Undersökningsrapport om hälsa på begäran 2023 

Fördelar för alla. Hemligheten till blomstrande anställda och blomstrande affärer

Förstå din arbetsstyrkas liv och prioriteringar; hur du ger energi, lugn och omsorg åt dem på de mest relevanta sätten, vilket inspirerar hela din organisation att utvecklas.

Fördelar för alla. Fördelar för en snabbt föränderlig värld. Fördelar för friskare samhällen.

För att bättre förstå de skiftande prioriteringarna för olika grupper inom arbetskraften sökte vi åsikter från över 17 000 enskilda anställda, inom olika sektorer och nivåer. Vår analys ger en unik inblick i det värde som anställda lägger på förmåner som tillhandahålls av arbetsgivaren och visar kraften i ett vård-först-strategi.

Are your benefits keeping up with the fast changing times?

We wanted to see what it means to offer benefits that will resonate with individuals and drive healthier societies while addressing key risks of our time, like the impact of climate change on people’s lives. We found that for employees to thrive, employers need to show they care.

Employers have the power to close healthcare gaps so that all employees thrive.

Three key trends

Using benefits as an expression of company values is going to be more important as life becomes more complex

Benefits for all

Building benefit strategies that work for everyone requires insight into the broad range of needs and preferences of different employee groups in your workforce.

Benefits for a fast-changing world

Using benefits as an expression of company values and to mitigate people risk is going to be more important as life becomes more complex, chaotic and digital.

Benefits for healthier societies

Advancing employee health is a critical component of “the S in ESG”. For employers to be part of the solution, they need to address the physical, financial and emotional needs of their workforce.

Download the Health on Demand 2023 report

Få en djupgående titt på de fördelar som hjälper dina anställda och företag att trivas genom att ladda ner hela rapporten.

Health on demand infographic

En liten översikt över de viktigaste resultaten från årets forskning.

Utforska trenderna

Arbetstagarnas liv har blivit mer komplext. De fysiska, sociala och känslomässiga och ekonomiska utmaningarna under de senaste åren har förvärrats av en period av polykris som har omfattat krig, miljökatastrofer, politisk omvälvning och en inflationsnivå som har påverkat tillgången till grundläggande nödvändigheter.

Arbetsgivare har varit tvungna att omvärdera relevansen och värdet av sina förmåner och letar efter kreativa och nya sätt att växa sin verksamhet och deras talang.

[behöver innehåll för var och en av dessa tre flikar]

Using benefits as an expression of company values, and to mitigate people risk is becoming more important as life becomes more complex, chaotic and digital. Responding to moments that matter, taking a stand on societal issues and building trust via stepping-stones to a more digital health future – we’re seeing employers more actively managing their benefit strategies as they reset for relevance.

Consider health equity issues and health risks in your workforce by focusing on the unwell, lower income and part time workers within your employee populations, as well as mental health. Advancing employee health is a critical component of “putting the S in ESG”, and is especially important to younger generations entering the workforce.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter