Riskrådgivning och due diligence för investerare

Vi kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker inom dina portföljer och strategier. Vi bedömer tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att styra ditt beslutsfattande och uppnå dina styrningsmål. Vi kan också granska din interna verksamhet för att säkerställa att den är i linje med Mercers bästa praxis.

Operationell due diligence är avgörande för investeringar

Att bygga och underhålla en investeringsportfölj kräver betydande arbete inom många funktioner. Ett av de viktigaste områdena är operationell due diligence. Att försöka få en detaljerad förståelse för en tjänsteleverantör innan man anlitar dem är en process som omfattar flera nivåer – och som är viktig. När du anlitar tillgångsförvaltare hjälper din operationella due diligence-process dig att förstå deras investeringsstrategier, struktur, resurser, policyer, system och annat viktigt.

När vi genomför due diligence-granskningar är vårt primära fokus att hjälpa dig att skilja välskötta tillgångsförvaltare och andra tjänsteleverantörer som till exempel förvaringsinstitut från sådana som eventuellt utsätter dig för ökade och onödiga risker och kostnader. Vi kan hjälpa dig att bedöma dessa leverantörer och stödja dig med riskreducering. 

Överväganden vid bedömning av tjänsteleverantörer

Varje gång du anlitar en ny tillgångsförvaltare i din portfölj upprättar du en ny relation med en ny organisation. Detta medför utmaningar, risker och möjligheter.

Vi anser att en gedigen operationell due diligence-process är avgörande för att din organisation ska kunna uppnå dina investeringsmål samtidigt som risker hanteras. 

Vår omfattande bedömning kan hjälpa dig att skilja mellan de tillgångsförvaltare som är välskötta och har en stark och välkontrollerad verksamhetsmiljö från de som eventuellt kan utsätta dig för onödiga risker och kostnader.

Att välja förvaringsinstitut är en av de viktigaste relationerna du kommer att etablera. Ditt förvaringsinstitut har det slutliga ansvaret för dina tillgångars säkerhet samt korrekt behandling och hantering av dina investeringsdata. Detta inbegriper alla administrativa funktioner som ligger till grund för den dagliga verksamheten i dina investeringar.

Enligt vår erfarenhet är det viktigt för din organisations framgång att ha ett förvaringsinstitut som är i linje med dina nuvarande och framtida behov. Säker och sund investeringsadministration och interna kontroller är hörnstenarna i praktiskt taget alla aspekter av dina investeringsarrangemang.

Fyra steg i en robust operationell due diligence-process

En robust operationell due diligence-process kan göra hela skillnaden när du försöker anlita de leverantörer som är bäst lämpade att stödja dina affärsmål. Fyra viktiga fokusområden kan hjälpa dig att ta reda på nödvändig information:
 1. Förstå verksamhetsmodellen 
  Du måste få en övergripande förståelse för din tillgångsförvaltares (eller annan leverantörs) verksamhetsmodell. I detta inledande skede bör du få en översikt över organisationens kvaliteter, kultur och prioriteringar.
 2. Genomför möten på plats där det är möjligt 
  Att utforska en tjänsteleverantörs arbetsmiljö på egen hand kan vara användbart när man bedömer deras kultur och vill fastställa om verksamheten har rätt nivå av resurser för att stödja ditt uppdrag och dina övergripande mål. Om möjligt, kan dessutom ett möte på plats hjälpa dig att verifiera och validera dina inledande resultat. 
 3. Dokumentera dina resultat 
  När du har slutfört din granskning på plats är det viktigt att dokumentera dina resultat och eventuell ytterligare information för att stödja ditt beslutsfattande. Korrekt dokumentation över dina operationella due diligence-resultat kommer också att bidra till att visa hur robusta dina processer är för tillsynsmyndigheter och intressenter.
 4. Planera dina nästa steg 
  Om du har upprättat en noggrann och vederbörligen dokumenterad process bör du vara redo att vidta eventuella efterföljande åtgärder och följa upp eventuella problemområden. Dina operationella due diligence-resultat bör hjälpa dig att känna dig säker på att fatta rätt beslut, i enlighet med din specifika riskaptit.

Hur vi kan stödja dina behov i samband med operationell due diligence 

Genom att ta vara på vår omfattande erfarenhet inom investeringsbranschen kan vi hjälpa dig att få en djupare förståelse för dina behov. Vi har tillgång till en djup insiktsbas, inklusive en egen databas med branschpraxis samt analysverktyg. Vårt team består av 50 experter1 som är stationerade på olika håll i Stillahavsregionen, Nordamerika, Europa och Asien. 
 • Bedömning av operativa risker

  Vi kan hjälpa dig att utveckla en operationell due diligence-process som tillgodoser dina styrningskrav och din budget. Vår bedömningsprocess och egenutvecklade benchmarking mot Mercers bästa praxis kan hjälpa dig att välja och övervaka tjänsteleverantörer som uppfyller dina behov. 
 • Rådgivning om operativa risker

  Med hjälp av vårt due diligence-ramverk kan vi bedöma och ge rekommendationer om eventuella förbättringsområden inom din investeringsprocess. Vi hjälper dig att förstå om din befintliga verksamhetsmodell är lämplig och konkurrenskraftig i förhållande till dina kollegor.
 • Rådgivning kring förvaringsinstitut

  Vi har lång erfarenhet av att ge råd om val av förvaringsinstitut. Vår utvärderingsprocess och egenutvecklade benchmarking mot bästa praxis kan hjälpa dig i ditt uppdrag att välja de tjänsteleverantörer som bäst passar dina behov.
 • Utlåning av värdepapper

  Vi kan hjälpa dig att strukturera ett program för att optimera kostnadsfördelarna med dina investeringar samtidigt som vi hjälper dig att säkerställa att du har rätt långivare för att minska risker och uppfylla dina prestationsmål. 
 • Löpande övervakning

  Vi kan hjälpa dig att etablera löpande övervakning för att säkerställa kontinuerlig hantering av eventuella operativa risker i samband med dina investeringar.
 • Lokal expertis

  Vi har experter runt om i världen som är redo att stödja dig. Vi kan bedöma de regionala skillnader du kan stöta på inom de olika regulatoriska jurisdiktioner där du och dina tjänsteleverantörer är verksamma. 

Hur vi hjälpte en global försäkringsgivare med due diligence

En global försäkringsgivare och tillgångsförvaltare sökte stöd i samband med operationell due diligence för sin portfölj med fler än 110 externa tillgångsförvaltare.

En intern revision visade på ett behov av robust operationell due diligence och tillsyn med avseende på relationer med externa tillgångsförvaltare. Detta inbegriper en analys av styrningsstrukturer, företagsfaktorer, företagets anseende, efterlevnad, verksamhet samt miljö-, samhälls- och styrningsfunktioner (environmental, social and governance, ESG). Kunden ville också ha ett riskvärderingssystem för att belysa eventuella problemområden.

Leverantören av operationell due diligence behövde omfattningen och expertisen inte bara för att hantera ett betydande antal tillgångsförvaltare, utan också för att hantera själva kundens komplexa beskaffenhet. 

I nära samarbete med kundens intressenter lyckades vi visa en hög grad av professionalism och teknisk förmåga.

Kombinationen av olika operationella due diligence-produkter säkerställde att kunden kunde tillgodose sina tids- och budgetkrav.

Vår befintliga databas med operationella due diligence-rapporter var till stor nytta för kunden och informerade beslutsfattandet om tidigare och nyligen anlitade externa förvaltare.

Vårt teams robusta strategi för operationell due diligence för alla typer av förvaltare världen över var också något som fick oss att stickat ut.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Relaterade insikter  Kontakta våra due diligence-experter