Workday Financial Management

พัฒนาปรับปรุงการจัดการทางการเงินด้วยข้อมูลและการผลการวิเคราะห์จากโซลูชัน Workday Financial Management ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการเงิน ไปจนถึงการนําระบบไปใช้ การให้คําปรึกษาของ Mercer จะช่วยให้คุณปลดล็อกคุณค่าได้

ในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ฝ่ายการเงินจําเป็นต้องมีข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาอยู่ในมือ โซลูชัน Workday Financial Management คือกุญแจสําคัญ

ปลดล็อกคุณค่าทางธุรกิจผ่าน Workday Financials และ Adaptive Insights

ความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์อนาคตและต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ในเวลาที่เหมาะสม Workday อยู่ในสถานะพิเศษที่สามารถช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการเงินของคุณ 

Mercer สามารถช่วยคุณนําทางและบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางการเงินบนระบบคลาวด์ที่องค์กรของคุณต้องการ จากประสบการณ์การใช้งาน Workday มานานกว่าสิบปีและการใช้เครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถช่วยคุณทํางานที่สําคัญนี้ให้สําเร็จลุล่วงได้ตั้งแต่ครั้งแรกและสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน Workday ไม่ใช่แผนงานแบบเหมารวมสำหรับทุกองค์กร เราจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อทําความเข้าใจความท้าทายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของ Workday และขับเคลื่อนความสําเร็จทางธุรกิจ เราจะพิจารณาความต้องการของคุณแบบองค์รวมโดยใช้วิธีการที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลาง จากนั้นเราจะสร้างแผนการใช้งานให้เพื่อช่วยคุณ:

 • กําหนดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายของคุณในกระบวนการทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ระบุโมเดลข้อมูลในอนาคตที่คุณต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • ใช้โมดูลทางการเงินของ Workday ที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและการเงินของคุณ
 • เพิ่มประสิทธิภาพผ่านบริการสนับสนุนหลังการใช้งาน

แนวทางของ Mercer สำหรับ Workday Financials

เรียนรู้วิธีที่เราสามารถช่วยคุณผลักดันการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลลัพธ์

การเงินของ Workday สามารถ:

 • ปรับปรุงแผนภูมิบัญชีของคุณ
 • ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณ การวางแผนการดําเนินงานทางบัญชี
 • เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการดําเนินงานทางการเงิน
 • ช่วยให้สามารถปิดงวดบัญชีได้เร็วขึ้น
 • จัดทํารายงานทางการเงิน การคาดการณ์ และการวางแผนในระบบเดียวสําหรับแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว
 • ให้การรายงานทางการเงินและการจัดการและ KPI แบบเรียลไทม์แก่คุณ

Mercer ให้บริการ:

 • การผสมผสานที่ครอบคลุมระหว่างความเชี่ยวชาญด้านการทํางาน กระบวนการด้านการทํางาน กระบวนการ และโซลูชัน
 • ชุดเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระเบียบวิธีการปรับใช้ Workday (การโยกย้ายข้อมูล การทดสอบ ชุดเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลง)
 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
 • การมุ่งเน้นที่ความสําเร็จของลูกค้า
 • ประสบการณ์ขององค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกด้วยความสนใจส่วนบุคคลของบริษัทขนาดเล็ก

ทําไมต้องเลือก Mercer สําหรับ Workday Financial Management

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคือหัวใจสําคัญของทุกสิ่งที่เราทํา ในฐานะพันธมิตรของคุณ เราจะแนะนําคุณอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการใช้ Workday ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้สำเร็จในทุกขั้นตอนของโครงการ ความเชี่ยวชาญของเราในด้านการเงิน การบัญชี และฟังก์ชันการทำงานของ Workday จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคําแนะนํา รายละเอียด และข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จำเป็นให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการทํางานร่วมกับ Mercer:

 • ประสบการณ์

  ดูแลให้ใช้ Workday Financial Management ของคุณเหมาะสมกับเวลาและอยู่ในงบประมาณ เรามีประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสนับสนุนบริษัทที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ บริการทางการเงิน เทคโนโลยี และบริการระดับมืออาชีพ
 • ความเร็วและความคล่องตัว

  ใช้ Workday Financial Management ได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง เรานําเสนอเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือการแปลงข้อมูล การผนวกรวม และแคตตาล็อกรายงาน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้การใช้งาน Workday ของคุณ
 • แนวทางที่ยืดหยุ่น

  ใช้ระบบ Workday Launch ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา หรือใช้วิธีการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการมากขึ้น เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
 • ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม

  เสริมบริการ Workday Financial Management ของคุณด้วย Workday Adaptive Planning (สําหรับการวางแผนและการจัดทํางบประมาณ), Workday Inventory (สําหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน) และ Prism Analytics (สําหรับการรายงานและการวิเคราะห์)
 • การเข้าถึงทั่วโลก

  เครือข่ายที่ปรึกษาด้าน Workday Financial Management ที่ได้รับการรับรองทั่วโลกของ Mercer จะช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น เรารวมบริการภาคปฏิบัติของตัวแทนบูติกเข้ากับขอบเขตการทำงานทุกด้านของบริษัทสากล

บริการ Workday Adaptive Planning ของเรา

พร้อมอัปเกรดการวางแผน การสร้างแบบจําลอง การจัดทํางบประมาณ และการคาดการณ์ของคุณ เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นหรือยัง Mercer นำเสนอบริการ Workday Adaptive Planning เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ การใช้งาน และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องของคุณ บริการเหล่านี้จะผนวกรวมกับความสามารถอื่น ๆ ของ Workday ได้อย่างราบรื่นสําหรับการวางแผน การดําเนินการ และการวิเคราะห์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรวมถึง:
 • การวางแผนกำลังคน:
  เราจะช่วยให้คุณเข้าใจและคาดการณ์ว่าทักษะและบทบาทใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรของคุณ จากนั้นเราจะประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลประกอบการทางการเงินของคุณ
 • การวางแผนการเงินของ Workday:
  เราจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนความสําเร็จขององค์กรของคุณ โดยสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยขับเคลื่อนและเป้าหมายทางการเงิน เราจะสร้างแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรอบและเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ผู้ใช้
 • บริการด้านการดำเนินงาน:
  คุณจะได้รับบริการการดำเนินงาน Workday ระดับสูงสําหรับ Workday Adaptive Planning ไม่ว่าจะรวมเข้ากับ Workday Financials หรือแพลตฟอร์มการเงินอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 • บริการสนับสนุน:
  มีประสบการณ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ในปัจจุบันและในอนาคต) ผ่านการตรวจสอบโมเดลและวิธีการ บริการสนับสนุนการซื้อกิจการ และการสนับสนุนการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง