนอเทคโนโลยีการโยกย้ายทั่วโลกของ Mercer ให้ลูกค้า และวิธีการที่ลูกค้าจะสามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการเพื่อมอบหมายงานระหว่างประเทศ Frederic ประจําอยู่ที่ลอนดอน และคุณสามารถติดต่อเขาได้ที่ frederic.franchi@mercer.com

Michael Nash เป็นผู้นําฝ่ายโซลูชันเทคโนโลยีการโยกย้ายทั่วโลกในยุโรป ที่ได้กลับมาวมงานกับ Mercer อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2562 หลังจากห่างหายไป 12 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นเขาได้เปิดธุรกิจและบริหารกิจการการผลิตของตัวเอง ในช่วงเวลานั้น Mike เริ่มหลงใหลในผลกระทบเชิงบวกของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ โดยที่เขาประสบความสําเร็จในการนําเครื่องมือการทําบัญชี การผลิต และการขายสำหรับทั้งในสถานประกอบการและบน SAAS มาใช้อย่างหลากหลาย เขากลับมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้นําเทคโนโลยีการโยกย้ายอีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มการบริหารการโยกย้ายของ Mercer Mike ประจําอยู่ที่ลอนดอน และคุณสามารถติดต่อเขาได้ที่ michael.nash@mercer.com

ผู้มีส่วนร่วม
Frederic Franchi
Michael Nash
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง