การสํารวจสุขภาพของพนักงาน | Health on demand 2564 

black father and daughter

นายจ้างที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจจะมีข้อได้เปรียบ

การสํารวจสุขภาพของพนักงานในครั้งล่าสุดของเรา ถามพนักงานกว่า 14,000 คนทั่วโลกว่านายจ้างของพวกเขาจะสร้างผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างไร คําตอบแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการด้านสุขภาพแบบใดที่สําคัญที่สุดสําหรับพนักงาน สำหรับการสร้างความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหาและความภักดี

ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับทรัพยากรด้านสุขภาพของพนักงานที่ตอบช่วยสนองความต้องการของพนักงานได้ คือการผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้โซลูชันความเป็นอยู่ที่ดีและการดูแลตนเองแบบดิจิทัล

สวัสดิการที่พนักงานต้องการในตอนนี้

แนวโน้มหลักห้าประการที่ได้รับการระบุว่ามีความสําคัญมากที่สุดในการนำเสนอสวัสดิการที่พนักงานต้องการในขณะนี้:
 • การสนับสนุนช่วงเวลาที่สําคัญ

  ด้วยสวัสดิการที่ครอบคลุมหมายความว่า พนักงานหนึ่งในสี่คนมองว่าประสบการณ์เกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของตนเป็นไปในทางบวก เมื่อเทียบกับพนักงานเพียง 11% ที่ไม่ได้รับสวัสดิการ ข้อมูลนี้สนับสนุนบทบาทของสวัสดิการในการเสริมสร้างความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหาให้พนักงาน
 • การช่วยให้สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลได้

  เป็นคุณค่าที่พนักงานแปดในสิบคนที่ต้องการใช้โซลูชันสุขภาพดิจิทัลให้ความสำคัญ เช่น การคุยผ่านวิดีโอกับแพทย์และการใช้แอปเพื่อสุขภาพ ที่ช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพและสภาวะในการจัดการตนเอง
 • การมอบสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน

  จะมีความสําคัญต่อการขจัดความเหลื่อมล้ำ เช่น ผู้มีรายได้น้อยที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้น้อยกว่า โดยรวมแล้ว 24% ของพนักงานรายงานว่า พวกเขาไม่มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่พวกเขาต้องการได้ 
 • การให้สวัสดิการที่หลากหลายและมีคุณค่า

  ทําให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่หลากหลายที่สุด มีโอกาสน้อยลง 35% ที่จะย้ายไปที่อื่น 27% มั่นใจมากขึ้น ว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลสุขภาพที่พวกเขาต้องการ และ 11% มีความกระตือรือร้นมากขึ้น  
 • การลงทุนในด้านสุขภาพจิต

  ถูกมองว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งหรือสําคัญมากสำหรับพนักงานหนึ่งในสอง (50%) หนึ่งในสี่ (24%) ของพนักงานบอกว่า สถานะของพวกเขาแย่ลงกว่าก่อนเกิดโรคระบาด และหนึ่งในห้า (20%) บอกว่าพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น

ผลการสํารวจสุขภาพของพนักงาน

การสํารวจ Health on Demand ของเรามีคําถามเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานให้คุณค่ากับสวัสดิการด้านสุขภาพประเภทต่าง ๆ

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า พนักงานไม่ได้แค่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้อาการดีขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกไม่สบาย พวกเขายังต้องการความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ การจัดการการทํางานที่ยืดหยุ่นและวันหยุดสําหรับการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้กลายเป็นสวัสดิการที่พนักงานพบว่ามีคุณค่ามากที่สุด ตามมาด้วยแอปเพื่อใช้ค้นหาแพทย์หรือการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม

ทรัพยากรด้านสุขภาพที่พนักงานให้คุณค่ามากที่สุด เกือบจะเป็นสิ่งที่้ไม่เคยมีใครกล่าวถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น ความสามารถในการคุยผ่านวิดีโอกับแพทย์หรือพยาบาล และแอปเพื่อช่วยจัดการสภาวะสุขภาพด้วยตนเอง

เมื่อพิจารณาการออกแบบสวัสดิการของพนักงาน นายจ้างจําเป็นต้องใช้แผนสวัสดิการเชิงรุกมากขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรของตนมีสุขภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยระบบดิจิทัล

ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสวัสดิการด้านสุขภาพที่หลากหลาย จะรวมถึงการมีกำลังคนที่มีความภักดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น พนักงานที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการส่วนใหญ่กล่าวว่า สวัสดิการของพวกเขาทําให้พวกเขามีแนวโน้มที่อยากย้ายไปที่อื่นน้อยลง (59% เมื่อเทียบกับ 24% ของผู้ที่เข้าถึงสวัสดิการได้น้อยที่สุด)

ผลการสํารวจสุขภาพจิตของพนักงาน

การวิจัย Health on Demand ของเราพบว่าพนักงานเผชิญกับความท้าทายใหญ่ในเรื่องสุขภาพทางอารมณ์ของพวกเขา พนักงานเกือบหนึ่งในสี่ (24%) บอกว่าพวกเขาสถานภาพทางการเงินของพวกเขาแย่ลงกว่าก่อนเกิดโรคระบาด หนึ่งในห้า (20%) บอกว่าพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น ผู้ตอบแบบสํารวจหนึ่งในเจ็ดรู้สึกว่าความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานลดลง และอีกหนึ่งในสิบบอกว่าความสมดุลถูกทดลอนเนื่องจาก COVID-19 
24%

ลดน้อยลงในทางการเงิน

20%

โดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวมากขึ้น

14%

มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานลดลง

10%

ถูกบันทึกเนื่องจากCOVID-19

คําตอบในแบบสํารวจสุขภาพจิตของพนักงานระบุว่าพนักงานหนึ่งในสองรู้สึกเครียดทุกวัน อย่างไรก็ตาม พนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างของตนมีโอกาสน้อยลง 10% ที่จะเกิดความเครียดสูงหรือมีความเครียดอย่างมาก 

ไม่น่าแปลกใจที่หนึ่งในสองของพนักงาน (50%) กล่าวว่าการลงทุนในสวัสดิการด้านสุขภาพจิตนั้นมีความสําคัญมากหรือสําคัญอย่างยิ่ง เมื่อมีการนําทรัพยากรด้านสุขภาพแบบดิจิทัลสำหรับพนักงานมาใช้มากขึ้น จนกลายเป็นบทบาทสําคัญในการบรรเทาวิกฤติสุขภาพจิต เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงาน (47%) มองว่าโอกาสในการสนทนาทางวิดีโอกับนักบําบัดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง กลุ่มพนักงานในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงเท่ากัน บอกว่าให้คุณค่ากับเครื่องมือที่จะช่วยสร้างทักษะการมีสติยั้งคิดและความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหา เพื่อรับมือกับแรงกดดัน

ผลการสํารวจสุขภาพของพนักงานที่ต้องคำนึงถึง

พนักงานที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนน้อยที่สุด

ผู้หญิงและพนักงานที่มีรายได้น้อย รวมถึงพนักงานที่มีความสําคัญหลายคน มีความมั่นใจน้อยที่สุดว่าพวกเขาสามารถจ่ายค่าดูแลสุขภาพที่จําเป็นได้ ข้อมูลนี้ทําให้การนำเสนอทรัพยากรด้านสุขภาพสำหรับพนักงานอย่างรอบคอบมีความสำคัญ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยการตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่ด้อยโอกาส

ทรัพยากรด้านสุขภาพแบบดิจิทัลสำหรับพนักงานกําลังได้รับความนิยม 

พนักงานสี่ในห้า (84%) คนวางแผนที่จะใช้บริการโทรเวชกรรม เช่น การสนทนาทางวิดีโอกับแพทย์ พนักงานเกินกว่าครึ่งให้คุณค่ากับแอปที่ช่วยพวกเขาค้นหาบริการดูแลทางการแพทย์และภาวะทางการแพทย์ที่จัดการด้วยตนเองได้ ซึ่งหมายความว่า สวัสดิการด้านสุขภาพสมัยใหม่จําเป็นต้องมีบริการเพื่อการเข้าถึงโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัลคุณภาพสูง

ทรัพยากรด้านสุขภาพสำหรับพนักงานที่หลากหลายและมีคุณค่าจะช่วยเพิ่มความภักดี

ยิ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพสำหรับพนักงานได้มากเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งมีความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้นเท่านั้น 59% ของพนักงานที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพจํานวนมากกล่าวว่า สิทธิประโยชน์เหล่าทําให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยากย้ายไปที่อื่นน้อยลง เมื่อเทียบกับเพียง 24% ของพนักงานที่เข้าถึงทรัพยากรได้น้อยที่สุด
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง