Vägen till rättvisa löner 

Shot of a group of colleagues using a laptop together at work  
Shot of a group of colleagues using a laptop together at work    

Med mindre än två år till full implementering vidtar många organisationer redan åtgärder för bättre lönetransparens och därigenom rättvisa löner. Hur förbereder du dig för EU:s lönetransparensdirektiv?

Detta direktiv - som är resultatet av års dedikerade EU-ansträngningar för lönejämlikhet - föreskriver lika lön för lika arbete (eller likvärdigt arbete) och inkluderar robusta krav för lönetranparens och rapportering inom jämställdhet. Dess inverkan förväntas sträcka sig långt utanför Europa, vilket påverkar multinationella företag och organisationer globalt.

Om du bedriver verksamhet i Europa eller på global nivå kommer ditt företag säkerligen att känna av effekterna. Men är du förberedd?

Hur vet man var man ska börja och vad man ska göra? 

Innan du tvingas öppna dörren och avslöja dina lönepraxis, kommer du vilja ta reda på vad du inte har koll på - med ett starkt fokus på lönejämlikhet, bygga en strategi för att åtgärda problemen och sedan börja genomföra den strategin.

Vi har utvecklat en trestegsmetod som hjälper dig att förbereda dig inför rättvisa löner (pay equity) mot bakgrund av lönetransparens.

 • Steg 1: Samla in och förstå data
  Resan mot rättvisa löner börjar med att få klarhet i hur man sätter löner. Det är viktigt att genomföra interna revisioner för att förstå vad som händer. Dessa revisioner är inte bara efterlevnadsövningar, de är proaktiva steg för att avslöja vad du kanske inte vet om din organisations lönestruktur.
 • Steg 2: Skapa en strategi för rättvisa löner (pay equity)
  Efter att ha identifierat problemen är nästa steg att utforma en strategi för att ta itu med dem. Detta är en långsiktig strävan som kräver omedelbar och kontinuerlig uppmärksamhet. Nyckelåtgärder inkluderar att rätta till inkonsekvenser och fördomar i löneprocesser samt att anpassa policyer mellan olika regioner och avdelningar inom ert multinationella företag.
 • Steg 3: Åtgärda underliggande problem inom lönejämlikhet
  Lönetransparens kan leda till stora kapitalbrister, vilket kräver en grundlig bedömning av risker och potentiella effekter. Att förstå de grundläggande orsakerna till dessa kapitalbrister är avgörande för att utforma effektiva lösningar. Det handlar inte bara om att fastställa siffror; det handlar om att ta itu med de systemiska problem som leder till löneskillnader, oavsett om de är relaterade till kön, ursprung, organisatoriska förändringar eller kulturella fördomar.
Målet är inte bara att följa kommande regler utan också att främja en rättvis och transparent arbetsplats. Detta tillvägagångssätt skyddar inte bara mot juridiska och anseendemässiga risker utan förbättrar också anställdas arbetsmoral, bygger förtroende och bidrar positivt till din organisations övergripande mål och värderingar.  

Slutligen är det viktigt att förbereda organisationen för förändring

När din organisation inleder resan för att ta itu med rättvisa löner är det viktigt att inse att detta är en gradvis process som kräver vägledning och noggrann hantering. Under denna period av förändring är det viktigt att skapa en tydlig och sanningsenlig berättelse. Anställda spelar en central roll i denna övergång, och vissa kan uppleva en orättvis behandling. Att proaktivt ta itu med dessa bekymmer handlar inte bara om att följa regler utan också om att bevara förtroende och arbetsmoral på er arbetsplats. Er berättelse bör visa ett åtagande för rättvisa och transparens, erkänna tidigare brister och beskriva de specifika åtgärder som vidtas för att rätta till dem.
För mer råd och användbara insikter om hur andra organisationer har utvecklat sina initiativ för rättvisa löner och transparens, ladda ner vår fullständiga guide.
  

EU Pay Transparency - Action Plan for Preparation

Hur gör du ditt företag redo?

Ta reda på mer om detta.

 
Om författaren(-arna)
Lea Lonsted

, Pay Equity Leader Europe & UK

Lucye Provera

, Global Pay Equity Solutions Manager

Lucy Brown

, Senior Diversity, Equity and Inclusion Consultant, Mercer

Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter