ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Global Talent Trends 

ภาพระยะใกล้ของอาคารสํานักงาน

การศึกษา Global Talent Trends ของ Mercer ได้เจาะลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 12 แห่งและความพยายามของพวกเขาในการแก้ปัญหาเรื่องบุคลากร

รายงานอุตสาหกรรมจะสํารวจผลกระทบของแนวโน้มบุคลากร

ในขณะที่บริษัทพยายามหาวิธีที่ดีกว่าในการมีส่วนร่วมและรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร พนักงานก็กำลังสำรวจพินิจพิเคราะห์คุณค่าที่พวกเขาสร้างขึ้นจากการทํางานของพวกเขา ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าปี 2022 จะเป็นปีแห่งการทําสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไป ทั้งการคิดหาวิธีการทํางาน เรียนรู้ และสนุกสนานร่วมกัน ในยุคที่ความรับผิดชอบและการมีสำนึกรับผิดชอบมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องด้วยจากการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้นและการหยุดชะงักครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2021 ทําให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง

ถึงแม้การศึกษาเกี่ยวกับ Global Talent Trends ของเราจะให้มุมมองโดยรวมว่าแนวโน้มล่าสุดส่งผลกระทบต่องาน แรงงาน และการทํางานโดยรวมอย่างไร แต่ผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้กลับแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม เอกสารประกอบชุดนี้จะพิจารณาผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้ที่มีต่ออุตสาหกรรม 12 แห่ง และวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนทิศทางวาระสำคัญด้านบุคลากรของตนเองเพื่อจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้น 

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง