ปรับสวัสดิการระหว่างประเทศให้สอดคล้องกันเพื่อเพิ่ม ROI และความผูกพันต่อองค์กร 

A businessman with smartphone standing against night London view panorama.

การกำหนดสวัสดิการของพนักงานทั่วโลกจากส่วนกลาง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานได้

ในขอบข่ายการทํางานที่เกิดขึ้นในระดับสากลมากขึ้น สวัสดิการและค่าตอบแทนจําเป็นต้องได้รับการปรับให้สอดคล้องกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ของพนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลก หลังจากนั้นพนักงาน การแบ่งปันทักษะ และความเชี่ยวชาญข้ามพรมแดน จึงจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใด

ในขณะเดียวกัน การปรับสวัสดิการสำหรับพนักงานทั่วโลกให้สอดคล้องกันยังสร้างโอกาสสําหรับตัวชี้วัดที่เทียบเคียงกันได้ ในด้านต้นทุนและการนําเงินไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าสามารถวิเคราะห์สวัสดิการระหว่างประเทศเพื่อคํานวณ ROI ระบุว่าอะไรที่ได้ผลและไม่ได้ผล และปรับสมดุลการลงทุนกับความต้องการของพนักงาน

จากนั้นสามารถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้เพื่อคิดค้นกลยุทธ์ด้านสวัสดิการทั่วโลกได้อย่างรอบคอบ และสามารถแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับทุกประเทศ เนื่องจากสวัสดิการระหว่างประเทศมีสัดส่วนอย่างน้อยหนึ่งในห้าของฐานเงินเดือนของพนักงาน จึงทำให้ 42% ของนายจ้างสามารถลดต้นทุนได้ ไม่น่าแปลกใจที่เกือบ 44% ของบริษัทข้ามชาติ วางแผนที่จะรวบการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดเข้าไว้ที่ส่วนกลางภายในปีหน้า

สวัสดิการระหว่างประเทศที่สอดคล้องกันทั่วโลก

เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของสวัสดิการสำหรับพนักงานทั่วโลก การมอบประสบการณ์พนักงานที่สอดคล้องกันในตลาดต่าง ๆ จึงมักเป็นเรื่องยาก ความแตกต่างในท้องถิ่น ข้อกฎหมาย และความสัมพันธ์กับผู้ขาย ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อให้สามารถกำหนดสวัสดิการในประเทศใดประเทศหนึ่งได้อย่างเหมาะสม

ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นมักเป็นอุปสรรคในการส่งมอบประสบการณ์ด้านสวัสดิการระหว่างประเทศที่สอดคล้องกัน สวัสดิการระหว่างประเทศต้องสอดคล้องกันทั่วโลกและมีความเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น และการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมย่อมเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จ เป้าหมายนี้บรรลุได้โดยการสร้างข้อเสนอคุณค่าสําหรับพนักงาน (EVP) ที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอสวัสดิการของพนักงานทั่วโลกของคุณ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงการเชื่อมโยงและการสนับสนุนร่วมกัน เมื่อเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ไปจนถึงความเป็นอยู่ที่ดี

ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันยังทําให้ทุกภูมิภาคเข้าใจตรงกันด้วยมุมมองแบบองค์รวมที่สามารถเข้าถึงได้เกี่ยวกับสวัสดิการและค่าตอบแทนระหว่างประเทศ การดำเนินการนี้ทําให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับสวัสดิการของตนเองและสามารถประเมินข้อเสนอใหม่ ๆ

สวัสดิการระหว่างประเทศสําหรับบุคคล

ปัจจุบันนี้ การบรรลุเป้าหมายเรื่องประสบการณ์ของพนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลกถือเป็น "ความสําคัญสูงสุด" สําหรับ 81% ของทีมทรัพยากรบุคคล จากการวิจัยล่าสุดของเรา นายจ้างไม่ได้ต้องการแค่สร้างประสบการณ์สำหรับพนักงานที่สอดคล้องกันทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังต้องการประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในแต่ละประเทศด้วย เนื่องจากพนักงานบางคนเลือกที่จะทํางานจากทางไกล แต่คนอื่นอาจเลือกกลับไปทำงานที่สํานักงาน

วิธีการทํางานใหม่ ๆ เหล่านี้ได้เพิ่มความซับซ้อนเข้ามาอีกขั้น เมื่อเป็นเรื่องของการปรับสวัสดิการระหว่างประเทศให้สอดคล้องกัน ทีมทรัพยากรบุคคลจําเป็นต้องพิจารณาความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนสวัสดิการได้มากกว่าแค่สิ่งที่คนในลอนดอนหรือนิวยอร์กอาจต้องการ

เป็นอีกครั้งที่แพลตฟอร์มการมอบรางวัลแบบอัจฉริยะสามารถช่วยได้ โดยจะอนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ยืดหยุ่นตามความต้องการเฉพาะด้านของพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเลือกสวัสดิการที่อยากใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่บ้าน แผนการดูแลสุขภาพ หรือการสนับสนุนการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ

การมอบตัวเลือกให้บุคลากรเกี่ยวกับสวัสดิการระหว่างประเทศแบบต่าง ๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสูญเปล่าสําหรับสวัสดิการที่ด้อยประสิทธิภาพและเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้นายจ้างสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอให้พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านการคลอดหรือการเลี้ยงบุตรได้โดยอัตโนมัติ เมื่อพวกเขาเริ่มมีครอบครัว ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลและกระตุ้นให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมากขึ้น

สามวิธีในการปรับสวัสดิการระหว่างประเทศให้สอดคล้องกัน

 1. สร้างกลยุทธ์ด้านสวัสดิการทั่วโลกที่ครอบคลุม
  เริ่มต้นด้วยการพิจารณาประสบการณ์ของพนักงานที่คุณมอบให้อย่างละเอียดและตั้งใจ และตั้งคำถามว่าประสบการณ์เหล่านั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พนักงานต้องการและจำเป็นต้องใช้อะไร ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่จะเพิ่มต้นทุนและการขาดงานมีอะไรบ้าง ปัจจัยใดที่จะทําให้เกิดความสนใจและช่วยรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความจําเป็นให้คงอยู่กับองค์กรได้สําหรับอนาคต
 2. ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่ม ROI
  ข้อมูลสวัสดิการของพนักงานทั่วโลกที่สอดคล้องกันจะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบตัวชี้วัดสวัสดิการระหว่างประเทศได้ ซึ่งจะให้ผลการวิเคราะห์ที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนสําหรับสวัสดิการแต่ละรายการในแต่ละภูมิภาค เพื่อช่วยระบุด้านที่ต้องทำการปรับแก้
 3. ปรับสวัสดิการของพนักงานทั่วโลกให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  แทนที่จะเสนอสวัสดิการสำหรับทุกประเทศในรูปแบบเดียวทั้งหมด คุณต้องให้พนักงานเป็นคนเลือกสวัสดิการในขอบเขตที่นำเสนอ ตามความต้องการเฉพาะของตน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของตนและลดค่าใช้จ่ายสูญเปล่าจากสวัสดิการที่ด้อยประสิทธิภาพ

รายงานแนวโน้มสวัสดิการสำหรับพนักงานและเทคโนโลยีปี 2564/65

องค์กร ทีมทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการพนักงานที่เสนอให้นั้นผ่านการทดสอบความเครียดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโลกการทํางานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา ด้วยเหตุนี้ สวัสดิการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งมอบจึงกลายเป็นวาระสำคัญขององค์กร ดูผลกระทบในเชิงลึกที่มีต่อแนวโน้มด้านสวัสดิการและเทคโนโยลี
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง